Rubinstein Menachem

Použitie IL-18 inhibítorov na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu alkoholickej hepatitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288032

Dátum: 30.11.2012

Autori: Dinarello Charles, Rubinstein Menachem, Chvatchko Yolande, Van Deventer Sander, Kim Soo Hyun, Novick Daniela, Plater - Zyberk Christine

MPK: A61K 38/17, A61K 31/00, A61K 35/12...

Značky: hepatitidy, lieku, liečenie, použitie, il-18, alkoholickej, inhibítorov, prevenciu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie IL-18 inhibítora vybraného zo skupiny, ktorá obsahuje IL-18 protilátku a IL-18 viažuci proteín alebo ich izoformu, muteín, fúzovaný proteín, funkčný derivát, aktívnu frakciu alebo kruhovo permutovaný derivát, ktoré majú v podstate rovnakú aktivitu ako IL-18 viažuci proteín, na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu chronického poškodenia pečene, ktoré je vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoholickú hepatitídu.

Interleukínový-18 väzbový proteín – IL-18BP, DNA, replikovateľný vektor, transformovaná hostiteľská bunka, protilátka k IL-18BP, spôsob výroby IL-18BP, prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287194

Dátum: 24.02.2010

Autori: Kim Soo Hyun, Rubinstein Menachem, Novick Daniela, Dinarello Charles

MPK: C07K 14/435

Značky: obsahom, použitie, transformovaná, il-18bp, buňka, prostriedok, spôsob, replikovateľný, väzbový, interleukínový-18, hostiteľská, proteín, protilátka, vektor, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

IL-18BP, ktorým sú (a) polypeptidy zahŕňajúce aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO: 2 alebo SEQ ID NO: 6, (b) polypeptidy, ako sú uvedené v bode (a) bez vedúcej sekvencie a (c) muteíny majúce najmenej 80 % homológiu s IL-18BP uvedenom v bodoch (a) alebo (b), ich fúzované proteíny, chemicky modifikované deriváty, kruhovo permutované deriváty a zmesi, ktoré sa viažu na IL-18BP a blokujú Il-18 indukovanú produkciu IFN-gama??spôsob ich výroby, ich...

Použitie leptínu na výrobu liečiva na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284848

Dátum: 02.12.2005

Autori: Cohen Batya, Rubinstein Menachem, Barkan Dalit

MPK: A61K 38/33

Značky: použitie, rakoviny, liečbu, liečivá, leptínu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie účinnej látky vybranej zo skupiny, ktorá zahŕňa leptín, leptínové fúzované proteíny, leptínové mutanty, agonisty leptínového receptora, ich aktívne fragmenty alebo frakcie, účinné analógy alebo deriváty, soli a zmesi, na výrobu liečiva na liečbu rakoviny.

Promótor k IL-18BP, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6935

Dátum: 09.10.2003

Autori: Hurgin Vladimir, Rubinstein Menachem, Novick Daniela

MPK: C07K 14/435

Značky: príprava, promótor, il-18bp, použitie

Text:

...i SD (n 3 pre A, n 4 pre B).Obrázok 3 ukazuje schematické znázornenie konzervovanej exón-intrón organizácie ľudského a myšacieho génu lL-18 BP. Ľudský gén IL-18 BPa sa porovnal s myšacím génom lL-18 BPd. Exóny sú-3 vyznačené. Miesto začatia transkripcie, miesto začatia translácie (ATG), stop kodón (Stop) a signál polyadenylácie (PAS) sú vyznačené pre ľudský gén IL-18 BPa.Obrázok 4 ukazuje, že indukcia IL-18 BP prostrednictvom lFNy je na...