Ryder Hamish

Deriváty kyseliny antranilovej ako modulátory rezistencie proti mnohým liekom, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický alebo veterinárny prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284649

Dátum: 18.07.2005

Autori: Folkes Adrian John, Roe Michael Bryan, Williams Susannah, Ryder Hamish, Hunjan Sukhjit, Brumwell Julie Elizabeth, Maximen Levi Michael, Ashworth Philip Anthony, Sanderson Jason Terry

MPK: C07D 217/04, A61K 31/47

Značky: přípravy, obsahom, modulátory, farmaceutický, liekom, kyseliny, rezistencie, proti, prípravok, antranilovej, veterinárny, deriváty, spôsob, použitie, mnohým

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty kyseliny antranilovej ako modulátory rezistencie proti mnohým liekom všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde každé z R až R9 sú organické substituenty, n je 0 alebo 1, m je 0 alebo celé číslo od 1 do 6, q je 0 alebo 1, X je priama väzba, O, S, -CH2-(CH2)p- alebo -O-(CH2)p-, kde p je celé číslo od 1 do 6 a Ar je nenasýtená karbocyklická alebo heterocyklická skupina, ktoré sú aktívne ako inhibítory...

Kombinácia pozostávajúca z antimuskarínových činidiel a kortikosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7173

Dátum: 31.05.2005

Autori: Gras Escardo Jordi, Llenas Calvo Jesus, Orviz Diaz Pio, Ryder Hamish

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 31/439...

Značky: antimuskarínových, činidiel, pozostávajúca, kombinácia, kortikosteroidov

Text:

...vo vodnom roztoku. Rôznesoli zlúčeniny môžu existovať vo forme solvátov, t.j. vo forme hydrátov a všetky tieto formy tiež patria do rozsahu predloženého vynálezu. Okrem toho rôzne soli a solváty zlúčeniny môžu existovať v amorfnej forme alebo vo forme rôznych0012 Ďalej sa predložený vynález týka produktu, pozostávajúceho z (a) kortikosteroidu a (b) M 3 antagonistu podľa predloženého vynálezu ako kombinovaný prípravok pre simultánne,...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta adrenergné agonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17171

Dátum: 31.05.2005

Autori: Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish, Llenas Calvo Jesus, Orviz Diaz Pio

MPK: A61K 31/407, A61K 31/439, A61K 31/167...

Značky: obsahujúce, činidla, agonisty, antimuskarínové, kombinácie, adrenergné

Text:

...produkt obsahujúci (a) BZ-agonistu a (b) M 3 antagonistu podľa predloženého vynálezu vo forme kombinovaného prípravku pre súčasné,oddelené alebo sekvenčné použitie na liečbu ľudského alebo zvieracieho pacienta. Typicky sa jedná o produkt pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné použitie pri liečení chorôb dýchacieho ústrojenstva ako je astma, akútna alebo chronická bronchitida, emfyzém, chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD), bronchiálna...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta-adrenergných agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5967

Dátum: 31.05.2005

Autori: Orviz Diaz Pio, Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish, Llenas Calvo Jesus

MPK: A61K 31/137, A61K 31/439, A61K 31/167...

Značky: obsahujúce, kombinácie, činidla, agonistov, beta-adrenergných, antimuskarínové

Text:

...nedizociovanej forme, napríklad vo vodnom roztoku. Rozdielne soli tejto zlúčeniny môžu existovať vo forme solvátov, napríklad vpodobe hydrátov, avšetky tieto formy sú tiež zahrnuté do rozsahu predloženého vynálezu. Okrem toho rôzne soli a solváty zlúčeniny môžu existovať v amorfnej formealebo vo forme rôznych polymorfov a sú v rozsahu tohto prítomného vynálezu.Je tiež poskytnutý produkt, ktorý obsahuje (a) B 2 agonistu a (b) M 3 antagonistu...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta adrenergné agonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5732

Dátum: 31.05.2005

Autori: Orviz Diaz Pio, Ryder Hamish, Gras Escardo Jordi, Llenas Calvo Jesus

MPK: A61K 31/439, A61K 31/137, A61K 31/167...

Značky: kombinácie, obsahujúce, agonisty, antimuskarínové, činidla, adrenergné

Text:

...zlúčenín môžu existovať v amorfnej forme alebo vo formerôznych polymorfov v rozsahu predloženej prihlášky vynálezu.0012 Prinášaný je tiež produkt obsahujúci (a) .32 agonistu a (b) M 3 antagonístu podľa prihlášky vynálezu vo forme kombinovaného prípravku pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné užitie na liečbu ľudského alebo zvieracieho pacienta. Typicky sa jedná o produkt pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné užitie pri terapii chorôb...

Kombinácia s obsahom antimuskarínových činidiel a kortikosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5345

Dátum: 31.05.2005

Autori: Ryder Hamish, Orviz Diaz Pio, Gras Escardo Jordi, Llenas Calvo Jesus

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 31/439...

Značky: kortikosteroidov, kombinácia, obsahom, antimuskarínových, činidiel

Text:

...alebo nedisociovanej podobe, napríklad vo vodnom roztoku. Rôzne soli zlúčeniny pritom môžu existovať vpodobe solvátov,napríklad v podobe hydrátov. Všetky tieto podoby sú zahrnuté do rozsahu predmetu predloženého vynálezu. Rôzne soli a solváty zlúčeniny pritom môžu taktiež existovať v amorľnej podobe alebo v podobe rôznych polymorfov a sú tiež zahrnuté do rozsahu0012 Predmetom predloženého vynálezu je tiež produkt, ktorý obsahuje (a)...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8055

Dátum: 31.05.2005

Autori: Llenas Calvo Jesus, Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish, Orviz Diaz Pio

MPK: A61K 31/167, A61K 31/439, A61K 31/137...

Značky: kombinácie, antimuskarínové, činidla, obsahujúce, inhibitory

Text:

...pacienta.0014 Rovnako sa poskytuje použitie (b) M 3 antagonistu podľa tohto vynálezu na prípravu liečiva na súbežné, oddelené alebo postupné použitie vkombinácii s (a) inhibítorom PDE 4 na liečbu uvedenej dýchacej choroby u ľudského či zvieracieho0015 Rovnako sa poskytuje použitie (a) inhibítora PDE 4 na prípravu liečiva na použitie pri liečbe uvedenej dýchacej choroby u ľudského či zvieracieho pacienta prostredníctvom súbežnej, oddelenej...

Kombinácie obsahujúca antimuskarínové činidlá a inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7965

Dátum: 31.05.2005

Autori: Orviz Diaz Pio, Gras Escardo Jordi, Llenas Calvo Jesus, Ryder Hamish

MPK: A61P 11/00, A61K 45/00, A61K 31/00...

Značky: činidla, obsahujúca, kombinácie, inhibitory, antimuskarínové

Text:

...postupné použitie pri liečbe ľudského či zvieracieho pacienta. Produkt je typicky určený na súbežne, oddelené alebo postupné použitie pri liečbe dýchacej choroby, čo je astma, akútna alebo chronická bronchitída, EP 1 891 973 B 1 E-202/10/Tšrozdutie pľúc, chronická obštrukčná pľúcna choroba (COPD), bronchiálna hyperreaktivita či rinitida.0013 Tento vynález ďalej poskytuje použitie (a) inhibitora PDE 4 a (b) M 3 antagonistu podľa tohto vynálezu...

Deriváty piperazín-2,5-diónu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický alebo veterinárny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283385

Dátum: 19.05.2003

Autori: Ryder Hamish, Pretswell Ian Andrew, Brocchini Stephen James, Hunjan Sukhjit, Ashworth Philip Anthony

MPK: A61K 31/495, C07D 241/02, C07D 401/12...

Značky: použitie, veterinárny, piperazín-2,5-diónu, obsahom, přípravy, deriváty, farmaceutický, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty piperazín-2,5-diónu všeobecného vzorca (I) spôsob ich prípravy reakciou 1-acetyl-3-benzylidén-4-metyl-2,5-piperazíndiónu s aldehydom v organickom rozpúšťadle v prítomnosti zásady a prípadne premenenie získanej zlúčeniny na príslušnú farmaceuticky prijateľnú soľ farmaceutický alebo veterinárny prostriedok obsahujúci ako účinnú látku derivát piperazín-2,5-diónu všeobecného vzorca (I) a farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo....