Ružička Kamil

Zakružovací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 278852

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ružička Kamil, Podebradský Jaroslav

MPK: B21D 5/12, B21D 5/14

Značky: stroj, plech, zakružovací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa konštrukčné vyhotovenie a uloženie valcov zakružovacích strojov, najmä dvojvalcových, s väčšou dĺžkou, nad 1 800 mm. Valce pozostávajú z nepohyblivej tuhej osi (1), na ktorej sú symetricky usporiadané dve kĺbové ložiská (2, 2'), asymetrických rúrkových váh (3, 3') na koncoch opatrených vnútornými (5, 5') a vonkajšími (4, 4') naklápacími ložiskami vo vzdialenosti (L), pričom na týchto vonkajších (4, 4') a vnútorných (5, 5') ložiskách...

Dvojvalcová zakružovačka s vymeniteľným ohýbacím valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278184

Dátum: 13.08.1991

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: vyměnitelným, valcom, zakružovačka, ohýbacím, dvojvalcová

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši rýchlu výmenu ohýbacieho valca stroja za valec s iným priemerom, pričom sa účinná pracovná dĺžka valcov nemení. Ohýbací valec (1) zakružovačky má os (3) obojstranne uloženú vo výstredníkových puzdrách (5,9), ktoré sú otočne uložené v telese votknutia (4) a druhé v hlave (21) vyklápacieho ramena (10). Pootočením puzdier (5, 9) o 180 stupňov a zaistením polohy puzdier, zmení sa osová vzdialenosť valcov (1, 2) umožňujúca výmenu ohýbacieho...

Bezpečnostný pracovný stôl k dvojvalcovej zakružovačke

Načítavanie...

Číslo patentu: 278183

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ružička Kamil, Ružičková Barbora

MPK: B21D 19/12

Značky: dvojvalcovej, zakružovačke, bezpečnostný, pracovný, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obmedzuje hrúbku východiskového plechu, pričom zabraňuje spusteniu stroja a výrobe nepodarkov tým, že blokuje spustenie rotačného pohybu valcov. Pracovný priestor zakružovačky je uzatvorený čelným ochranným krytom (7), horným pravouhlo zakriveným krytom (8) a spodným (9) ochranným krytom. V pracovnej polohe čelný kryt (7) spočíva na kontaktnom spínači (16) a k nemu cez kolenový kĺb (10) pripojená vertikálna časť horného krytu (8)...

Zariadenie na zakružovanie pruhov a ohýbaných profilov z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270173

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: zakružovanie, profilov, zariadenie, plechů, pruhov, ohýbaných

Text:

...a pod nia usporiadnnáho konzolcveho stola § s prípravnou gl a pohotovostnou gg ploäinou na pruhy 1 plechu. Manipulátor g na stahovanie zakrúšcnca 3 z nabaĺovacieho puzdre 13 je unieetený na hornej plošine skrine 1 dvojvalcovej zakružovačky a je vytvorený z pneunonotora 51 (obr. 2), ktorého pieatnica g je spojená ce priečnik i s vodiaciai tyčali 55 a nosného rúru 5 s vedenia.mi, ktorýni prechádzajú vodiace tyče 55 opatrenć na volných koncoch...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268570

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: mechanizmus, zakružovačky, dvojvalcovej

Text:

...o. druhým koncom zcsunutej vo vyklňpocom ložisku fi na ramene 2 otočne pripojenom cez čap 6 ramena k rámu 2 stroja, pričom rameno 2 vyklópuoieho ložiska E spojené cez čap z s priamo činrym motorom 8 tvori mechanizmus vyklápaciełxo ložiska a poháňsného valca 11 s elas tickým povrchom uloženého v lcžiskćncł l na osi | 2 valca. a elastickým povrchom pritlá~ čzméłxo k tuhěmu valou i pomocou mechanizmu pritláčąnia. Mechanizmus pritláčnnia sa skladá...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267186

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: plechů, zakružovačky, dvojvalcovej, mechanizmus

Text:

...odstrániť nedostatky známych riešení, zvýšiť stavebnice vost konštrukcie a technologickú univerzálnost stroja.Na pripojenom výkrese je priklad usporiadania mechanizmu dvojvalcovej zakružovačky podľa vynálezu.Mechanizmus pozostáva z relatívne tuhého valca Q bez pohonu uloženého v ložiskách A na osi g, ktorej votknutý koniec ga je v skriňovom stojane l a letmý koniec gg vo výklopnom ložisku lg na ramene výklopného ložiska lg spojeného cez čap...

Ohybnica s elastickou poduškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255374

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/04

Značky: ohybnica, poduškou, elastickou

Text:

...na úmerne zvýšenie životnosti elastickej podušky. Povrchové vrstvy stlačenej podušky zo strán majú významný vplyv aj na zlepšenie trecích pomerov medzi ohýbaným plechom a poduškou, čo zmenšuje možnost vzniku trhliny na povrchu podušky a jej postup do miesta maximálnej hodnoty šmykových napätí, ktoré je pod-povrchom. Riešenie ohybnice podľa vynálezu pritom umožňuje využít vlastností podušky s plným prierezom, i možnost zloženia podušky z...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: rozoberateľné, ložisko, klzné, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Ohýbací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237146

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 7/02

Značky: nástroj, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti tvárniacich nástrojov na spracovanie plechu ohýbaním. Účelom vynálezu je riešenie ohýbacieho nástroja na ohýbanie koncov rozmerného plechového polovýrobku, pričom prečnievajúci rovný koniec plechu väčšej dĺžky počas ohýbania v nástroji zostáva v horizontálnej rovine. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením ohýbacej prizmatickej drážky vo valcovom telese (3) ohybnice, ktoré sa počas ohýbania pootáča v klzných polpaňvách...

Prídavné zariadenie k zakružovačke plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249479

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: plechů, zariadenie, přídavné, zakružovačke

Text:

...zakrúženca 3, pričom obe tieto zariadenia sú demontovatelne upevnené na osi § ohýbacieho vlaca zakružovaćky..Napínacie zariadenie A /obr. 4/ je vytvorené z dvoch upinacícn telies gl symetricky nasunutých na prečnievajúce konce osi É ohýbacieho valca, nad ktorými cez vedenia ii sú usporiadané priečniky 53 výškovo prestavitelné nastavovacími~prostriedkami 5, ktoré sú v horizontalnom smere spojené spojovacou tyčou 55 /obr. 2/ na ktorej sú medzi...

Snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234331

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ružička Kamil, Němec Jindřich

MPK: G01L 1/22

Značky: snímač, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti meračov tlaku s pružne-deformovateľným prvkom. Účelom vynálezu je dosiahnutie nezávislého uloženia pružného prizmatického nosníka, ktorým sa odstráni vplyv deformácie plášťa valca na záznam meranej veličiny a na presnosť snímača. Uvedeného účelu sa dosiahne uložením prizmatického nosníka stáleho prierezu na dve valcové podpory, uložené v lôžkach telesa pevne uchyteného k vnútornému povrchu valcového plášťa (6). Na...

Zariadenie na zakružovanie plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248212

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 1/02

Značky: zakružovanie, zariadenie, plechů

Text:

...mechanizmom 27, v ktorého st-olovej doske 28 je priečne na smer podávania pruhov plechu .medzi vaulce 11 a 12 zakružovaičky 1 usporiadané dopravné zariadenie 29 obrázok 3 na presun stohu plechov z prípraivnej polohy 5 do polohy pracovnej 5.Nad horným tuhým v.alc 0 m 12 -dvojvalcoVej zalkružovaučky je prevedený konzolový manipulátor 3 na stahovanie zakrúžencov 7, 7, 7 . . . z horného tuhého valca 12, pričom os konzoly 31 pojazdu...

Zariadenie na odstraňovanie rovných úsekov tenkostenných ložiskových púzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 215619

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ružička Kamil, Kostka Peter, Jursa František

Značky: rovných, odstraňovanie, púzdier, úsekov, zariadenie, tenkostenných, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie rovných úsekov z tenkostenných veľkorozmerových ložiskových puzdier vytváraných z pásu viacvrstvových klzných materiálov. Účelom vynálezu je odstraňovanie rovných úsekov veľmi jednoduchým spôsobom, pričom sa zabezpečuje kruhovitosť puzdier v mieste styku zakružovaním vyrobeného puzdra. Podstatou vynálezu je zariadenie, ktorého konštrukciu najlepšie charakterizuje obr. 2, kde tvarovaný pás 5 je držaný...

Elastická poduška ohybnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214094

Dátum: 01.07.1984

Autori: Slavkovský Ján, Ružička Kamil

Značky: elastická, poduška, ohybnice

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická poduška ohybnice, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružne deformovateľného jadra /l/ a z pružného obalu /2/ jadra /l/, ktoré sú uložené v lôžku /3/ podušky, napr. prizme, pričom obal /2/ a jadro /l/ sú v stykovej ploche posúvateľne uložené.