Sádlo Luboš

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sádlo Luboš, Pscheidt Jiří, Špác Jaroslav, Chadimová Naděžda

MPK: A01N 25/02

Značky: herbicidních, stabilizace, koncentrátů, emulzního, přípravků, bázisubstituovaných, způsob, biskarbamátů

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fröhlich Aleš, Sádlo Luboš, Vitáček Tomáš, Láska Jan, Toman Jaromír, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 127/17

Značky: způsob, přípravy, derivátů, n-aryl-n´, n´-dimethylmočovin

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ševčík Jaroslav, Seitl Jaromír, Suchomel Milan, Pech Ladislav, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš

MPK: C07C 69/82, B01J 38/04, B01J 23/74...

Značky: regenerace, způsob, katalyzátoru, kobaltnatého

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob čistění ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267523

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sádlo Luboš, Fuka Viktor, Fuka Josef, Strnad Jiří, Vrána Milan, Beštová Jana, Vích František, Lukáš Rudolf, Latinák Josef, Lehký Zdeněk

MPK: C07J 9/00

Značky: způsob, ergosterolu, čištění

Text:

...se 2 droždí extrahují í dalv ší látky, které se pří popsaných vyrobních postupoch ízolují spolu s ergosterolen.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob číštění ergosterolu získaneho extrakcí znýdelně~ neho droždí organíckýn rozpouštědlon nenísítelnýn s vodou, napr. toluenem, vynytín tohoto extraktu vodou, zahuštěnín, ochlazenín a ízolací vypadlěho produktu podle tohoto vynalezu, jehož podstatu spočíva 9 tou, že po vynytí vodou se provede...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čepický Miloš, Pech Ladislav, Sádlo Luboš, Tomola Libor, Pilný Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: chemických, způsob, zařízení, chlazení, zvýšení, intenzity

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Způsob výroby calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262012

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prášek Jiří, Lehký Zdeněk, Fuka Viktor, Lukáš Rudolf, Vích František, Sádlo Luboš, Strnad Jiří, Kotyk Milan

MPK: A01N 45/00, C08F 6/00

Značky: způsob, výroby, calciferolu-pryskyřice

Text:

...až na teplotu 40 °C.Nyní byl nalezen způsob výroby caloiferolu - pryskyřioe izomeraoí roztoku ergosterolu v organickém rozpouštědle ozařovánim ultrafialovým světlem, odďestilovánim rozpouštědla,oddělením nezreagovaného ergosterolu přídavkem alkoholu a řízenou teplotní konverzi precalciferolu z 80 °C až 90 °C postup ným oohlazsvánim na 40 °C během 12 až 24 hodin v časovýchintervaleoh 1 až 8 hodin, který je předmětu vynálezu a jehož podstata...

Způsob výroby stabilního calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262011

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lehký Zdeněk, Vích František, Fuka Viktor, Strnad Jiří, Sádlo Luboš, Prášek Jiří

MPK: C08K 5/09, C08F 6/00, A01N 45/00...

Značky: calciferolu-pryskyřice, výroby, způsob, stabilního

Text:

...velmi snadno podléhá rozkladu působenim vzdušného kyslíku, světla či zvýšené te loty. Vsechny tyto vlivy způsobují rozklad calciferolu a tím pokles obsahu účinné složky ve výrobku.Nevýhodu nedostatečné stability caloiferolu - pryskyřice odstraňuje způsob výroby stabilního calciferolu - prysky řice, získaného ozařováním roztoku ergosterolu v organickém rožpduštědle ultrafialovým světlem, oddestilovánim rozpouštědla, oddělením nezreagovaného...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sádlo Luboš, Láska Jan, Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 125/075

Značky: methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu, přípravy, způsob, ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Láska Jan, Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/063

Značky: způsob, systému, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, stabilizace, rozpouštědlo-voda, organické

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Seitl Jaromír, Jasanský Slavomír, Pech Ladislav

MPK: C07C 63/28

Značky: rektifikací, výrobe, zpracování, dimetyltereftalátu, zbytků, způsob

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob přípravy čistého 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254448

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sádlo Luboš, Vrána Milan, Fuka Josef

MPK: C07C 91/44

Značky: čistého, způsob, 2-aminofenolu, přípravy

Text:

...(40 až. 55 00) než v případě destilace, ale rozdíl se vyrovnává tím, netttralizacĺ matečných louhů je možné regenerovat 3-aminofenol se zvýšeným obsahem difeííylaminů. Tento regenerát je světle žlutě zbarvený, neobsahuje žádné ve vodě nerozpustné látky a může být výhodné použit pro účely, kde zvýšený obsah difenylaminových derivátů nevadí, například pro výrobu některých druhů barviv.Produkt krystalizaee čistý 3-amiiąolenr)l s obsahem...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strhák František, Pangl Antonín, Kozina Libor, Dresler Jaromír, Holomucký Jioí, Drtil Jan, Sádlo Luboš, Jandík Josef, Toman Jaromír, Pscheidt Jioí, Bílková Eva

MPK: C08J 5/18

Značky: polyethylenových, fólií, výroby, pásků, způsob

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Toman Jaromír, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Beštová Jana

MPK: C07C 125/075

Značky: izolace, způsob, o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Zařízení na výrobu previtaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250520

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalhousová Marta, Hrdina Radim, Luňák Stanislav, Vencl Josef, Sádlo Luboš, Beštová Jana, Nepraš Miloš, Královský Josef, Titz Miloš, Fuka Josef

MPK: C07C 172/00

Značky: výrobu, zařízení, previtaminu

Text:

...mezi sebou sériově propojeny. Celý systém má centrální přívod roztoku suroviny a odvod ozářesného roztoku.Spoje mezi sériové pnopojenými průtoč.nýmí křemennými spírálamí ozařovacích jednotek V každém ze čtyř okruhů jsoo uskutečněny pomocí PVC had-iček. Regulrace přívodu roztoku se provádí rotametrem na vstupním potrubí do reaktoru. Průtokovárychlost ozařovaného roztoku v křemelnných spirálach je 8 až 15 lĺhosdlnu.Reaktor je schematicky...

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, přípravy, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, derivátů

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hájek Karel, Pliný Miroslav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš, Kitzler Jaroslav

MPK: C08G 63/12, C08K 5/10, C08G 63/52...

Značky: jejich, modifikátory, pryskyřic, kompozic, alkydových, způsob, bázi, výroby, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.

Způsob regenerace směsného oxidačního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222750

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír

Značky: katalyzátoru, směsného, regenerace, způsob, oxidačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace oxidačního katalyzátoru s obsahem kobaltu, manganu a olova pro oxidaci směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se destilační zbytky po vakuové destilaci produktu esterifikace, které obsahují oxidační katalyzátor, podrobí extrakci vodným roztokem kyseliny sírové, mravenčí, octové nebo propionové a ze získaného extraktu se oddělí...

Způsob výroby acetaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223945

Dátum: 15.11.1985

Autori: Růžek Vladimír, Sádlo Luboš, Fuka Josef

Značky: výroby, acetaminofenolů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetaminofenolů acetylací aminofenolu acetanhydridem vyznačující se tím, že se acetylace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako kyseliny octové nebo etyl acetátu při teplotě 45 až 65 °C.

Přenášeč pro povrchové barvení polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220048

Dátum: 15.10.1985

Autori: Veselý Jaroslav, Sádlo Luboš, Vích František, Bauer Petr

Značky: povrchové, přenášeč, vláken, polyesterových, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Přenášeč pro povrchové barvení textilií v otevřených nebo tlakových barvicích aparátech při teplotě 95 až 135 °C obsahuje 50 až 90 % m-dichlorbenzenového koncentrátu, 9 až 40 % ethoxylovaného alkylfenolu, 1 až 40 % dialkylftalátu a případně průmyslový parfém. Takto se barví polyesterová vlákna a jejich směsi.

Způsob přípravy alkylesterů kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219751

Dátum: 15.09.1985

Autori: Beštová Jana, Nováček Libor, Lojka Jaromír, Tomanec Jaromír, Sádlo Luboš, Bohumínský Ladislav, Picka Karel

Značky: kyseliny, alkylesterů, 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy alkylesterů kyseliny 3-methyl-chinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové kondenzací benzofurazan-1-oxidu s alkylesterem kyseliny acetoctové v prostředí organického rozpouštědla za přítomnosti katalytického množství uhličitanu sodného.

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219719

Dátum: 15.09.1985

Autori: Sádlo Luboš, Lojka Jaromír, Picka Karel, Beštová Jana, Nováček Libor, Tomanec Jaromír, Borák Jindřich, Bohumínský Ladislav, Seménková Libuše

Značky: přípravy, n-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu, který se užívá jako neantibiotický stimulátor užitkovosti hospodářských zvířat. Postup přípravy podle vynálezu spočívá v tom, že na alkylester kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové se působí 2-aminoethanolem v přítomnosti bazického katalyzátoru, který též reaguje s vodou, jímž je alkoholát kovu 2. a 3. skupiny periodické soustavy. Tím dojde současně k...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227510

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kitzler Jaroslav, Seitl Jaromír, Kašpar Karel, Hájek Karel, Patočka Petr, Macků Vladislav, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Krátký Bohuslav

Značky: způsob, jejich, alkydové, pryskyřice, přípravy, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin, polyalkoholů, polykarboxylových kyselin a modifikátorů. připravitelné ze 300 až 700 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokaxboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 9 až 22, obojí s jodovým číslem 90 až 195 g J2/100 g, 80 až 260 hmot. dílů 2 až 5 mocných alkoholů, 200 až 300 hmot. dílů...

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227509

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Macků Vladislav, Seitl Jaromír, Hájek Karel, Patočka Petr, Kitzler Jaroslav, Kaška Jiří

Značky: polyesterové, způsob, přípravy, modifikované, pryskyřice, nenasycené, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi ?,ß- 3 nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů, nasycených karboxylových kyselin či jejich funkčních derivátu s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a modifikátoru., rozpuštěné v raktivních rozpouštědlech, připravitelné ze 120 až 250 hmot. dílů kyseliny fumarové a/nebo maleinanhydridu, 70 až 300 hmot. dílů dikarboxylových kyselin či je jich funkčních derivátú s počtem...

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Seitl Jaromír

Značky: cirkulujícího, oxidace, dimethyltereftalátu, směsi, výrobe, methyl-p-toluylátu, způsob, p-xylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu esterifikací vzniklých kyselin methanolem a oddestilováním produktu esterifikace za sníženého tlaku, přičemž se oxidace provádí vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty a tlaku v přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan a další kovy s měnitelnou valencí, jako olovo, vyznačující se tím, že se část katalyzátoru v množství 1 až 90 %...

Způsob výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225490

Dátum: 15.04.1985

Autori: Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš

Značky: způsob, výroby, dimethyltereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethyltereftalátu oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu vzdušným kyslíkem za přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan, případně další kovy s měnitelnou valencí, jako chrom, nikl, olovo, železo, esterifikací směsi získaných kyselin methanolem, s použitím izolace dimethyltereftalátu krystalizací z methanolu a vracení destilačního zbytku z destilace methanolu z matečných louhů po krystalizaci, a...

Bezprašný premix krmivového stimulátoru 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methylkarbazátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215533

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nováček Libor, Bohumínský Ladislav A Seménková Libuše, Beštová Jana, Lojka Jaromír, Sádlo Luboš, Tomanec Jaromír

Značky: 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methylkarbazátu, stimulátoru, bezprašný, krmivového, premix

Zhrnutie / Anotácia:

Beprašný premix 3-[2-chinoxalinylmethy len-1,4-dioxid)methylkarbazátu. Látka se po užívá jako přísada do doplňků biofaktorů ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat. Bezprašný premix podle vynálezu se vyznačuje tím, že obsahuje určitá množství 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methyl karbazátu, vody nebo fyziologicky inertní ho rozpouštědla, anorganického nosiče, tekutého parafinu a ztekucující přísady anorganického složení. Jako...

Stabilizovaný ergokalciferol pro vitaminizaci krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216046

Dátum: 01.09.1984

Autori: Coufal Miloslav, Fuka Josef, Beštová Jana, Sádlo Luboš

Značky: krmných, ergokalciferol, stabilizovaný, směsi, vitaminizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace ergokalciferolu (vitamin D2) pro vitaminizaci krmných směsí z premixů a biologických doplňků pro savce. Stabilizovaný ergokalciferol se skládá z roztoku ergokalciferolu v rostlinném jedlém oleji s obsahem netoxického antioxidantu a látky se synergickým účinkem a odstředěného sušeného mléka.

Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čermák Jiří, Sádlo Luboš, Šrámek Karel, Kunčický Jiří

Značky: způsob, 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž...