Sabolová Jozefína

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sabolová Jozefína, Křenek František, Slanička Štefan

MPK: E21D 1/10, C04B 14/04, C04B 14/26...

Značky: stavieb, podzemných, inžinierskych, rychle, masivů, sucha, horninového, vlastností, silikátová, zlepšenie, najmä

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/06

Značky: přísady, spôsob, výroby, zmesí, cementových

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264724

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 24/12, C04B 24/20

Značky: stavebná, hmota

Text:

...uvedeného V tab. 1Uvedený cement mal merný povrch podľa Blaina (ČSN 72 2114) 382 m 1 kg 1, a obsah CJA výpočtompodľa Bogua (ČSN 72 2125) 11,65 8. Jeho normové pevnosti podľa ČSN 72 2117 sú uvedené v tab.2.Z uvedeného cementu boli postupom podľa ČSN 72 2117 vyrobené skúšobná maltové vzorky. Na rozdiel od ČSN 72 2117 však nebol dodržiavaný konštantný vodný súčiniteľ 0,5, ale konštantné spracovatelnost 160 Í 5 mm, meranú ako plasticitu podľa...

Cementová zmes s úrychleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/14

Značky: cementová, pevnosti, nárastom, urýchleným

Text:

...známe prísady je možné napríklad použiť- plastifikačné prísady, ako sú kondenzačné produkty kyseliny ý-naftalénsulfonovej s formaldehydom, alebo soli kyseliny lignosulfonov-ej- prevzdušňujúce prísady, ako sú soli kyseliny abietovej alebo sulfonované či sulfatované mastné alkoholy- retenčné prísady, ako sú vo vode rozpnstné deriváty celulózy- protizmrazovacie prísady, ako je napríklad mravčan vápenatý a dusičnan sodný alebo močovina-...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/06, C04B 22/08

Značky: zmesí, prísada, urýchlenie, nárastu, pevnosti, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Zařízení pro spalování dřevních odpadů a méněhodnotných hnědých uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240754

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Eollák Mikuláš, Slanieka Štefan

MPK: F23B 1/38

Značky: odpadů, méněhodnotných, spalování, hnědých, uhlí, dřevních, zařízení

Text:

...uhlí. Vlivem použití přítlačné sálavé klenby a přívodu paliva pomocí klínových hrabel se sníží tepelná ztráty mechanickým nedopalem paliva i ztráta chemickým nedopalem.Příklad provedení komory podle vynálezu je patrný z připojených výkuesú, na-nichž na obr. 1 je nakreslen příčný řez spalovací komorou, na obr. 2 je nakreslen pohled a podélný řez A-A spalovací komorou, na obr. 3 je nakresleno provedení přívodu paliva z násypky pomocí...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232092

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 13/20

Značky: cementových, zmesí, urýchlenie, tuhnutia, tvrdnutia, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá prísadou na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia zmesí z cementov na báze portlandského cementu. Jej podstatou je, že pozostáva, uvedené v dieloch hmotnostných, z 20 až 100 dielov hlinitanového cementu, 10 až 50 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, a 10 až 100 dielov normálneno a/alebo kyslého uhličitanu alkalického. Prísada podľa vynálezu umožňuje zníženie dávok hlinitanového cementu a alkalického uhličitanu, čo má...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes so zlepšenými reologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238909

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 24/02

Značky: vlastnosťami, reologickými, rýchlotvrdnúca, zlepšenými, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes podľa vynálezu okrem 100 dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 0,1 až 5 dielov regulátora tuhnutia, pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny, ako je napríklad kyselina etyléndiamíntetraoctová, a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu, ako je napríklad síran meďnatý a/alebo z anionaktívnej sulfonovanej organickej zlúčeniny, ako je napríklad...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249224

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 38/08

Značky: najmä, hydraulická, obalov, plnenie, změs, rýchlotvrdnúca

Text:

...je zmes zabalené. Obaly z nepriepustných fólií je potrebné prepichnúť, najlepšie zaostrenou trubkouvs privodom tlak-ovej vody obaly z tkanín,ktoré dobre prepúšťajú vodu, stačí polievať vodou.Výhody vynálezu ukazujú nasledujúca príklady použitia15 kg portlawdąského cementu triedy PC 4000,9 kg neúplne kalcinovaného síranu hli nitého 10 kg normoveho ,piesku hrubého PGFH podľa ČSN 72 120817,5 kvg tvápencovej drvy frakcie 3/5 mm 12,5 ikg...

Rýchlotvrdnúca stavebná zmes, najmä na plnenie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249223

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 38/08

Značky: plnenie, najmä, obalov, rýchlotvrdnúca, změs, stavebná

Text:

...1511 Kamenivo ,pro stavební účely. Základné ustanovenia, ako sú napríklad ťažene riečne Kamenivo, drvené karbonátové alebo silikátové .kameniva, ako je napríklad kameniva, ktoré vznikne pri udrvení odpadu z výroby lahčených plynosili-kátových tvárnic.Môžu sa však použiť aj iné druhy lahčených silikátových umelých kamenív, napríklad tagloporit, vznikajúci pri spekaní a žihani konglomerátov alebo výliskov z elektrárenského popolčeka. je však...

Cementová zmes so zvýšeným nárastom pevnosti, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie ako 0°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 235584

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hanzová Patrícia, Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 7/00

Značky: zvýšeným, najmä, tvrdnutia, pevnosti, nižšie, cementová, teploty, nárastom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou so zvýšeným nárastom pevností, najmä pre teploty tvrdnutia nižšie, ako 0 °C. Jej podstatou je, že popri cemente na báze portlandského slinku a prípadne vode a/alebo plnive obsahuje 0,3 až 15 % z hmotnosti cementu zmesi rozpustnej soli kyseliny mravčej, napríklad mravenčanu vápenatého, pričom pomer mravenčanu a dusičnanu je od 5 : 100 do 100 : 5 dielov hmotnostných. Cementová zmes podľa vynálezu sa môže...

Cementová zmes s rýchlym tuhnutím a nárastom pevnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234984

Dátum: 15.01.1987

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína, Lenz Kajetán

MPK: C04B 13/20

Značky: tuhnutím, rychlým, pevnosti, cementová, nárastom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá cementovou zmesou s rýchlym tuhnutím a nárastom pevností, v ktorej je ako spojivo použitý cement na báze portlandského slinku. Cementová zmes podľa vynálezu môže obsahovať popri cemente prípadne plnivo a/alebo známe prímesi ako je popolček alebo mletá vysokopecná troska a/alebo vodu. Vyznačuje sa tým, že obsahuje, vztiahnuté na hmotnosť cementu, 0,6 až 10 % síranu hlinitého, 0,4 - až 5 % normálneho alebo kyslého alkalického...

Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 222863

Dátum: 15.03.1986

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

Značky: rýchlotvrdnúca, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlotvrdnúca hydraulická zmes, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo 100 hmot. dielov hlinitanového cementu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápna a/alebo vápenného hydrátu, 3 až 30 hmot. dielov mletého vápenca s obsahom najmenej 50 % hmotnostných častíc menších ako 45 ?m, 0,1 až 5 hmot. dielov regulátora tuhnutia pozostávajúceho z organickej kyseliny obsahujúcej najmenej dve karboxylové skupiny a/alebo z rozpustného síranu dvojmocného kovu,...

Cementová zmes s urýchleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 223134

Dátum: 01.04.1984

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

Značky: pevnosti, nárastom, urýchleným, cementová

Zhrnutie / Anotácia:

Cementová zmes podľa vynálezu má urýchlený nárast počiatočných pevností. Ďalšia modifikácia jej vlastností sa dosiahne, ak obsahuje niektorá zo známych prísad prímesí, prípadne vo vhodnej kombinácii podľa účelu použitia. Pri zmiešaní všetkých zložiek cementovej zmesi s výjimkou zámesovej vody sa móžu pripraviť suché prefabrikované zmesi. Cementová zmes podľa vynálezu sa móže s výhodou použiť všade tam, kde je potrebný urýchlený nárast pevností,...