Růžička Vlastimil

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalický Jiří, Srna Václav, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Kála Karel, Červený Libor

MPK: C07C 47/228

Značky: 3-fenylalkanalů, způsob, přípravy

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Růžička Vlastimil, Tuleja Juraj, Zbirovský Miroslav, Handlovský Andrej, Konečný Václav, Červený Libor, Marhoul Antonín

MPK: C07C 49/175

Značky: 1-methoxy-2-propanonu, výroby, způsob

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Způsob čištění 3.fenyl-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239115

Dátum: 01.11.1987

Autori: Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor

MPK: C07C 33/20

Značky: 3-fenyl-1-propanolu, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Nečistoty aminové povahy se podrobí působení pevného adsorbentu kyselé povahy, s výhodou - aluminy.

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marhoul Antonín, Červený Libor, Růžička Vlastimil, Srna Václav

MPK: C11B 9/00, C07C 29/132, C07C 29/17...

Značky: hydrogenaci, katalytickou, způsob, výroby, citronellolu, citralu

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů pro parfumářské použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238955

Dátum: 01.07.1987

Autori: Červený Libor, Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil

MPK: C11B 9/00

Značky: fenylbutenylacetátů, použití, směs, stabilizovaná, parfumářské

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů, složená například z 3-fenylbut-3-enylacetátů, 3-fenylbut-2-enylacetátů a 4-acetoxy-2-fenylbutan-2-olu pro parfumářské použití. Směs obsahuje antioxidant v množství 0,1 až 1 % hmot. na bázi substituovaných fenolů, například 2,6-diterc. butyl-4-metylfenol, který zajišťuje stabilitu vonných vlastností směsí.

Feritové vedenie pásikového typu s velmi nízkou impedanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239423

Dátum: 16.04.1987

Autori: Eervený Libor, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Švarc Mojmír

MPK: H03K 5/01

Značky: vedenie, pásikového, nízkou, feritové, velmi, impedanciou

Text:

...eldctrickáho poľa vlny z feritovej výplne do aktívnych zón medzi povrchmi kovových púzdier s povrchmi vonkajších péeikových vodičov.Šírka aktívnych zón v smere pdeobenia elektrického poľa v takto realizovano vedení sa dá zmenšiť rádovo na 104 mm, naproti tomu v klasickom koexiálnom prevedení je rádovo 1 mm až I cm. Kapacita pasikového vedenia podľa vynálezu sa zväčší radovo 100 a viac krat,čo podľa známeho vzťahu na výpočet impedancie...

Způsob izolace sterolů z vedlejších produktů výroby sulfátové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Koudelková Zdena, Seifert Reiner, Růžička Vlastimil

MPK: C07J 9/00

Značky: sterolů, výroby, vedlejších, izolace, sulfátové, způsob, produktů, buničiny

Text:

...nemají vyřešenou otázku regenerace rozpouštědel a pomocných chemikálií používaných k izolací sterolů.Například fínská firma Kaukas při izolací sterolů z telového mýdla používá směsi rozpouštědel hexan-aceton-methanol-voda,což značné ztěžuje regenerací rozpouštědel /US Patent 3 965 085O přímou krystalizaci sterolů z talového mýdla se pokouší autoři Slavjanski A.K. a Mednikov F.A. Těchnologia Lesochimičeskoj Promyšlenností, Lesnaja...

Způsob přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232394

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vanča Josef, Červený Libor, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Srna Václav

MPK: C07C 33/26

Značky: přípravy, 1-fenyl-1,3-propandiolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu transesterifikací 1-fenyl-l,3-propandioldiacetátu metanolem. Jako katalyzátor transesterifikace se použije uhličitan draselný v množství 1 gramu až 50 gramů na kilogram výchozího 1-fenyl-l,3-propandiolacetátu. Oblast použití je v parfumářské výrobě, kde slouží jako meziprodukt pro výrýbu vonných acetalů a má repelentní účinky.

Způsob přípravy 1-cyklohexyletanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233142

Dátum: 01.01.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel

MPK: C07C 31/135

Značky: způsob, přípravy, 1-cyklohexyletanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se acetofenon v prvním stupni hydrogenuje na 1-fenyletanol v přítomnosti směsného oxidického katalyzátoru Adkinsova typu, který se v následujícím stupni hydrogenuje v přítomnosti rutheniového nosičového katalyzátoru při teplotě 100 až 200 °C a tlaku 1 až 25 MPa. Hydrogenaci lze provádět v prostředí alifatických alkoholů nebo aromatických uhlovodíků. Je výhodné katalyzátor, obsahující 0,5 až 5 % hmot. ruthenia, fixovat na...

Membránový dávkovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232271

Dátum: 15.06.1986

Autor: Růžička Vlastimil

MPK: G01F 11/08

Značky: dávkovač, membránový, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení účinnosti a provozní spolehlivosti při omezení montážních návazností a složitosti výrobního provedení. Uvedeného účinku se docílí vyloučením dělicích a stykových míst. Propojovací kanálky, jsou vedeny jen v tělese dávkovače, a to v monobloku od sacího ventilu přes zpětný ventil až k vztlakovému ventilu.

Způsob přípravy cyklooktenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223384

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sporka Karel, Janáček Leoš, Hanika Jiří, Růžička Vlastimil

Značky: způsob, přípravy, cyklooktenu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výtěžnosti a zjednodušení postupu. Podle vynálezu se 1,5-cyklooktadien v prvním stupni isomerizuje na 1,3-cyklooktadien za použití acidobazického katalyzátoru v teplotním rozmezí 100 až 250 °C, který se v následujícím stupni za použití katalyzátoru s hydrogenačně aktivní složkou parciálně hydrogenuje při teplotě 10 až 150 °C a tlaku 0,1 až 15 mPa.

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230491

Dátum: 01.03.1986

Autori: Růžička Vlastimil, Vanča Josef, Srna Václav, Marhoul Antonín, Červený Libor

MPK: C07C 37/86, C07C 33/20, C07D 319/04...

Značky: 3-fenyl-1-propanolu, 4-fenyl-1,3-dioxanu, odstraňování, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu s obsahem dioxanu 15 % hmot., vzniklé katalytickou hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu při výrobě 3-fenyl-propanolu, reakcí s acetanhydridem za přítomnosti p-toluensulfonové kyseliny na 3-fenyl-1-propylacetát, po případě na směs tohoto acetátu s cinnamylacetátem a 1-fenyl-1,3-propandioldiacetátem. Oblast použití je v parfumářském průmyslu.

Způsob aktivace Adkinsova katalyzátoru pro hydrogenolýzu 4-fenyl,-1 3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor, Srna Václav

Značky: hydrogenolýzu, 3-dioxanu, adkinsova, aktivace, způsob, katalyzátoru, 4-fenyl,-1

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor se aktivuje v prostředí 4-fenyl-1,3-dioxanu přímo v reaktoru, v kterém se provádí hydrogenolýza, přičemž se aktivace provádí v teplotním rozmezí 150 až 250 °C a reakční směs se rychle vyhřeje na tuto teplotu v interní nebo vodíkové atmosféře a vlastní aktivace se zahájí skokovým zvýšením tlaku vodíku na hodnotu 5 až 30 MPa za současného intenzivního míchání.

Způsob přípravy platinového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222469

Dátum: 01.10.1985

Autori: Růžička Vlastimil, Sporka Karel, Hanika Jiří, Machek Vladimír, Janáček Leoš

Značky: platinového, katalyzátoru, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se granulovaný nosič katalyzátoru impregnuje nevodným roztokem sloučeniny platiny. Po vysušení katalyzátoru ve vakuu se sloučenina kalcinuje v proudu dusíku a redukuje vodíkem při 70 až 300 °C. Jako sloučeniny se používá kyselina chloroplatičitá nebo chlorid platičitý. Jako rozpouštědla se používají alifatické alkoholy, jejich estery nebo ketony nebo etery. Obsah platiny v katalyzátoru lze volit v rozsahu hmotnostní...

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222067

Dátum: 15.07.1985

Autori: Srna Václav, Růžička Vlastimil, Vonášek František, Trepková Emilie, Červený Libor, Marhoul Antonín

Značky: způsob, přípravy, 4-acetyl-n-propylbenzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu, vyznačený tím, že se odpadní n-propylbenzen, získaný rektifikací surového 3-fenyl-1-propanolu, podrobí acetylaci.

Způsob výroby složky parfumářských kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218423

Dátum: 15.03.1985

Autori: Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor

Značky: způsob, parfumářských, kompozic, složky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby složky parfumářských kompozic. Účelem vynálezu je využití dosud likvidovaných odpadů. Jeho podstata spočívá v tom, že se destilační zbytky, odpadající z výroby 3-fenyl-1-propanolu hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu, přečistí destilací, přičemž se jímá frakce vroucí při 133 až 165 °C/133,3 Pa.

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224183

Dátum: 01.07.1984

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor

Značky: alkylcinnamyleterů, urychlování, způsob, cinnamylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu a alkoholů s počtem uhlíkových atomů 1 až 9 jejich eterifikací za přítomnosti alkalií, vyznačující se tím, že se eterifikace provádí za přítomnosti vody, jejíž množství činí 0,1 mol až 10 mol na mol cinnamylchloridu.