Rundel Klaus

Zariadenie na oddeľovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16679

Dátum: 17.03.2006

Autori: Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander, Tobisch Wolfgang, Rundel Klaus

MPK: B05B 15/12

Značky: prestreku, zariadenie, mokrého, oddeľovanie

Text:

...oddeľovacie zariadenie môže byť opatrené aj mokrým čistiacim zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom oddeľovacom elemente suchým spôsobom, to znamená bez vypíeraniaPod výrazom neregenerovateľný filter je nutné chápať filter, na ktorom sa odlučuje prestrek mokrého laku unášaný prúdom odpadového vzduchu, a ktorý nemôže byť vyčistený od prestreku lakuna ňom vylúčeného, bez toho aby nemusel byť...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/24, B01D 46/00, B01D 46/10...

Značky: prestreku, odlučovanie, mokrého, zariadenie

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Zariadenie na odlúčenie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7626

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander, Rundel Klaus

MPK: B05B 15/00

Značky: zariadenie, prestreku, mokrého, odlúčenie

Text:

...povrchového filtra je možné uskutočniť prostredníctvom suchého očisťovacieho zariadenia, to znamená bez použitia čistiacej kvapaliny, alebo prostredníctvom mokrêho očisťovacieho zariadenia, to znamenáSuché očisćovacie zariadenie je možné opatrić aj mokrým očistovacím zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom odlučovacom prvku suchým spôsobom, to znamená bez vymývaniaU zariadenia podľa vynálezu sa...