Ryant Jiří

Kapalinové chladicí zařízení vysokonapěťových polovodičových měničů frekvence mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268294

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janče Jiří, Trinkewitz Zdeněk, Ryant Jiří, Zach Zdeněk, Kratochvíl Arnošt, Kamenický Jan

MPK: H01L 23/34

Značky: frekvence, výkonu, kapalinové, chladicí, vysokonapěťových, mezních, polovodičových, zařízení, měničů

Text:

...3, tak S druhý kanílový rozdělovač E chladící kapaliny jsou vytvořeny jako vĺlcovč otvory po cel dőlco bloku 2 z izolačního materlílu. Jednotlivé dutiny Q pro uložení a chlazení odporů RC členů jsou spojeny s druhým kanćlovým rozdłlovačem Ě chladící kapaliny kanůly 1. Na první kanálový rozdülovač 2 chladící kapaliny je připojeno na jedné boční straně bloku Š z izolačního materiálu achenaticky znízornönů první pružná potrubí l. Díle jaou na...

Modul pro paralelní řazení nejméně tří výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268282

Dátum: 14.03.1990

Autori: Casanova Rudolf, Janče Jiří, Kratochvíl Arnošt, Kamenický Jan, Ryant Jiří

MPK: H01L 25/02

Značky: polovodičových, tří, výkonových, prvků, modul, nejméně, paralelní, řazení

Text:

...pol výkonového polovodičového prvku je připevněn také symetricky k podélné ose distančního ölenu, přes sériovou kombinaci nejménä jedné pojistky a dilatačního člena, k druhé elektrodě. Přitom na vnějěích plochách sběmých elektrod, v jejich středu, jsou připevněny vyrovnávací členy úbytku napětí, ke kterým je pfŕipojsn plochýHlavní výhodou modulu podle vynálezu je. že uspořádání skupiny paralelnš řazených výkonových polovodičových prvků. s...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janče Jiří, Kamenický Jan, Ryant Jiří, Casanova Rudolf, Kratochvíl Arnošt

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, polovodičových, složené, zejména, počtu, kapalinový, chladič, moduly, prvků, většího

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Zapojení obvodu regulátoru buzení synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryant Jiří, Faltus Emanuel, Devátý Jiří

MPK: H02P 7/28

Značky: zapojení, obvodů, motorů, buzení, regulátoru, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jo určeno k zajištění synchronního běhu uvedených motorů při výpadku signálu požadované hodnoty budicího proudu ze zadávacího členu do regulátoru (l) buzení, způsobeným např. poruchou v nadřazených obvodech tomuto regulátoru (l), nebo přepínáním jeho vstupů. Ve sčítacím členu (2) je analogový signál skutečné hodnoty budicího proudu z čidla (3) porovnáván s požadovanou hodnotou budicího proudu ze zadávacího členu (4). Tuto požadovanou...

Zařízení pro zajištění rovnoměrného rozdělení proudů v paralelně zapojených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220603

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hrůza Miloslav, Rejent Jan, Casanova Rudolf, Ryant Jiří

Značky: proudu, polovodičových, rovnoměrného, zajištění, paralelně, zařízení, součástkách, zapojených, rozdělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukčně zjednodušit dosavadní způsob zajištění rovnoměrného rozdělení proudu mezi paralelně zapojené prvky (diody či tyristory) především u polovodičových měničů velkých výkonů. Uvedeného účelu je dosaženo jednoduchým konstrukčním řešením napájecích pásovin, jejichž součástí jsou trubky. Na tyto trubky jsou nasunuta magnetická jádra. Magnetické jádro přitom může být dělené či nedělené. Trubkami i magnetickými jádry je...