Sabo Ladislav

Spôsob úpravy polymetalickej sideritovej rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252853

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bakoš Jozef, Bielek Ondrej, Zaťko Stanislav, Karoli Anton, Sabo Ladislav, Smik Jozef, Jakabský Štefan

MPK: C22B 1/00

Značky: polymetalickej, spôsob, sideritovej, úpravy

Text:

...doplnený ziavewcłenim predíipmavy rundy .podľa vynálezu, ktorého pUlľĺlSIĎBlÍčl spočíva v nom, sa Ľuvdua prreud. magnetickým .a floltwačným rozdirvužvovvainí-m nozdirluiží gnaviiaučiným a ioílvsttrenivým Sľpôĺlĺĺlblülm v ťlâž.lk| 0 SlJJSIpGlI 1 vZľlOvIľl románužovači a v hydiocylklólne s ťažvkvou aeuiepeanziou. zavedením Itý-cliio metówd »roizadirłužnovvenia sa z rrwdy odstráni ~J~Ľ 8 Vĺi.Žl 1 Iä časť jaloviny uivoľiienej pri durviení...