Rubáš Vlastimil

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Legeza Vasil, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Lamač Miroslav

MPK: B01J 23/94, B01J 38/12

Značky: petrochemické, měděných, procesy, plynech, nečistot, technických, řízení, redukci, způsob, reaktivace, katalyzátoru, určených, oxidací, parciální

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub, Novák Vlastimil

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: včetně, uhlovodíku, aktivace, selektivní, přípravy, konjugovaných, hydrogenaci, katalyzátor, způsob, vinylaromatických, dienů

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Krupička Michal, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil

MPK: C10G 45/40

Značky: vinylaromatických, selektivní, dienů, hydrogenace, uhlovodíku, konjugovaných, způsob

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob přípravy derivátů kyseliny karbazové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240967

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kaeín Jan, Kolena Jioí, Rubáš Vlastimil, Macek Vladimír, Koudele Václav, Strážnický Karel

MPK: A23K 1/16, C07C 109/14, C07C 109/16...

Značky: karbazové, způsob, kyseliny, přípravy, derivátů

Text:

...vzorce III může být rovněž použito reaktivního derivátu této sloučeniny odvozeného na aminové skupině. Tyto sloučeniny odpovídají obecnému vzorci, R 6 C N - NH- co 0 R 3 /VIII/,RZ//// ve kterém R 7 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu nebo R 6 a R 7 tvoří dohromady s atomem uhlíku, ke kterému jsou vázâny, cykloalkylidenový kruh se 3 až 7 uhlíkovými atomy za...

Způsob katalytické izomerizace lineárních alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Křen Jaroslav, Bednářová Soňa, Wichterlová Blanka, Janáček Leoš, Janák Miloš, Bartoš Svatopluk, Jírů Pavel, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 21/04, C07C 5/22

Značky: lineárních, způsob, alkenů, izomerizace, katalytické

Text:

...izomerizace lineárních alkenů známým způsobem byl vybrán postup podle DOS 2534459, podle něhož se v současné době dosahuje nejlepších výsledků.Podle BOS 2534459 se izomerizace C-4 frakce s obsahem 78,4 hm.d. 1- a 2-butenů a 1,5 hm.á. izobutenu provádí s použitím katalyzátoru na bázi aluminy s 2,4 hm.d. oxidu křemíku. Tento katalyzátor byl připraven opracováním oxidu hliníku esterem kyseliny křemičité.Takto připravený katalyzátor byl...