Rubáš Vlastimil

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lamač Miroslav, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Kubíček Karel, Legeza Vasil

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: parciální, řízení, katalyzátoru, technických, určených, reaktivace, redukci, oxidací, procesy, nečistot, měděných, petrochemické, způsob, plynech

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Novák Vlastimil, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: selektivní, katalyzátor, vinylaromatických, dienů, konjugovaných, přípravy, uhlovodíku, včetně, způsob, aktivace, hydrogenaci

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Rubáš Vlastimil, Krupička Michal, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/40

Značky: dienů, hydrogenace, selektivní, uhlovodíku, vinylaromatických, konjugovaných, způsob

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob přípravy derivátů kyseliny karbazové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240967

Dátum: 14.08.1987

Autori: Macek Vladimír, Kolena Jioí, Kaeín Jan, Strážnický Karel, Rubáš Vlastimil, Koudele Václav, Kopecký Ivan

MPK: C07C 109/14, A23K 1/16, C07C 109/16...

Značky: kyseliny, přípravy, karbazové, způsob, derivátů

Text:

...vzorce III může být rovněž použito reaktivního derivátu této sloučeniny odvozeného na aminové skupině. Tyto sloučeniny odpovídají obecnému vzorci, R 6 C N - NH- co 0 R 3 /VIII/,RZ//// ve kterém R 7 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu nebo R 6 a R 7 tvoří dohromady s atomem uhlíku, ke kterému jsou vázâny, cykloalkylidenový kruh se 3 až 7 uhlíkovými atomy za...

Způsob katalytické izomerizace lineárních alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Křen Jaroslav, Bartoš Svatopluk, Bednářová Soňa, Wichterlová Blanka, Janák Miloš, Rubáš Vlastimil, Jírů Pavel, Janáček Leoš

MPK: C07C 5/22, B01J 21/04

Značky: katalytické, lineárních, izomerizace, alkenů, způsob

Text:

...izomerizace lineárních alkenů známým způsobem byl vybrán postup podle DOS 2534459, podle něhož se v současné době dosahuje nejlepších výsledků.Podle BOS 2534459 se izomerizace C-4 frakce s obsahem 78,4 hm.d. 1- a 2-butenů a 1,5 hm.á. izobutenu provádí s použitím katalyzátoru na bázi aluminy s 2,4 hm.d. oxidu křemíku. Tento katalyzátor byl připraven opracováním oxidu hliníku esterem kyseliny křemičité.Takto připravený katalyzátor byl...