Rumánek Gustáv

Ventil dýchacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1749

Dátum: 04.02.1998

Autori: Naď Rudolf, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 9/02, A61M 16/20

Značky: ventil, prístroja, dýchacieho

Text:

...ako je zrejmé z obr.2, je vytvorená v prevedení pravidelného lz- hranu.Do vrchnej časti záldadného dielu 3 je uložená kruhová membrána i priemeru 45 mm a hrúbky 0,3 mm, v ktorej je v strede (viď obr.3) vytvorený kruhový otvor g priemeru 10 mm. Obidve strany membrány i sú na vonkajšom i vnútornom obvode vybavené ñxačnými 0,25 mm vysokými výstupkarni Q.Druhý diel je tvorený násadcom g , s ktorým je záldadný diel g spojený pomocou prevlečnej...

Endotracheálna rúrka k prístrojom na vysokofrekvenčnú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278724

Dátum: 12.01.1995

Autori: Sadilová Mária, Rumánek Gustáv, Sadloň Dušan, Arbet Ján, Gold František

MPK: A61M 16/04, A61M 25/00

Značky: ventiláciu, prístrojom, endotracheálna, rúrka, vysokofrekvenčnú, pľúc

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací kanál (3) je predĺžený snímacím katétrom (2), ktorý je cez výrez (4) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7) vyvedený do mysleného stredu šikmého ukončenia (6) endotracheálnej rúrky (7). Snímací katéter (2) je podopretý o hranu (5) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7).

Preplachovací systém meracieho katétra najmä pre prístroj k vysokofrekvenčnej umelej ventilácii pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280076

Dátum: 09.11.1994

Autori: Arbet Ján, Sadloň Dušan, Durec Ivan, Rumánek Gustáv, Medňanský Milan, Pribiš Ján, Brychta Ondrej

MPK: A61M 16/00, A61M 16/01, G01L 19/06...

Značky: katétra, systém, umelej, najmä, vysokofrekvenčnej, pľúc, preplachovací, prístroj, meracieho, ventilácii

Zhrnutie / Anotácia:

V telese (1) je prívod (16) a merací katéter (12) prepojený štvrtým kanálom (17) a druhým kanálom (14), medzi ktoré je vradená komora (18) osadená hornou membránou (7) dosadajúcou na sedlo (19). Na stred hornej membrány (7) je vedená tyčka (6) ukončená na druhom konci tesniacim členom (4) dosadajúcim na horné sedlo (3) s pružným členom (5). Na prívod (16) je tiež napojený tretí kanál (15), v ktorom je na dolnom sedle (8) osadená dolná membrána...

Dýchací okruh so zbernou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278325

Dátum: 15.09.1991

Autori: Brychta Ondrej, Zábrodský Vladimír, Arbet Ján, Sadloň Dušan, Rumánek Gustáv

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: dýchací, okruh, zbernou, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Na pacientskú časť (9) je pripojená výdychová vetva (7), ktorá je vybavená tangenciálnym vstupom (3) veka (2) zbernej nádoby (1), ktorá je spojená stredovým výstupom (4) s PEEP ventilom (5) na atmosféru, a vdychová vetva (8) so zvlhčovačom (6), pričom vdychová vetva (8) a výdychová vetva (7) majú rovnaký spádový uhol k najnižšie uloženej zbernej nádobe (1) a zvlhčovaču (6).

Vypúšťací ventil hlavne pre prístroje na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263184

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eisele Július, Rumánek Gustáv

MPK: A61B 5/02

Značky: ventil, nepriamou, metodou, tepenného, tlaku, hlavne, prístroje, meranie, vypúšťací

Text:

...opatrené valcovým Osadenim a na druhom konci tvarovým zápichom, v ktorom je vyhnutý lem vytvorený na ovládacej matici uzatvárajúcej spolu so škrtiacim prvkom sústredný otvor, do ktorého zasahuje priečny otvor.Nahradenie regulačnej ihly škrtiacim prvkom a spôsob ustavenia priečneho otvoru voči sústrednému otvoru zabraňuje priamemu znečisteniu práškovým separátorom manžety tak výtlačného ventila nafukovacieho balőnika, ako i vypúštacieho...

Výtlačný pružný ventil k prístrojom na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263183

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eisele Július, Rumánek Gustáv

MPK: A61B 5/02

Značky: tlaku, meranie, prístrojom, tepenného, výtlačný, metodou, nepriamou, ventil, pružný

Text:

...velkost takto vytvoreného úseku na valcovej ploche a na kolmom čele je rovnaká ako vnútorný priemer valcovej plochy.Výtlačným pružným ventilom sa zvýši spoľahlivosť pri opakovanom použití. Zârez so stopou v tvare priamky je snadno vyrobitelný, pričom sa pri jeho výrobe úplne vylúči možnost vytvorenia vydrolenin, ktoré sú zdrojom netesnosti. Stopa zárezu pretinajúca valcovú plochu a kolmé čelo je dokonale tesná i pri zvýšenom...

Natláčací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 247301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rumánek Gustáv, Zozulie Vladimír

MPK: B65G 49/08, B65G 47/08

Značky: dávok, natláčací, tehál, dopravník

Text:

...hnaný šupinový dopravnĺk po zdvihu zdvižnej časti má so spodnou časťou prisúvajúceho sa stĺpca tehál plošný styk, čo umožňuje natlačenie dávky tehál počas nepretržitého prísunu clostatočnou rýchlosťou, omedzenou spravidla hornou hranicou 0,4 m.s 1. Plošný styk šupinového dopravníka s prísuvajúcim sa stlpcom tehál, zamedzuje poškodzovaniu spodnej časti prisúvajúceho sa stĺpca tehál a opotrebenie hnacích elementov šupinového dopravníka je...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: časově, hlavne, zariadenia, přepínač, pľúc, viacpolohový, ventiláciu, umelú, prístrojom, riadeným, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230285

Dátum: 15.10.1986

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A62B 7/00

Značky: priečne, uložený, pľúc, ventiláciu, umelú, prístrojov, injektor

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc vytvorený z telesa injektora, trysky a poistného ventilu, vyznačený tým, že teleso injektora (1) s tryskou (2) je na vstupe (11) opatrené nástavcom (7), filtrom (8) a prevlečnou maticou (6) a na výstupe (12) poistným ventilom (5), pričom nástavec (7) a poistný ventil (5) spájajú panel (4) s plášťom (3) skrine.

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230223

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 23/02

Značky: plyny, hlavne, pneumatických, prístrojov, filter, dýchacích, obvodov, stlačené

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov pozostávajúci z tela, trubkového filtra a veka vyznačený tým, že trubkový filter (8) je v tele (7) filtra tesnený vnútorným krúžkom (9) a vo veku (2) vonkajším krúžkom (4), pričom telo (7) filtra a veko (2) sú navzájom utesnené tesnením (3).

Zariadenie pre nespojité riadenie prietoku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228498

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brychta Ondrej, Tlučko Jozef, Magdolen Viktor, Rumánek Gustáv, Záň Jozef

Značky: zariadenie, prietoku, riadenie, tekutin, nespojité

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie pre ne spojité riadenie prietoku tekutín využívajúce pohyblivú súčasť tvorenú pevným spojením dvoch membrán. Konštrukčné riešenie tohoto zariadenia spočíva v tom, že upchávka mechanizmu hradiaceho elementu je nahradená membránou. Týmto konštrukčným riešením je odstránené nežiaduce trenie, zvýšená životnosť a docielená releová prechodová charakteristika.