Rumánek Gustáv

Ventil dýchacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1749

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rumánek Gustáv, Naď Rudolf

MPK: A61M 16/20, A62B 9/02

Značky: prístroja, dýchacieho, ventil

Text:

...ako je zrejmé z obr.2, je vytvorená v prevedení pravidelného lz- hranu.Do vrchnej časti záldadného dielu 3 je uložená kruhová membrána i priemeru 45 mm a hrúbky 0,3 mm, v ktorej je v strede (viď obr.3) vytvorený kruhový otvor g priemeru 10 mm. Obidve strany membrány i sú na vonkajšom i vnútornom obvode vybavené ñxačnými 0,25 mm vysokými výstupkarni Q.Druhý diel je tvorený násadcom g , s ktorým je záldadný diel g spojený pomocou prevlečnej...

Endotracheálna rúrka k prístrojom na vysokofrekvenčnú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278724

Dátum: 12.01.1995

Autori: Sadilová Mária, Rumánek Gustáv, Arbet Ján, Gold František, Sadloň Dušan

MPK: A61M 16/04, A61M 25/00

Značky: rúrka, prístrojom, vysokofrekvenčnú, endotracheálna, pľúc, ventiláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací kanál (3) je predĺžený snímacím katétrom (2), ktorý je cez výrez (4) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7) vyvedený do mysleného stredu šikmého ukončenia (6) endotracheálnej rúrky (7). Snímací katéter (2) je podopretý o hranu (5) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7).

Preplachovací systém meracieho katétra najmä pre prístroj k vysokofrekvenčnej umelej ventilácii pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280076

Dátum: 09.11.1994

Autori: Durec Ivan, Sadloň Dušan, Medňanský Milan, Pribiš Ján, Rumánek Gustáv, Brychta Ondrej, Arbet Ján

MPK: A61M 16/01, G01L 19/06, A61M 16/00...

Značky: meracieho, umelej, ventilácii, vysokofrekvenčnej, katétra, prístroj, preplachovací, najmä, systém, pľúc

Zhrnutie / Anotácia:

V telese (1) je prívod (16) a merací katéter (12) prepojený štvrtým kanálom (17) a druhým kanálom (14), medzi ktoré je vradená komora (18) osadená hornou membránou (7) dosadajúcou na sedlo (19). Na stred hornej membrány (7) je vedená tyčka (6) ukončená na druhom konci tesniacim členom (4) dosadajúcim na horné sedlo (3) s pružným členom (5). Na prívod (16) je tiež napojený tretí kanál (15), v ktorom je na dolnom sedle (8) osadená dolná membrána...

Dýchací okruh so zbernou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278325

Dátum: 15.09.1991

Autori: Brychta Ondrej, Rumánek Gustáv, Sadloň Dušan, Zábrodský Vladimír, Arbet Ján

MPK: A61H 31/00, A61M 16/00

Značky: okruh, dýchací, zbernou, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Na pacientskú časť (9) je pripojená výdychová vetva (7), ktorá je vybavená tangenciálnym vstupom (3) veka (2) zbernej nádoby (1), ktorá je spojená stredovým výstupom (4) s PEEP ventilom (5) na atmosféru, a vdychová vetva (8) so zvlhčovačom (6), pričom vdychová vetva (8) a výdychová vetva (7) majú rovnaký spádový uhol k najnižšie uloženej zbernej nádobe (1) a zvlhčovaču (6).

Vypúšťací ventil hlavne pre prístroje na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263184

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rumánek Gustáv, Eisele Július

MPK: A61B 5/02

Značky: hlavne, prístroje, metodou, vypúšťací, ventil, tlaku, tepenného, nepriamou, meranie

Text:

...opatrené valcovým Osadenim a na druhom konci tvarovým zápichom, v ktorom je vyhnutý lem vytvorený na ovládacej matici uzatvárajúcej spolu so škrtiacim prvkom sústredný otvor, do ktorého zasahuje priečny otvor.Nahradenie regulačnej ihly škrtiacim prvkom a spôsob ustavenia priečneho otvoru voči sústrednému otvoru zabraňuje priamemu znečisteniu práškovým separátorom manžety tak výtlačného ventila nafukovacieho balőnika, ako i vypúštacieho...

Výtlačný pružný ventil k prístrojom na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263183

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rumánek Gustáv, Eisele Július

MPK: A61B 5/02

Značky: prístrojom, pružný, meranie, tlaku, tepenného, ventil, nepriamou, výtlačný, metodou

Text:

...velkost takto vytvoreného úseku na valcovej ploche a na kolmom čele je rovnaká ako vnútorný priemer valcovej plochy.Výtlačným pružným ventilom sa zvýši spoľahlivosť pri opakovanom použití. Zârez so stopou v tvare priamky je snadno vyrobitelný, pričom sa pri jeho výrobe úplne vylúči možnost vytvorenia vydrolenin, ktoré sú zdrojom netesnosti. Stopa zárezu pretinajúca valcovú plochu a kolmé čelo je dokonale tesná i pri zvýšenom...

Natláčací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 247301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rumánek Gustáv, Zozulie Vladimír

MPK: B65G 49/08, B65G 47/08

Značky: natláčací, dopravník, tehál, dávok

Text:

...hnaný šupinový dopravnĺk po zdvihu zdvižnej časti má so spodnou časťou prisúvajúceho sa stĺpca tehál plošný styk, čo umožňuje natlačenie dávky tehál počas nepretržitého prísunu clostatočnou rýchlosťou, omedzenou spravidla hornou hranicou 0,4 m.s 1. Plošný styk šupinového dopravníka s prísuvajúcim sa stlpcom tehál, zamedzuje poškodzovaniu spodnej časti prisúvajúceho sa stĺpca tehál a opotrebenie hnacích elementov šupinového dopravníka je...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A61H 31/00, A61M 16/00

Značky: přepínač, umelú, viacpolohový, riadeným, prístrojom, zariadenia, automatický, časově, pľúc, hlavne, ventiláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230285

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 7/00

Značky: prístrojov, priečne, umelú, pľúc, ventiláciu, injektor, uložený

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc vytvorený z telesa injektora, trysky a poistného ventilu, vyznačený tým, že teleso injektora (1) s tryskou (2) je na vstupe (11) opatrené nástavcom (7), filtrom (8) a prevlečnou maticou (6) a na výstupe (12) poistným ventilom (5), pričom nástavec (7) a poistný ventil (5) spájajú panel (4) s plášťom (3) skrine.

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230223

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A62B 23/02

Značky: obvodov, stlačené, hlavne, prístrojov, dýchacích, pneumatických, filter, plyny

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov pozostávajúci z tela, trubkového filtra a veka vyznačený tým, že trubkový filter (8) je v tele (7) filtra tesnený vnútorným krúžkom (9) a vo veku (2) vonkajším krúžkom (4), pričom telo (7) filtra a veko (2) sú navzájom utesnené tesnením (3).

Zariadenie pre nespojité riadenie prietoku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228498

Dátum: 15.07.1986

Autori: Magdolen Viktor, Záň Jozef, Tlučko Jozef, Brychta Ondrej, Rumánek Gustáv

Značky: nespojité, prietoku, riadenie, zariadenie, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie pre ne spojité riadenie prietoku tekutín využívajúce pohyblivú súčasť tvorenú pevným spojením dvoch membrán. Konštrukčné riešenie tohoto zariadenia spočíva v tom, že upchávka mechanizmu hradiaceho elementu je nahradená membránou. Týmto konštrukčným riešením je odstránené nežiaduce trenie, zvýšená životnosť a docielená releová prechodová charakteristika.