Rudenko Ivan

Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reiter Juraj, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: nástroj, tohto, vykonávanie, statorových, vinutých, spôsob, zväzkov, spôsobu, výroby

Text:

...automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového...

Križovatka dvoch vzájomne kolmých valčekových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254912

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rudenko Ivan

MPK: B65G 47/54

Značky: tratí, kolmých, valčekových, dvoch, vzájomne, križovatka

Text:

...môže byt výhodne odvodený od pneumatického zdvihacieho zariadenia s pružnou membránou, ktorá je v porovnaní s pneumatickými valcami podstatne jedno 4Príklad vyhotovenia križovatky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorys križovatky valčekových trati a obr. 2 zná zorňuje rez križovatky rovinou A-A podľa obr. 1.Pracovná rovina 15 prvej valčekovej trate 1 je Voči pracovnej rovine 21 druhej...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Linhardt Peter, Rusko Milan, Reiter Juraj, Weis Jaromír, Rudenko Ivan

MPK: F28D 7/10, G21D 5/08

Značky: obrácený, rychlým, reaktorem, elektrárny, jaderné, parní, generátor

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Spôsob výroby rebrovaného plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253413

Dátum: 12.11.1987

Autori: Reiter Juraj, Hamrla Jiří, Jakeš Jiří, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: B21D 11/20

Značky: rebrovaného, plechového, spôsob, výroby, plášťa

Text:

...zväzku do plášťa a tým aj chladenie elektrického stroja točivého. vUvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby podľa vynálezu, ktorého podst-ata spočíva v tom, že časť rebrovaného plechovéłro plášťa medzi susednými rebramisa pretvární do oblého ohybu, a potom sa zakružuje alebo nabaluje na tŕň s polomerom väčším ako je jedna štvrtina priemeru statoro-vého zväzku a menším ako 0,499 .násobok priemeru statoronvého zväzku, pričom kolmá...

Zapojení termometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj

MPK: G01K 7/22

Značky: zapojení, termometru

Text:

...je zvlášte .výhodné při konstrukcí miniaturních měři-cích přístrojů. zapojení dále umožňuje oproti jiným zapojením vyloučit další obvody pro kontrolu stavu baterie a zmenšit spotřebu. v zapojení podle vynálezu bude dále blížeipopsáno pomocí připojených výkresü, kdena obr. 1. je uvedeno celkové schéma a na obr. 2 jsou ,průběhy napětí v důležitých bo dech. . ,Podle obr. 1 je termlstor Rt paralelné spo-kompenzace. K prvnímu odporu R 1 je...

Zariadenie pre uskutočnenie protibežných strižných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233250

Dátum: 17.04.1987

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: uskutočnenie, zariadenie, protibežných, střižných, operácií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre uskutočnenie protibežných strižných operácií prevážne v bežných stenách dutých výťažkov. Účelom vynálezu je odstrániť robustnosť konštrukcie strižnice a uloženia strižnice pri strihaní bočných stien dutých výťažkov. Uvedeného účelu sa dosiahne voľným uložením strižnice na pevnom tŕni, pričom strižnica je horizontálne vedená zárezmi vytvorenými v jej dolnej časti nasadenými na krížové vedenie prstenca uloženého na...

Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 231781

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/14, B30B 7/04, B21D 5/04...

Značky: plechů, elektrické, koncov, rebrovaných, točivé, spojovanie, zakružených, zariadenie, plastov, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé. Zariadenie pozostáva zo sústavy vzájomne skĺbených čeľustí obopínajúcich tŕň so zakruženým rebrovaným plášťom. Pohybom čeľustí odvodeným od valca dochádza k postupnému symetrickému prítlaku rebrovanémho plášťa na povrch tŕňa, čím sa zabezpečuje dokonalý kruhový tvar plášťa počas a po spojení jeho koncov.

Nástroj na zakružovanie rebrovaného plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 228467

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj, Linhardt Peter, Slavský Miroslav

Značky: plášťa, zakružovanie, rebrovaného, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástroja na zakružovanie rebrovaného plášťa jeho postupným ohýbaním do tvaru prizmatického mnohostenu. Účelom vynálezu je jednoduchým spôsobom a jednoduchou konštrukciou nástroja zabezpečiť zakružovanie rebrovaných plášťou s vysokými rebrami rozmiestnenými v malých rozostupoch, aby zakružovanie prebiehalo automaticky a pomocné úkony sa dali mechanizovať. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že tŕň tvaru valca nekruhového prierezu s...

Nástroj na výrobu rebrovaných plášťov z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228388

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slavský Miroslav, Rudenko Ivan, Vojtko Jozef, Reiter Juraj, Linhardt Peter, Lachváč Jozef

Značky: výrobu, plechů, nástroj, plastov, rebrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástroja na výrobu rebrovaných plášťov z plechu postupným ohýbaním a vzájomným zlisováním stien jednotlivých rebier v tvárniacich a kalibrovacích čeľustiach. Spevňovanie päty tvárnených rebier rebrovaného dielca priamo v tvárniacom nástroji bodovými zvarmi, vzhľadom na malý priestor medzi jednotlivými rebrami je technologicky veľmi náročné a dosahovaná životnosť zváracích elektród je veľmi nízka. Uvedený problém rieši nástroj...

Zariadenie pre upínanie skúšobných vzoriek v prístroji na skúšku striedavým ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235691

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: G01N 3/02

Značky: vzoriek, skúšku, skúšobných, striedavým, ohýbaním, zariadenie, přístroji, upínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania pre upínanie a súčasné napínanie skúšobných vzoriek na ohýbacej páke prístroja na skúšku striedavým ohýbaním. Zariadenie vyhovuje požiadavkam ČSN 42 0405 a ČSN 42 0422 pre skúšku plechov a drotov striedavým ohýbaním. Zariadenie umožňuje upnutie horného konca skúšanej vzorky a jej súčasné napnutie jedným pohybom kľuky, čo značne urýchluje a ulahčuje obsluhu a je výhodné z hladiska ergonómie a uľahčuje...

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229774

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 5/04, H05K 5/03

Značky: točivých, strojov, zhotovený, plechů, elektrických, tvárnením, svorkovnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu, pozostávajúci zo svorkovnicovej skrine, svorkovnicového veka, tesnenia a spojovacích prvkov, vyznačujúci, sa tým, že svorkovnicová skriňa (1) a svorkovnicové veko (2) sú na koncoch opatrené zaoblenými prírubami (11 a 21), medzi ktorými je uložené pružné tesnenie (3), najvýhodnejšie kruhového prierezu, dotýkajúce sa steny výstuhy (4) pričom svorkovnicové veko (2) je ku...

Spôsob výroby statora elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 229182

Dátum: 01.01.1986

Autori: Linhardt Peter, Reiter Juraj, Rudenko Ivan

MPK: H02K 5/04

Značky: spôsob, statora, točivého, elektrického, stroja, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby statora elektrického stroja točivého, pozostávajúceho z plechovej kostry a statorového zväzku zloženého z plechov vyznačujúci sa tým, že statorový zväzok sa umiestni na elektricky vodivý tŕň, k vonkajšiemu valcovému povrchu statorového zväzku sa v tangenciálnom smere privádza rozvinutý plášť plechovej kostry a elektricky vodivým ohybníkom sa postupne tvaruje a pritláča na valcový povrch statorového zväzku a súčasne sa odporovo...

Způsob výroby nových amidů akrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244440

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rudenko Ivan, Štepita Rastislav, Reiter Juraj Košice, Božik Milan, Linhardt Peter

MPK: C07C 103/133

Značky: nových, výroby, způsob, kyselin, akrylových, amidů

Text:

...lqooliąy, JeJí sníäonć anhydridy salifaticlďni či arolatickýai karborylovýni, sulfanovýni, sulfinovými či sulfonovýni kysalinami nebo s ostal-y huliąy uhličitó, například s kyselinou octovou, woelinou propiohovou. kyselinou p-toluansulfonovou nebo O-omylułnliěiten. nebo JeJí N-nydroxyinidsstor. Jako popřipadě - v raakćní směsi připravaný raaktivní darivät aminu obecného vzorce I sa hodí například pŕíaluěąý fostorasodorivát.charakter...

Spôsob výroby rebrovaných plášťov z plechu a nástroj na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224585

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rudenko Ivan, Vojtko Jozef, Reiter Juraj, Linhart Peter, Lachváč Jozef, Slavský Miroslav

Značky: nástroj, rebrovaných, spôsob, plastov, výroby, tohoto, plechů, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rebrovaných plášťov z plechu postupným ohýbaním a vzájomným zlisovaním stien jednotlivých rebier v tvárniacich a kalibrovacích čeľustiach vyznačujúci sa tým, že pri zhotovovaní n-tého rebra vzájomným zlisovaním jeho stien sa n-1 rebro dotláča svojou prednou stenou k pevnému dorazu vzdialenému o hodnotu požadovaného rozostupu rebier od kalibrovacej plochy čeľuste, kalibrujúcej prednú stenu n-tého rebra.