Rudolf Péter

Způsob výroby suroviny obsahující heparin s obohaceným obsahem aktivní složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248012

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gere Pál, Kerey Gyoergy, Illés János, Rudolf Péter, Takács István, Czebe László, Neszmélyi Erzsébet

MPK: A61K 31/725

Značky: heparin, obsahem, výroby, suroviny, způsob, obsahující, aktivní, obohaceným, složky

Text:

...v dosud ínedosažené -míře. Navíc chemické, fyzikální .a morfologické složení získaného materiálu je íkonstantní.jestliže je tento materiál, získaný .postupem podle uvedeného vynálezu, skladovánpři teplotě okolí, zachová-va si své složení poneomezenou dobu bez potřeby speciálních podmínek včetně počtů zárodků mikroorganismů, který je velmi nízký za použitý-ch podmínek. Z tém suroviny novéh-o typu je možno vyrobit konečný produkt terapeutické...

Způsob přípravy vodných extraktů stálého složení s nízkým obsahem tuků a dalších znečisťujících složek a s vysokým obsahem heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248011

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gere Pál, Illés János, Kerey Gyoergy, Takács István, Czebe László, Rudolf Péter, Neszmélyi Erzsébet

MPK: A61K 31/725

Značky: obsahem, tuků, znečišťujících, dalších, extraktu, složení, stálého, způsob, heparinu, vodných, nízkým, složek, přípravy, vysokým

Text:

...pracujícíhos velkým objemem zpracovávané suroviny. Ekonomická účinnost chemické extrarkce je nepříznivě ovlivňována použitýmí chemickými látkami a náklady na enzymy pro proteolytickou extrakci. Při těchto postupech je reprodukovatelnost n-ejistá, protože vzhledem k rozdilněmu systému shromaždovaní a skladovacím metodám živočišných orgánů se obsah aktivní látky pohybuje V širokých mezích. současně je další zpracováváiíĺ nepříznivě ovlivňováno...

Způsob oddělování rozpuštěné pevné látky z roztoku krystalizací a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248010

Dátum: 15.01.1987

Autori: Takács István, Kerey György, Felméri Jozsef, Rudolf Péter, Vereczkey Endre, Bános Zoltán, Bosits Gyula

MPK: B01D 9/02

Značky: látky, rozpuštěné, oddělování, způsob, roztoku, tohoto, krystalizaci, zařízení, způsobu, provádění, pevně

Text:

...válcovém plášti 7 výměníku 6 tepla je osově uspořácláno potrubí 8. Potrubi 5 je zavs-deno do nálevky B, ke které je připojen šnekový udopinavník 10. Osa válcové skříně 11 šnekového xdopravníku 10 představuje jednu z mechanických os rotace mísicího .a zpracovírvacího zařízení 12, která je shodná s podélnou horizontální geometrickou osou x.sekce I a druhé sekce II, přičemž první sek ce Li je tvořena bubnem 13 ve tvaru komolélío kužele a druhá...

Způsob oddělování pevného materiálu z kapaliny obsahující pevné látky koagulované účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248009

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rudolf Péter, Takács István, Bános Zoltán, Bosits Gyula, Vereczkey Endre, Kerey Gyoergy, Szabó Béla, Czebe László, Illés János

MPK: B01D 33/06

Značky: provádění, účinkem, zařízení, obsahující, látek, jejichž, látky, pevných, tohoto, kapaliny, redukovatelný, způsobu, materiálů, pevného, tepla, obsah, vlhkosti, pevně, způsob, oddělování, koagulované

Text:

...do dezodorizátoru.Výhoda postupu podle vynálezu .a zařízení k provádění tohoto postupu spočíva. v tom, že je možno s jejich aplikací zpracovávat i těžko zpracovatelné látky, přičemžzpracování kapalin s obsahem pevných latek, koagulovaný-ch účinkem tepla a/nebo pevných látek, jejichž obsah vlhkosti je redukovatelný účinkem tepla, zejména koloidních rozto-ků s obsahem -pnoteinů, suspenzí nebo kalů, a rovněž tak i snižování obsahu tuků v...

Zařízení pro zpracování mokrých pevných látek, kalů, suspenzí, kašovitých a podobných materiálů, ohříváním nebo chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248008

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kerey Gyoergy, Illés János, Bános Zoltán, Vereczkey Endre, Rudolf Péter, Takács István

MPK: B01D 12/00

Značky: látek, materiálů, zařízení, chlazením, kalů, podobných, mokrých, pevných, kašovitých, ohřívaním, suspenzí, zpracování

Text:

...tyto uzavřené prostory jsou vzájemně propojeny, například trubkami, a opatřeny přívodní trubk-ou pro přívod ohřívacího nebo chladicího média do nejmeně jednoho uzavřeného prostoru a potruhím pro oudvádění ohřívacího nebo cthladicího média, například kondenzátu. Dále obsahuje zařízení prostředky pro přivádění ohřívacího nebo chladícího média na vnější plochy pracovního tělesa v talkové formě,že jsou tyto prostředky tvořeny uzavřenou,s...

Zařízení pro sušení a granulaci mokrých pastovitých a/nebo tavitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248007

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kerey Gyoergy, Rudolf Péter, Takács István, Szabó Béla

MPK: B01J 2/12

Značky: sušení, materiálů, mokrých, tavitelných, pastovitých, zařízení, granulací

Text:

...~rovněž příčné stěny upevněny na hřídeli v geometricke podělné ose sušícího prostoru .axiálně nastavitelné, přičemž v tomto uspořádání je možno měnit dél.ku komor.Roztírací a ndrticí .prostředky jsou s výhodou tvořeny volně se otáčejícímí se válečky,jejichž osa otáčení je rovnobežne s povrrchovou přímkou válcové stěny a válečky jsou umístěny s určitým odstupe-m od této stěny. Stírací a míchaci lopatky mohou být výhodné vytvořeny jako r-ovné...