Rozkydálek Jiří

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Jiří, Rozkydálek Aleš

MPK: C02F 1/52

Značky: roztokov, nečistot, suspenzií, vyzrážanie, technologických, odlúčenie, zariadenie

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Lamelový blok rúrkového protiprúdového usadzovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 146

Dátum: 11.08.1993

Autor: Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 11/12

Značky: rúrkového, usadzovača, lamelový, protiprúdového

Text:

...soustavou vzájemné so abřfdajíuíoh hluhokých prohlubní a mělkýoh prohlubui, přičemž Lvar vrcholových částí hlubokých prohlubní na jedno sbraně lamelové dosky odpovídá tvaru mělkých pľohlubní na jojí druhé straně a že lamelové desky jsou v lamolovém bloku uložený Lak. že-vždyčast hluboké prohlubnč leží v mělké prohlubui. nobo naopak.Další podstatou je. že mělké rohlubuě mají rybinovitý profil vytvořený Lak. že smčřujo do roviuy lamelové dosky a...

Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263412

Dátum: 11.04.1989

Autori: Spaak Hendrik, Kalous Jaroslav, Hofman Hans, Mužík Miroslav, Rozkydálek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: filtru, nádrže, kapaliny, prací, zapojení

Text:

...je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261610

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vlk Jiří, Kalous Jaroslav, Blechta Zdirad, Rozkydálek Jiří, Šafář Karel, Soehnel Otakar, Charamza Jan, Tesař Stanislav, Skopalík Jan

MPK: C01F 11/02

Značky: vápenného, mléka, přípravy, způsob

Text:

...do veřejných toků, má nepríznivý dopad jak na hospodarení podniku, tak i na životní prostredí.Proto byly hledány cesty jak technologiekou vodu nutnou k hašení kusového páleného vápna nahradit odpadní vodou ze závodu, která zpravidla obsahuje rozpuštěné elektrolyty, jako napr. síran vápenatý. Veškeré pokusy tohoto druhu měly za následok snížení reaktivity vápenného mléka, snížení konečného reakčního stupně pri neutralizaci a vznik...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav, Šafář Karel, Skopalík Jan, Tesař Stanislav, Vlk Jiří, Söhnel Otakar, Charamza Jan

MPK: C01F 11/02, C04B 2/06

Značky: mléka, přípravy, vápenného, způsob

Text:

...transportních a reakčních vlastností. Tímto způsobem se podařilo uspořit přibližně polovinu technologické vody běžně uživanépro připrevu vápenného mléka, přičemž vlastnosti výsledného vápenného mléke byly stejné jako kdyby byla použite jen technologické voda.Ve velkých chemických závodoch je však í při užití výševuvedeného postupu spotřeba technołgické vody příliš vysoká.Další snížení spotřeby technologické vody lze docílit způsobem...

Plováková armatura pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255285

Dátum: 15.02.1988

Autori: Spaan Hendrik, Mužík Miroslav, Hofman Hans, Kalous Jaroslav, Rozkydálek Jiří

MPK: F16K 31/22

Značky: kapalin, dávkování, plováková, armatura

Text:

...této poloze páky li rovněž vnější přímý úsek jejího pravého ramena dosáhne ve směru od čepu lg-vzhledem k vodorovnému směru sklonu většího než je třecí úhel mezi kladkoulg závaží lg a pravým ramenem páky lg a závaží lg se pžesune až k zarážce ll. Tím se tíhový klopný moment na pravém ramenu páky li dále zvětüí.Otevřením výstupního otvoru 1 začne unikat voda z levé části nádrže l, čímž začne hladina v levé části nádrže l prudce klesat a s...

Zařízení pro odlučování částic tuhých látek z kapalinových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220809

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kalous Jaroslav, Rozkydálek Jiří

Značky: suspenzí, odlučování, kapalinových, částic, tuhých, látek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odlučování částic tuhých látek z kapalinových suspenzí, které zahrnuje prostor nátokový s přívodem zpracovávané kapaliny, prostor usazovací s lamelovou vestavbou, prostor sběrný s odvodem vyčištěné kapaliny a prostor kalový s odvodem odsazeného kalu, vyznačené tím, že prostory nátokový, usazovací a kalový jsou vytvořeny ve formě samostatných vzájemně sestavitelných van, kde nátoková vana (2) má nejméně jedno boční stěnu (4)...