Rybín Miroslav

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sentivan Mikuláš, Kucka Ján, Gerboc Jozef, Ortutay Štefan, Rybín Miroslav, Lelko Dušan

MPK: F23L 15/00

Značky: méněhodnotného, paliva, spalování, mechanickým, kotel, roštem

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav

MPK: G01F 1/34

Značky: objemového, průtoku, tekutin, měření, zařízení

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, rozprašování, tryska

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, tekutin, mísení, zařízení

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: B05B 7/02

Značky: rozprašování, zařízení, tekutin, směšování

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rybín Miroslav, Král Jan, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01F 1/34

Značky: kapaliny, měření, plynů, průtoku, objemového, zařízení

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/06

Značky: zařízení, rozprašování, směšování, tekutin

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Zařízení pro kontinuální zjišťování množství sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253766

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jirec Jiří, Čech Jiří, Rybín Miroslav, Topol František

MPK: G01N 27/04

Značky: sazí, množství, zjišťování, kontinuální, zařízení

Text:

...skutečnosti.Popsané nevýhody použití jak Bacharachovy metody, tak kontinuálního zjištování intenzity množství sazí prosvěcováním proudících spalín ze zdroje světla na fotočlánek odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že fotoodpor je umístěn v termostatu spojeném s diferenoiálním operačním zesilovačem propojeným s ručkovým měřicím přístrojem, z něhož je vyvedeno světelné a zvukové zařízení. Spaliny, které proudí...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rybín Miroslav, Král Jan, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: staticky, směšovač, směšování, tekutin

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Způsob termické likvidace odpadních umělích hmot s obsahem sloučenín chloru za současného zisku tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rybín Miroslav, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Čech Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: tepelně, zisku, sloučenin, umělích, likvidace, obsahem, odpadních, současného, termické, způsob, chlóru, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočivá v tom, že se odpadní umělá hmota rozřeže nebo rozdrtí na malé části, její povrch se zaktivizuje tak, aby se po důkladném opláchnutí ve vodě po celé ploše smáčel, načež se takto upravená odpadní umělá hmota smočí vodným roztokem lepidla, po důkladné hmogenizaci se částečně vysuší a v míchačce se smíchá s vápnem nebo s vápencem a popřípadě ještě s odpadními popouštěcími solemi s obsahem dusitanů a dusičnanů a po...

Způsob spalování méněhodnotného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248385

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rybín Miroslav, Čech Jiří, Jirec Jiří

MPK: F23L 1/00

Značky: uhlí, méněhodnotného, spalování, způsob

Text:

...vrstvy paliva na roštu a jejímu dokonalému prohoření.Tyto nevýhody odstraňuje způsob podle vynélezu, jehož podstata spočíva v tom, že se vrstva méněhodnotného uhlí ležící nehybně na roštu periodicky profukuje pŕídavným vysokot 1 akýmA vzduchem o tlaku 0,3 až 0,6 MPa po dobu 0,5 až 1,0 sekundy, přičemž profukovací lntervaly přídavného vysokotlakého vzduchu jsou 15 až 45 sekund. Výw 777777 VrýýýwýVysokotlaký přídavný vzduch je zaveden pod rošt...

Způsob kombinovaného spalování méněhodnotných uhlí a odpadních olejů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215925

Dátum: 01.10.1984

Autori: Myslík Bohumil, Rybín Miroslav, Špaček Jindřich

Značky: tohoto, spalování, způsob, způsobu, kombinovaného, odpadních, olejů, provádění, méněhodnotných, uhlí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalování v ohništích roštových kotlů. Podstatou vynálezu je způsob spalování, u něhož na vrstvu méněhodnotného uhlí ležícího na roštu se periodicky nastřikuje odpadní olej. Zařízení k provádění způsobu obsahuje nad vrstvou uhlí trysku, napojenou na dávkovací čerpadlo, opatřené regulovatelným pohonem. Použití je zejména vhodné v kotelnách průmyslových podniků.

Zařízení pro spalování dřeva a dřevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215307

Dátum: 31.05.1984

Autori: Rybín Miroslav, Drápal Radovan, Kucka Ján

Značky: dřevného, spalování, dřeva, odpadů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spalování dřeva a dřevného odpadu, zejména pro ohřev vody pro ústřední vytápění, jehož spalovací prostor má sestupnou část pro přísun paliva a vzestupnou část k zajištění spalovacího procesu, vyznačené tím, že v sestupné části spalovacího prostoru (1) přechází jeho svislá plnicí šachta nejprve v úsek, jehož vnější stěna (2) je skloněna pod úhlem 60 až 70°, na nějž navazuje pevný, vodou chlazený trubkový rošt (3), skloněný pod úhlem...