Růžička Karel

Symetrické 1:2 kobaltokomlexní sulfosubstituované azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267726

Dátum: 12.02.1990

Autori: Růžička Karel, Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/30

Značky: způsob, kobaltokomlexní, azobarvivo, symetrické, sulfosubstituované, přípravy

Text:

...Kvnllty vybarvenf při doeohováuí eytých odetínů lze dooíllt 1 u barviv solubílízovaných ionogennímí sulfoskupinemi. Snížení egulity vybąrvenf a vytąžlivostí /zvýšením ncgotivního náboje komplexu borvivn touto substitueí/ lze vykompenzovot vhodnou substitučnĺ topogrnľiĺ u použitím vhodných toxtllních poqpcnýeh prostředků.Všechny výše uváděné nároky z hlediska požadovaných zelených odetínů, jejich kombinovatelnost í s jinými sortimenty...

Emulgátorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263642

Dátum: 11.04.1989

Autori: Exner Bedřich, Přikryl Josef, Růžička Karel, Pípal Jiří

MPK: B01F 17/22

Značky: emulgátorový, prostředek

Text:

...monoetanolamidu kyseliny olejové s 8 jednotkami E 0. Poté se přidá za micháni 3 hmot. díly dodecylbenzensulfokyseliny. Dále se přidá 0,2 hmot. dílu tríetanolaminu jako pufrační přísada. Uvolněným neutralizačnim teplem se směs samovolně ohřeje na teplotu cca 60 až 70 °C a při této teplotě se dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorový systém lze použit k přípravě přenašeče pro barvení polyesterových materiálů disperznimi barvivy.Smísenim...

Emulgátorový systém pro textilní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262708

Dátum: 14.03.1989

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel

MPK: D06M 13/20, B01F 17/00

Značky: emulgátorový, aplikace, systém, textilní

Text:

...a 1,5 dilu oxyetylované k 2 Ž 70 Bseliny olejové s 20-ti etylenoxidovymi jednotkami a směs se při teplotě cca 50 °C dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorovy systém lze použit pro připravu například přenššeče pro barvení PES disperzními barvivy snísenim 13 dilů hm. technického xylenu,5,7 dílu naftalenu, 8,3 dilů bifenylu a 9 dílů emulgátorové ho systému připraveného vyše uvedeným postupem. Takto připraveny přenášeč vytváří Ve vodném...

Nesymetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 260630

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macák Ján, Růžička Karel, Zdarsa František

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetricky, chromitý, komplex

Text:

...kyseliny diazotované v prostředí zředěné minerální kyseliny na 1-fenyl~ 3-metyl-S-pyrazolon. lVýhodou barviva na bázi nesymetrického komplexu konstltuce I podle vynálezu je jeho vysoká rozpustnost barvící vydatnost na uvedených typech textilních materiálů a čistý barevný odstIn umožňující šl rokou komblnovatelnost s inými aplikačné obdobnými barvlvy. .Způsob přípravy nesymetrlckého ohromitého komplexu konstltuce I je dále popsán...

Nesymetrické 2 ku 1 metalokomplexní barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260629

Dátum: 12.01.1989

Autori: Suk Milan, Růžička Karel, Maxa Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivo, metalokomplexní, nesymetrické

Text:

...připravitelnosti z průmyslové běžně vyráběných komponent jeho vysoká rozpustnost, vysoká v-ydatnost na uvedených typech textílních -materiálů a vysoce stály odstín modravě černi poskytující i širokou paletu pastelových šedých odstínů. Barvivo konstituce I je i dobře kombínovatelné s ostatními barvivy palety 2 1 metalokomplexních barviv s jednou nebo dvěma sulfoskupinami.Způsob přípravy 2 1 nesymetriclçeho chromitého komplexu I podle...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255292

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžička Karel, Zdarsa František, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrických, hnědých, metalokomplexních, barviv, přípravy, způsob

Text:

...I podle vynálezu je realizován přidavkem neutrální nebo slabě alkalické suspenze chromitých komplexů IV do amoniakálního roztoku azobarviva V za přítomnosti uhličitanů alkalických při uvedené teplotě. Provedeni komplexotvorné reakce podle vynálezu dovoluje pracovat na vysokých koncentracich výchozich komponent IV a V bez nutnosti izolace produktu I a získané barvivo se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti výbornými koloristickými...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255187

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžička Karel, Maxa Milan, Suk Jiří

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 t hmotnostních.kstionaktlvních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaoi olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku. tak ve vytahovacích barvicích...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254617

Dátum: 15.01.1988

Autori: Růžička Karel, Maxa Milan, Suk Jiří

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, barvivový

Text:

...ve finálním barvivovém přípravku se pohybuje V rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchové aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito prb emulqaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou býtminerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254616

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: kovokomplexních, hnědých, přípravy, způsob, barviv, nesymetrických

Text:

...reakce podle vynálezu umožňuje pracovat ve velmi vysokýćh výchozich koncentracich vstupních komponent II a III bez nutnosti izolace produktu I. Přodukt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti s výbornými koloristickými vlastnostmi.Výhodou zpüsobu přípravy 21 nesymetrických chromitých komplexu konstituce I podle vynálezu je možnost vysoce produktivniho využití výrobního zařízení a dostupné surovinové báze při minimálních nárocích na...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254574

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pípal Jiří, Růžička Karel, Ružička Jaroslav, Přikryl Josef

MPK: C09B 67/22

Značky: syntetických, barvivový, barvení, materiálů, textilních, přípravek

Text:

...přípravek podle vynálezu může být připraven mísením základních disperzí komponent I a II ve výše uvedeněm poměru v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánní finalizaci směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynâlezu je...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254300

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macák Ján, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivový, přípravek

Text:

...II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snížujícich prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivověho přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak v tisku tak ve vytahovacích barvících postupech na všech typech...

Barvivový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254299

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Macák Ján, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivový, přípravek

Text:

...se pohybuje v rozmezí 65 až 75 hmotnostních, komponenty II 1 až 3 hmotnostní a plnidel 22 až 34 hmotnostních.Kationaktivních povrchově aktivních látek konstituce II může být s výhodou použito pro emulgaci olejovitých látek snižujících prášivost finálního výrobku, kterými mohou být minerální a syntetické oleje, silikonové oleje nebo dodecylbenzen.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace jak V tisku ve...

Přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253235

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Přikryl Josef, Pípal Jiří, Růžička Karel

MPK: C09B 67/22, C09B 29/42, D06P 1/18...

Značky: barvení, přípravek, textilních, syntetických, materiálů

Text:

...mísením základních disperzí komponent I a II v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánni finalizací směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace ve vytahovacích vysokoteplotních barvicích postupech...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Pípal Jiří, Přikryl Josef, Růžička Karel

MPK: C09B 67/22, C09B 29/085, D06P 1/18...

Značky: textilních, postupy, přípravek, syntetických, barvení, barvivový, rychlobarvicími, materiálů

Text:

...na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím...

Způsob výroby pryžotextilních membrán a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252791

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Karel, Zapletal Jiří

MPK: B29C 63/16

Značky: způsob, pryžotextilních, způsobu, tohoto, provádění, výroby, membrán, zařízení

Text:

...oboustranně opryžovanou výztužnou vrstvou slouží konfekční prstenec, který má pro tento případdvě drážky, z nichž v jedné se pružným upínacím kruhem upevnítextilní výztuž, ve druhé se dalším upínacím kruhom upevní výztuž i s horní vrstvou kaučukové směsi. První upínací kruh se před vložením prstence do formy sejme.K bližšímu objaanění podstaty vynálezu je na přiložených výkresech schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vyskočil František, Růžička Karel, Přikryl Josef

MPK: C07C 87/52, C07C 87/66

Značky: aminu, způsob, přípravy, aromatických, derivátů, n-allylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...

Textilní pomocný prostředek pro barvení textilních vlněných a polyamidových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252169

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maxa Milan, Růžička Karel, Kohout Jan

MPK: D06M 13/38

Značky: materiálů, barvení, textilních, polyamidových, pomocný, vlněných, textilní, prostředek

Text:

...metalokomplexní barviva, zvláště u syiých odstínů a nižší stálost vybarveného materialu při praní.Nyní bylo zjištěno, že tyto nevýhody odstraňuje aplikace pomocného textilního prostředku podle vynálezu, jehož pomocí se dosahuje rovnoměrného vytahování barviva z barvicí lázně na barevný substrát, což se dále projevuje vysokou egalitou vybarvení,úplným vyčerpáním barevné složky z lázně a krytím jakostních nedostetků textilních...

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Růžička Karel, Roškot Milan, Lorenc Josef, Smékal Otto, Suk Jiří, Jakl Jaroslav, Hochmannová Marie, Maxa Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: kovokomplexních, přípravy, způsob, jednostupňový, barviv, symetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Barling Karel, Růžička Karel

MPK: C08G 8/10

Značky: způsob, výroby, předkondenzátu, fenol-formaldehydové

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Amokompex síranu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238194

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lorenc Josef, Rakušan Jan, Růžička Karel, Florián Ladislav, Rejlek Antonín

MPK: C01G 3/10

Značky: měďnatého, amokompex, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Amokomplex síranu měďnatého pro použití v případě ftalocyaninu mědi tvořený částečkami uvedeného komplexu o velikosti 5 až 100 mikrometrů, které obsahují popřípadě jemně rozptýlený molybdenan amonný nebo sodný, v hmotnostním množství 0,1 až 1 % nebo hydrogenfosforečnan amonný, chlorid sodný, popřípadě draselný nebo amonný v hmotnostním množství 5 až 50 % a způsob jeho přípravy amokomplexu tak, že se vodný amoniakální roztok síranu měďnatého...

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Růžička Karel

MPK: C07C 143/55

Značky: způsob, 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny, amonné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny vzorce I nitrací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyseliny tak, že se výchozí surovina převede na vodný roztok s obsahem volné 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny 0,7 až 1,3 mol.dm-3, vzniklý roztok se neutralizuje plynným amoniakem, popřípadě jeho koncentrovaným vodným roztokem na hodnotu pH 2,3 až 5,7, amonná sůl 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny se z reakční směsi...

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rakušan Jan, Titov Viktor Vasiljevič, Rejlek Antonín, Golubev Vjačeslav Michajlovič, Novák Antonín, Korobov Stanislav Alexandrovič, Gorenko Valentina Nikolajevna, Smrček Vladimír Alexejevič, Poznjakevič Arkadij Leontěvič, Růžička Karel, Astafjeva Margarita Vladimirovna, Zvěřina Vladimír, Štěpánek Ilja, Velešovský František, Murcek Vlastimil, Ladyženskij Jan Borisovič, Štěpánek František, Kusyn Jaroslav, Nový Jiří

MPK: C09B 67/04, C09B 67/50, C09B 67/12...

Značky: práškovitá, pigmentů, plastické, dispergační, mletí, přípravy, způsob, směs, její, ftalocyaninových

Zhrnutie / Anotácia:

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů na bázi anorganické soli a organické kapaliny, tvořená hmotnostně 95 až 60 % anorganické soli o velikosti částic 3 až 40 mikrometrů a 5 až 40 % na jejich povrchu naadsorbované organické kapaliny ze souboru zahrnujícího glykoly, jejich polymery, popřípadě isomery a nebo glycerin a způsob výroby práškovité dispergační směsi pro plastické mletí ftalocianinových pigmentů tak,...

Způsob přípravy 2 : 1 metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maxa Milan, Růžička Karel

MPK: C09B 45/01

Značky: způsob, metalokomplexních, přípravy, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušení výroby symetrických 2 : 1 metalokomplexních barviv, zejména jejich přípravu bez izolace meziproduktů. Účelu bylo dosaženo prováděním azokopulace za přítomnosti uhličitanů a/nebo hydrogenuhličitanů alkalických kovů nebo amonných a chromace se provádí činidlem obsahujícím dvojchroman chromitý.

Provzdušňující přísada do betonů a malt s cementovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249039

Dátum: 12.03.1987

Autori: Raček Marian, Sebők Tibor, Růžička Karel, Bruthans Zdeno, Máca Karel, Šestauber Karel

MPK: C04B 24/18, C08H 5/04

Značky: prísada, pojivem, cementovým, provzdušňující, betonů

Text:

...abíetanu vápenatého. Použití destilačě ních zbytků mastných kyselín a destilaěních smol je spojeno s rízikem nerovnoměrné kvality vzniklé prísady, která musí být do betonových směsi a malt-přesně dávkována, aby nedoslo k nad měrnému provzdušněný a tím i k poklesu pevností vytvrzených betonů a malt.Bylo nalezeno, že tyto nevýhody jsou výrazné omezeny u 9 přísady podle vynálezu, jejíž účinná složka je tvořena z 10 až 85 hmotnostních dílů...

Směsné barvivo pro barvení a potisk syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236048

Dátum: 01.02.1987

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel, Budíková Jana, Kudrnová Taťána

Značky: barvivo, syntetických, směsné, materiálů, barvení, potisk, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné azobarvivo pro barvení syntetických textilních materiálů a potisk syntetických textilních materiálů kde X znamená COOCH3 a COOC2H5 se připraví tak, že jako diazotační komponenta je použito směsi etyl a metylesteru kyseliny p-aminobenzoové v molárním poměru 2 : 1 až 1 : 2. Barvivo je aplikačně použitelné pro barvení polyesterových, polyamidových, acetátových a triacetátových textilních materiálů klasickými postupy a pro barveni těchto...

Způsob přípravy N-etyl-N/ß-kyanetyl/-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233064

Dátum: 01.01.1987

Autori: Růžička Karel, Lorenc Josef, Maxa Milan, Přikryl Josef, Suk Jiří

MPK: C07C 87/62, C07C 87/52

Značky: způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-etyl-N/?-kyanetyl/-anilinu reakcí akrylonitrilu a N-etylanilinu v kapalné fázi, tak, že se reakce provádí v prostředí kyseliny octové v hmotnostním poměru k N-etylanilinu 0,05 : 1 až 1 : 1 za přítomnosti katalytického množství kyseliny fluoroborité, popřípadě Lewisových kyselin na bázi halogenidů hliníku, zinku nebo boru, za normálního tlaku, při teplotě varu reakční směsi nepřesahující 125 °C, popřípadě v přebytku...

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229802

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rychnová Alena, Růžička Karel, Jiráková Stanislava

MPK: C05C 1/00, C05D 9/02

Značky: zpracování, molybdenu, způsob, obsahem, odpadních, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu, kyseliny dusičné a sírové z vyluhovacích procesů v elektrotechnickém průmyslu, vhodných zejména pro přípravu hnojiv, neutralizací plynným čpavkem a/nebo čpavkovou vodou vyznačující se tím, že se na odpadní kyseliny samotné nebo po jejich smíchání s dusíkatými nebo vícesložkovými hnojivy dusíkato-fosforečnými, fosforečno-draselnými nebo dusíkato-fosforečno-draselnými působí za stálého...

Kapalný přípravek organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226366

Dátum: 01.11.1985

Autori: Přídalová Meda, Lorenc Josef, Růžička Karel

Značky: kapalný, barviv, přípravek, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný přípravek organických barviv určený, pro textilní tisk vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 15 až 50 % disperzního organického barviva nebo pigmentu, 1 až 10 % neionogenního dispergátoru na bázi oxyetylovaných alifatických karboxylových kyselin s počtem atomů uhlíku 6 až l8, popřípadě jejich triglyceridů, 0,5 až 5 % anionaktivního dispergátoru na bázi kondenzačních produktů naftalenmonosulfokyselin s formaldehydem nebo dispergátoru na...

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Pípal Jiří, Růžička Karel, Burgert Vladimír, Přikryl Josef

Značky: prostředek, syntetických, textilních, egalizační, barvení, vodě, nerozpustnými, materiálů, barvivy

Zhrnutie / Anotácia:

Egalizační prostředek pro barvení syntetických textilních materiálů ve vodě nerozpustnými barvivy, vyznačený tím, že je tvořen směsí výše oxyethylovaných pryskyřičných kyselin na bázi alkylhomo1ogů fenantrenu, kde alkyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, mastných kyselin s 12 až 24 atomy uhlíku nebo glyceridů mastných kyselin s 6 až 24 atomy uhlíku vždy s oxyethylačním stupněm 20 až 40 jednotek ethylenoxidu a níže oxyethylovaných pryskyřičných...

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224885

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hrouda Bohuslav, Růžička Karel, Novotný Ivo, Skalla Jan

Značky: tepelných, zapojení, deformací, translačních, korekcí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací, ve kterém je řídící systém propojen s povelovým vstupem polohového regulátoru, výstup polohového regulátoru je propojen s řídícím vstupem rychlostního regulátoru, jehož výstup je propojen s motorem, který je mechanicky spojen se snímačem rychlosti, jehož výstup je propojen se zpětnovazebním vstupem rychlostního regulátoru, snímač rychlosti je mechanicky propojen se snímačem polohy, jehož...

Způsob přípravy vodné suspenze disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222019

Dátum: 15.07.1985

Autori: Růžička Karel, Kovařík Vladimír

Značky: vodné, suspenze, disperzních, barviv, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodné suspenze disperzních barviv na bázi diazotovaného N-acetyl-p-fenylendiaminu, popřípadě p-aminobenzenu a p-kresolu nebo fenolu tak, že se kopulační reakce provádí při teplotě 35 až 70 (C, popřípadě za přítomnosti povrchově aktivních látek ovlivňujících za daných termodynamických podmínek fyzikální vlastnosti vylučovaného barviva.

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225282

Dátum: 01.07.1985

Autori: Skalla Jan, Novotný Ivo, Lang Pravdomil, Blažek Vítězslav, Růžička Karel, Valkovský Alexander, Matoušek František, Hrouda Bohuslav

Značky: zapojení, polohy, kompenzaci, bloků, tepelných, deformací, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena, vyznačující se tím, že analogový výstup (101) prvního teplotního čidla (1) je spojen s analogovým vstupem (301) prvního analogově čislicového převodníku (3), jehož digitální výstup (302) je spojen s prvním digitálním vstupem (501) vyrovnávací paměti (5), jejíž druhý digitální vstup (502) je spojen s digitálním výstupem (402) druhého analogově číslicového převodníku (4), jehož...

Kontinuální způsob přípravy aromatických diazoniových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225462

Dátum: 15.04.1985

Autori: Velich Vratislav, Růžička Karel, Dlask Vladimír

Značky: přípravy, diazoniových, kontinuální, způsob, sloučenin, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob přípravy aromatických diazoniových sloučenin diazotací aromatických diazotovatelných aminů vodným roztokem dusitanu alkalického kovu v prostředí minerální kyseliny vyznačený tím, že se v ekvimolárním množství kontinuálně mísí na vstupu do reakčního prostoru diazotovatelný aromatický amin s dusitanem alkalického kovu, popřípadě za přítomnosti alifatického alkoholu se 2 až 4 atomy uhlíku.

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215480

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kozlová Monika, Růžička Karel, Kovařík Vladimír

Značky: anilinu, derivátů, bázi, azových, přípravy, způsob, barviv, bisoxyetylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu tak, že se před kopulací pasivní komponenta ve vodném prostředí smísí při teplotě 40 až 70 °C s povrchově aktivními látkami v množství 1 až 5 % hm., vztaženo na obsah pasivní komponenty, a kopulace se provede při téže teplotě, načež se reakční směs neutralizuje na hodnotu pH 4,5 až 8 při teplotě 60 až 80 °C a vyloučené barvivo se izoluje.

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224845

Dátum: 01.11.1984

Autori: Růžička Karel, Maxa Milan, Kovařík Vladimír

Značky: přípravy, forem, barevných, prášků, neprášivých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků sušením, vyznačený tím, že se do sušeného média tvořeného organickým barvivem disperzním, kypovým, přímým, reaktivním, kovokomplexním nebo mořidlovým ve formě vodného roztoku nebo vodné suspenze před vstupem do sušicího prostoru aplikují emulgátory na bázi iontových povrchově aktivních látek, popřípadě je jich směsi a olejovité látky kapalné v teplotním rozmezí -5 až 150 °C s teplotou varu...

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214407

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kozlová Monika, Růžička Karel

Značky: barviv, přípravy, vodě, azových, nerozpustných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv obecného vzorce I kde Al, A2, A3 jsou shodné nebo různé substituenty a znamenají atom vodíku, skupinu -CH3, -COOCH3, -COOC2H5, -0H, -N02, -Cl, diazotací aromatických aminů obecného vzorce II kde Al, A2, A3 mají shora uvedený význam, a kopulací s kopulační komponentou obecného vzorce III kde A4 znamená skupinu -CH3, -C2H5, -COOC2H5, -C0NH2, -CN, -COOCH3, vyznačený tím, že se diazotační a...

Způsob přípravy vodné suspenze ve vodě nerozpustných azosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215389

Dátum: 29.02.1984

Autori: Růžička Karel, Šuláková Eva

Značky: azosloučenin, přípravy, vodné, způsob, suspenze, vodě, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodné suspenze ve vodě nerozpustných azosloučenin tvořen tím, že se navzájem smísí reakční složka obsahující diazotovanou komponentu připravenou diazotací heterocyklického nebo benzenoidního aminu v kyselém prostředí s vodnou emulzí kopulační komponenty na teplo tyvyšší, než je teplota tání kopulační komponenty.

Způsob korekce translačních tepelných deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214526

Dátum: 28.02.1984

Autori: Skalla Jan, Růžička Karel, Hrouda Bohuslav, Novotný Ivo

Značky: způsob, deformací, korekce, translačních, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu je provádění korekcí translačních tepelných deformací na zařízení o malých rozměrech s nepatrnou spotřebou energie a značnou účinností při nízkých nákladech. Realizuje se to tak, že translační tepelné deformace se korigují pohybem posuvných částí stroje ve směru opačném k deformaci, přičemž korekční pohyb posuvných částí stroje se děje v přímé závislosti na změně teploty deformujících se částí stroje.