Šadlák Pavol

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petruš Ladislav, Iurinda Ján, Fáberová Viera, Šadlák Pavol, Benko Martin

MPK: C21C 7/10

Značky: niklu, slitin, železa, rafinace, bázi, způsob, oceli

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Zapojenie koncového stupňa vychyľovacieho zosilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 223676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šadlák Pavol, Kniha Rudolf

Značky: vychyľovacieho, stupňa, zapojenie, koncového, zosilňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie koncového stupňa zosilňovača vychyľovacieho signálu, vyznačujúce sa tým, že koncový stupeň je tvorený dvoma vetvami, pričom v prvej vetve je prvá dióda (6) zapojená anódou na prvý kladný napájací zdroj (3) a katódou na kolektor prvého tranzistora (7), ktorého emitor je pripojený jednak na katódu druhej diódy (8), a jednak na druhý odpor (10), pričom prvý odpor (9) je zapojený medzi bázu prvého tranzistora (7) a emitor druhého...

Zosilňovač pre magnetické vychyľovanie lúča obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222040

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šadlák Pavol, Kniha Rudolf, Števuška Ladislav

Značky: obrazovky, lúča, magnetické, zosilňovač, vychyľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v použití dvoch napájacích zdrojov na budenie vychyľovacej jednotky pre jednu polaritu prúdu, pričom plnenie vychyľovacej jednotky z jednotlivých zdrojov zabezpečuje jeden koncový stupeň v závislosti od vstupného signálu tak, že pri rýchlej zmene vstupného signálu sa plní vychyľovacia cievka zo zdroja vyššieho napätia a pri pomalej zmene alebo v statickom režime je vychyľovacia cievka plnená zo zdroja nižšieho napätia,...

Zapojenie obvodov svetelného pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 218189

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šadlák Pavol

Značky: zapojenie, obvodov, světelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši svetelné pero pre zobrazovacie jednotky grafických systémov, u ktorých sa vyžaduje okrem rýchlej odozvy svetelného pera na zobrazovaný element aj skoková zmena citlivosti svetelného pera. Podstata vynálezu je v zapojení obvodov svetelného pera vyznačujúce sa tým, že výstupný signál a napájanie obvodov sa privádza po rovnakom vodiči 16, ktorý je spojený s kolektorom tranzistora 15 (viď. obrazová priloha) a anódou diódy 13. Anóda...