Rusina Blahoslav

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 8/04, E02B 8/02, F16K 5/00...

Značky: hornej, kolísaním, hladiny, odberného, klapka, velkým, objektu, samočinná, sklzová

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Ocelářský konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roman Jan, Rusina Blahoslav, Krupa Karel, Procházka Rudolf, Kmoníeková Svitla, Eermák Jioí, Horyna Jaroslav, Pešina Bohumil

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertor, ocelářský

Text:

...trysek.Je zcela jasné, že je to výhodné pokud jsou trysky vytvořeny jako trubičky, avšak tato výhoda není zanedbatelná ani v těch případech, kdy se použijí prvky z hmoty prostupné pro vzduch, zejména pro některé z nich, jejichž spolehlivá funkce je podmíněna prostupováním vzduchu, které může být malé, avšak trvalé, takže je dokonce nutné zajistit 1 mimo periody,ve kterých prochází přiváděný dmýchaný vzduch takový tlak vzduchu, který je v...

Segment stěny aktivačního prostoru čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246739

Dátum: 15.12.1987

Autori: Treml Petr, Bareš Milan, Rusina Blahoslav, Mitera Jioí, Buryan Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: stěny, segment, čistíren, prostoru, odpadních, aktivačního

Text:

...Mezi dolním okrajem stěny aktivačniho prostoru 2 a vnější stěnou 1 nádrže je přepouštěcí štěrbina 3 pro spojení aktivačního prostoru 2 s prostorem nad přepouštěcí štěrbinou 3. Stěna aktivačního prostoru 2 se skládá ze segmentů 4,které mají tvar vysokého lichoběžníku. Může se použít buď jeden segment 4 pro ce lou výšku aktivačního prostoru 2, nebo seklade dolní řada 7 a segmentů 4 a horní řada 7 h segmentů 4.V praxi se vyžadují čistírny...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boše1a Mikuláš, Makovíni Peter, Rusina Blahoslav, Rusina Peter

MPK: C25D 5/10

Značky: způsob, nanášení, vrstvy, pásy, ochranné

Text:

...tlouštku ochranné zinkové vrstvy, zvyšují spotřebu nanášeného kovu,zvyšují pracnost výroby, nároky na čas, přičemž docílené výsledky, co do kvality povrchu předmětů, nejsou vždy uspokojivé.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanického zinkovaní předmětů s vysokou odolnosti vůči účinkům korozního prostředí, 4vyznačený tím, že se na předměty galvanicky nanese 0,5 až 1,5 silná vrstva niklu a potom 3 až 6 silná vrstva zinku.Výhodou...

Lep na hmyz a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246003

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nagy Vladimar, Rusina Peter, Rusina Blahoslav

MPK: C09J 3/14

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...pomere 2 1 až 1 5 pri teplote 120 až 190 °C a vo ychladení získanej zmesi na 3 až 90 °C, pri ktorej sa zamiešra rozpüšťadlo v množstve 5 až 65 objemových.Výhodou navrhovaného lepu na hmyz oproti doterajšim lepom je jeho ľahká aplikovateľnost, spôsobená dočasným znížením jeho viskozitý, pričom lep môže byt použitý .aj v sprayovej úprave.Ataktický polypropylén o priemernej molekulovej hmotnosti 1,5 × 10 sa zahreje na teplotu 120 °C. Po...

Hradená skládka priplavovaných provizórnych uzáverov plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251455

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 7/50

Značky: priplavovaných, hradená, plavebnej, skládka, provizórnych, komory, uzáverov

Text:

...vodorovnej polohe a na podstavcoch dobre prístupné pre údržbu a nerušia vzhľad vodného diela, lebo sú uložené na úrovni hladiny. Manipulácia s uzávermi V bazéne naplnenom vodou je pohodlná, lebo hladina vody v bazéne je kludná aj za vlnobitia v zdrži. Skládka sa dá využiť na krátku dobu aj ako suchý dok na rekonštrukciu poškodenej montážnovej vrátne dolných vrát plavebnej komory, ak táto vrátňa je vytvorená ako plavidla.Príklad hradenej...

Snímací prostředek, vhodný k uchopení, přenášení a ukládání textilních, zejména pletených přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243038

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rusina Blahoslav, Grajták Ladislav, Rodzioák Peter

MPK: D05B 39/00, B65H 5/10

Značky: prostředek, vhodný, přenášení, snímací, ukládání, zejména, textilních, dílů, pletených, přístřihů, uchopení

Text:

...s to ze snímącího didla 1 a z mechanismu 1 pro ovládání rotačního pohybu pohyblivé části snínncího čid 1 n 1. Toto snímaní čidlo 1 zahrnuje snímecí element 11, tvořící vnější část snímacího čídla L, oaazeného na své funkční ploše ve tvaru mezikruží hroty ĺj až QQ a dále snímscí element lg, tvořící vnitřní část snímacího čidla 1, otočně uloženého uvnitř snímacího elemsntu LL a oaaleného ve své funkční ploše hroty ll až 32 Snímací element 11...

Provizórne hradenie obtokov plavebnej komory o veľkom spáde

Načítavanie...

Číslo patentu: 220855

Dátum: 15.02.1986

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: veľkom, obtokov, hradenie, spáde, provizórne, komory, plavebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Provizórne hradenie obtokov plavebnej komory o veľkom spáde vyznačené tým, že jeho hradiaca tabuľa (1) má dva zvislé hlavné nosníky (2), odsadené do bočných múrov obtoku a opierajúce sa v hradiacej polohe v obtoku dole o ploché plutvovité výstupky (3), kotvené do dna obtoku a hore o horný prah (4) v hrdle medzi obtokom a zvislou šachtou (5), pričom je nad horným prahom (4) predĺžená o nástavok (6) v zvislej šachticí (5) zvislo vedený, kým...

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde

Načítavanie...

Číslo patentu: 219553

Dátum: 30.09.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: regulačný, komory, uzáver, segmentový, spáde, obtoku, plavebnej, hĺbkový, veľkom

Zhrnutie / Anotácia:

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde, vyznačuje sa tým, že má duté ploché hradiace teleso (1) vytvorené dvoma súbežnými a sústrednými hradiacimi stenami (2, 3) s osou krivosti v osi otáčania telesa, vnútornou (2) vydutou a vonkajšou (3) vypuklou, navzájom spojenými po šírke i po výške diafragmami, dole deflektorom (4) a hore oblým nosom (5), plynule nadväzujúcim na obe hradiace steny (2, 3) a vykloneným na...

Horné pracovné i havarijné vráta plavidlovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218631

Dátum: 01.06.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: horné, havarijné, pracovné, vráta, plavidlovej, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu tkvie v tom, že os otáčania hradiaceho telesa je umiestnená na stranu hornej rejdy a pod úroveň záporníka, že hradiaca stena je vydutá proti hornej vode a je umiestnená za os otáčania, že k hradiacej stene sú spredu pripojené výstuhy, umiestnené najvhodnejšie do zvislých rovín, že tieto výstuhy sú súčasne pripojené k niekoľkým vodorovným nosníkom, rozmiestneným pred hradiacou stenou po výške, že tieto vodorovné nosníky sú duté...

Dolné vráta hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 213565

Dátum: 01.03.1984

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: hlbokej, plavebnej, komory, dolné, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Dolné vráta hlbokej plavebnej komory, jednokrídlové i dvojkrídlové, s krídlom otočným proti vode okolo zvislej osi a v hradiacej polohe kolmým na os plavebnej komory, vyznačené tým, že krídlo má vrátňu /V/, ktorá pozostáva z niekoľkých zvislých hlavných nosníkov /l/ najvhodnejšie dutého, tenkostenného prierezu a vodotesne uzavretých, navzájom spojených po výške hradiacou stenou /2/,umiestenou na strane komory a pri dolnom i hornom okraji ešte...