Sádlo Luboš

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sádlo Luboš, Špác Jaroslav, Pscheidt Jiří, Chadimová Naděžda

MPK: A01N 25/02

Značky: způsob, stabilizace, herbicidních, emulzního, koncentrátů, přípravků, bázisubstituovaných, biskarbamátů

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sádlo Luboš, Toman Jaromír, Láska Jan, Sopuch Tomáš, Fröhlich Aleš, Vitáček Tomáš

MPK: C07C 127/17

Značky: přípravy, derivátů, n´-dimethylmočovin, n-aryl-n´, způsob

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sádlo Luboš, Ševčík Jaroslav, Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Suchomel Milan

MPK: C07C 69/82, B01J 23/74, B01J 38/04...

Značky: kobaltnatého, regenerace, způsob, katalyzátoru

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob čistění ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267523

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sádlo Luboš, Strnad Jiří, Lehký Zdeněk, Fuka Viktor, Vích František, Lukáš Rudolf, Beštová Jana, Latinák Josef, Vrána Milan, Fuka Josef

MPK: C07J 9/00

Značky: čištění, způsob, ergosterolu

Text:

...se 2 droždí extrahují í dalv ší látky, které se pří popsaných vyrobních postupoch ízolují spolu s ergosterolen.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob číštění ergosterolu získaneho extrakcí znýdelně~ neho droždí organíckýn rozpouštědlon nenísítelnýn s vodou, napr. toluenem, vynytín tohoto extraktu vodou, zahuštěnín, ochlazenín a ízolací vypadlěho produktu podle tohoto vynalezu, jehož podstatu spočíva 9 tou, že po vynytí vodou se provede...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sádlo Luboš, Čepický Miloš, Pilný Miroslav, Tomola Libor, Pech Ladislav

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, intenzity, chlazení, zvýšení, zařízení, chemických

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Způsob výroby calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262012

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fuka Viktor, Strnad Jiří, Kotyk Milan, Sádlo Luboš, Prášek Jiří, Vích František, Lehký Zdeněk, Lukáš Rudolf

MPK: A01N 45/00, C08F 6/00

Značky: calciferolu-pryskyřice, výroby, způsob

Text:

...až na teplotu 40 °C.Nyní byl nalezen způsob výroby caloiferolu - pryskyřioe izomeraoí roztoku ergosterolu v organickém rozpouštědle ozařovánim ultrafialovým světlem, odďestilovánim rozpouštědla,oddělením nezreagovaného ergosterolu přídavkem alkoholu a řízenou teplotní konverzi precalciferolu z 80 °C až 90 °C postup ným oohlazsvánim na 40 °C během 12 až 24 hodin v časovýchintervaleoh 1 až 8 hodin, který je předmětu vynálezu a jehož podstata...

Způsob výroby stabilního calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262011

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fuka Viktor, Lehký Zdeněk, Vích František, Sádlo Luboš, Strnad Jiří, Prášek Jiří

MPK: C08F 6/00, A01N 45/00, C08K 5/09...

Značky: výroby, způsob, calciferolu-pryskyřice, stabilního

Text:

...velmi snadno podléhá rozkladu působenim vzdušného kyslíku, světla či zvýšené te loty. Vsechny tyto vlivy způsobují rozklad calciferolu a tím pokles obsahu účinné složky ve výrobku.Nevýhodu nedostatečné stability caloiferolu - pryskyřice odstraňuje způsob výroby stabilního calciferolu - prysky řice, získaného ozařováním roztoku ergosterolu v organickém rožpduštědle ultrafialovým světlem, oddestilovánim rozpouštědla, oddělením nezreagovaného...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pscheidt Jiří, Láska Jan, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 125/075

Značky: přípravy, způsob, methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu, ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Láska Jan

MPK: C07C 125/063

Značky: organické, rozpouštědlo-voda, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, stabilizace, způsob, systému

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pech Ladislav, Pilný Miroslav, Jasanský Slavomír, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 63/28

Značky: výrobe, rektifikací, dimetyltereftalátu, zbytků, způsob, zpracování

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob přípravy čistého 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254448

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sádlo Luboš, Fuka Josef, Vrána Milan

MPK: C07C 91/44

Značky: způsob, 2-aminofenolu, čistého, přípravy

Text:

...(40 až. 55 00) než v případě destilace, ale rozdíl se vyrovnává tím, netttralizacĺ matečných louhů je možné regenerovat 3-aminofenol se zvýšeným obsahem difeííylaminů. Tento regenerát je světle žlutě zbarvený, neobsahuje žádné ve vodě nerozpustné látky a může být výhodné použit pro účely, kde zvýšený obsah difenylaminových derivátů nevadí, například pro výrobu některých druhů barviv.Produkt krystalizaee čistý 3-amiiąolenr)l s obsahem...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strhák František, Sádlo Luboš, Jandík Josef, Holomucký Jioí, Kozina Libor, Toman Jaromír, Drtil Jan, Pscheidt Jioí, Bílková Eva, Pangl Antonín, Dresler Jaromír

MPK: C08J 5/18

Značky: výroby, pásků, způsob, polyethylenových, fólií

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Toman Jaromír, Beštová Jana, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/075

Značky: o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Zařízení na výrobu previtaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250520

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vencl Josef, Titz Miloš, Nepraš Miloš, Královský Josef, Beštová Jana, Fuka Josef, Hrdina Radim, Sádlo Luboš, Kalhousová Marta, Luňák Stanislav

MPK: C07C 172/00

Značky: výrobu, previtaminu, zařízení

Text:

...mezi sebou sériově propojeny. Celý systém má centrální přívod roztoku suroviny a odvod ozářesného roztoku.Spoje mezi sériové pnopojenými průtoč.nýmí křemennými spírálamí ozařovacích jednotek V každém ze čtyř okruhů jsoo uskutečněny pomocí PVC had-iček. Regulrace přívodu roztoku se provádí rotametrem na vstupním potrubí do reaktoru. Průtokovárychlost ozařovaného roztoku v křemelnných spirálach je 8 až 15 lĺhosdlnu.Reaktor je schematicky...

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, přípravy, derivátů

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš, Pliný Miroslav

MPK: C08K 5/10, C08G 63/12, C08G 63/52...

Značky: alkydových, výroby, polyesterových, pryskyřic, kompozic, jejich, způsob, bázi, modifikátory

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.

Způsob regenerace směsného oxidačního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222750

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Seitl Jaromír

Značky: katalyzátoru, způsob, regenerace, směsného, oxidačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace oxidačního katalyzátoru s obsahem kobaltu, manganu a olova pro oxidaci směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se destilační zbytky po vakuové destilaci produktu esterifikace, které obsahují oxidační katalyzátor, podrobí extrakci vodným roztokem kyseliny sírové, mravenčí, octové nebo propionové a ze získaného extraktu se oddělí...

Způsob výroby acetaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223945

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fuka Josef, Růžek Vladimír, Sádlo Luboš

Značky: způsob, acetaminofenolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetaminofenolů acetylací aminofenolu acetanhydridem vyznačující se tím, že se acetylace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako kyseliny octové nebo etyl acetátu při teplotě 45 až 65 °C.

Přenášeč pro povrchové barvení polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220048

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vích František, Veselý Jaroslav, Bauer Petr, Sádlo Luboš

Značky: přenášeč, vláken, povrchové, barvení, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Přenášeč pro povrchové barvení textilií v otevřených nebo tlakových barvicích aparátech při teplotě 95 až 135 °C obsahuje 50 až 90 % m-dichlorbenzenového koncentrátu, 9 až 40 % ethoxylovaného alkylfenolu, 1 až 40 % dialkylftalátu a případně průmyslový parfém. Takto se barví polyesterová vlákna a jejich směsi.

Způsob přípravy alkylesterů kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219751

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bohumínský Ladislav, Lojka Jaromír, Nováček Libor, Beštová Jana, Sádlo Luboš, Tomanec Jaromír, Picka Karel

Značky: způsob, 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové, kyseliny, alkylesterů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy alkylesterů kyseliny 3-methyl-chinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové kondenzací benzofurazan-1-oxidu s alkylesterem kyseliny acetoctové v prostředí organického rozpouštědla za přítomnosti katalytického množství uhličitanu sodného.

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219719

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lojka Jaromír, Nováček Libor, Tomanec Jaromír, Bohumínský Ladislav, Borák Jindřich, Seménková Libuše, Sádlo Luboš, Picka Karel, Beštová Jana

Značky: způsob, přípravy, n-(2-hydroxyethyl)-3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-hydroxyethyl)-3methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxamidu, který se užívá jako neantibiotický stimulátor užitkovosti hospodářských zvířat. Postup přípravy podle vynálezu spočívá v tom, že na alkylester kyseliny 3-methylchinoxalin-1,4-dioxid-2-karboxylové se působí 2-aminoethanolem v přítomnosti bazického katalyzátoru, který též reaguje s vodou, jímž je alkoholát kovu 2. a 3. skupiny periodické soustavy. Tím dojde současně k...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227510

Dátum: 01.09.1985

Autori: Hájek Karel, Patočka Petr, Macků Vladislav, Seitl Jaromír, Kašpar Karel, Pilný Miroslav, Krátký Bohuslav, Sádlo Luboš, Kitzler Jaroslav

Značky: přípravy, alkydové, jejich, způsob, modifikované, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin, polyalkoholů, polykarboxylových kyselin a modifikátorů. připravitelné ze 300 až 700 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokaxboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 9 až 22, obojí s jodovým číslem 90 až 195 g J2/100 g, 80 až 260 hmot. dílů 2 až 5 mocných alkoholů, 200 až 300 hmot. dílů...

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227509

Dátum: 01.09.1985

Autori: Patočka Petr, Kaška Jiří, Pilný Miroslav, Hájek Karel, Sádlo Luboš, Kitzler Jaroslav, Seitl Jaromír, Macků Vladislav

Značky: polyesterové, nenasycené, pryskyřice, jejich, způsob, přípravy, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi ?,ß- 3 nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů, nasycených karboxylových kyselin či jejich funkčních derivátu s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a modifikátoru., rozpuštěné v raktivních rozpouštědlech, připravitelné ze 120 až 250 hmot. dílů kyseliny fumarové a/nebo maleinanhydridu, 70 až 300 hmot. dílů dikarboxylových kyselin či je jich funkčních derivátú s počtem...

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pilný Miroslav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

Značky: dimethyltereftalátu, oxidace, cirkulujícího, směsi, způsob, výrobe, p-xylenu, methyl-p-toluylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu esterifikací vzniklých kyselin methanolem a oddestilováním produktu esterifikace za sníženého tlaku, přičemž se oxidace provádí vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty a tlaku v přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan a další kovy s měnitelnou valencí, jako olovo, vyznačující se tím, že se část katalyzátoru v množství 1 až 90 %...

Způsob výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225490

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír

Značky: výroby, dimethyltereftalátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethyltereftalátu oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu vzdušným kyslíkem za přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan, případně další kovy s měnitelnou valencí, jako chrom, nikl, olovo, železo, esterifikací směsi získaných kyselin methanolem, s použitím izolace dimethyltereftalátu krystalizací z methanolu a vracení destilačního zbytku z destilace methanolu z matečných louhů po krystalizaci, a...

Bezprašný premix krmivového stimulátoru 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methylkarbazátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215533

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sádlo Luboš, Nováček Libor, Tomanec Jaromír, Beštová Jana, Bohumínský Ladislav A Seménková Libuše, Lojka Jaromír

Značky: premix, 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methylkarbazátu, stimulátoru, bezprašný, krmivového

Zhrnutie / Anotácia:

Beprašný premix 3-[2-chinoxalinylmethy len-1,4-dioxid)methylkarbazátu. Látka se po užívá jako přísada do doplňků biofaktorů ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat. Bezprašný premix podle vynálezu se vyznačuje tím, že obsahuje určitá množství 3-(2-chinoxalinylmethylen-1,4-dioxid)methyl karbazátu, vody nebo fyziologicky inertní ho rozpouštědla, anorganického nosiče, tekutého parafinu a ztekucující přísady anorganického složení. Jako...

Stabilizovaný ergokalciferol pro vitaminizaci krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216046

Dátum: 01.09.1984

Autori: Beštová Jana, Sádlo Luboš, Coufal Miloslav, Fuka Josef

Značky: krmných, směsi, stabilizovaný, ergokalciferol, vitaminizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace ergokalciferolu (vitamin D2) pro vitaminizaci krmných směsí z premixů a biologických doplňků pro savce. Stabilizovaný ergokalciferol se skládá z roztoku ergokalciferolu v rostlinném jedlém oleji s obsahem netoxického antioxidantu a látky se synergickým účinkem a odstředěného sušeného mléka.

Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šrámek Karel, Kunčický Jiří, Čermák Jiří, Sádlo Luboš

Značky: 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž...