Rovenszky Franz

Enoletér amidu kyseliny 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-tieno(2,3-e)-1,2- tiazín-3-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278141

Dátum: 07.02.1996

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter, Ferber Hubert Peter

MPK: C07D 513/04, A61K 31/54

Značky: výroby, tiazín-3-karboxylovej, prostriedok, kyseliny, spôsob, enoletér, 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-n-(2-pyridyl)-2h-tieno(2,3-e)-1,2, farmaceutický, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca I sa pripravuje zo zodpovedajúceho 4-hydroxyderivátu-chlórtenoxicamu pridaním aspoň jedného ekvivalentu bázy s obsahom alkalického kovu, výhodne 3- až 4-násobného prebytku tejto bázy v polárnom aprotickom rozpúšťadle, inertnom za reakčných podmienok, pri teplote miestnosti až teplote varu reakčného rozpúšťadla pod spätným chladičom, pričom vzniknutá soľ sa súčasne uvádza do reakcie so zlúčeninou vzorca IIIa, na...

Tienopyránové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278012

Dátum: 11.10.1995

Autori: Ferber Hubert Peter, Rovenszky Franz, Binder Dieter, Weinberger Josef

MPK: C07D 495/04

Značky: spôsob, výroby, použitie, deriváty, tienopyránové

Zhrnutie / Anotácia:

Tienopyránové deriváty všeobecného vzorca I, kde tiofénový zvyšok môže byť substituovaný -CN, -CHO, -CH=NOH, -CONH2 alebo -COOR1, R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, n znamená celé číslo 3, 4, alebo 5. Tieto deriváty možno získať tak, že sa nechá reagovať zlúčenina všeobecného vzorca III, kde X znamená chlór, bróm alebo jód, so zlúčeninou všeobecného vzorca IV, kde n znamená celé číslo 3, 4 alebo 5, v inertnom organickom riedidle za...

Způsob výroby nových isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Binder Dieter, Ferber Peter Hubert, Rovenszky Franz

MPK: C07D 413/14, C07D 409/14

Značky: výroby, způsob, isoxazolových, nových, derivátů

Text:

...FCS (fetální telecí krevní aerum). Buněčná koncentrace se volí tak, aby se po 1 až 2 dnech vytvořila souvislá vrstva buněk. Ředění virů se volí tak, aby došlo bez přidání zkoumané látky po 3 až 4 dnech k úplnému cytopathickému účinku.Jako kontroly se užije samotné bunky (buněčná kontrola). bunky s virem (virová kontrola) a bunky se zkoumanou látkou V různé koncentraci (kontrola na toxicitu). Jako mínimální toxické koncentrace MTK se uvádí ta...

Způsob výroby nových 4,5-dihydrooxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268191

Dátum: 14.03.1990

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter

MPK: C07D 413/14, C07D 495/04

Značky: 4,5-dihydrooxazolových, nových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...vodíku v ledově kyselině octové při teplotě místnosti.sloučeniny obecného vzorce I podléhají tautonerii a mohou se tedy vyskytovst ve všech tautomerních formách obecného vzorce I.Výchozí sloučeniny obecného vzorce III jsou známé. Výchozí látky obecného vzorceII je možno získat ze známých látek známým způsobem. Zvláště je možné tyto látky získat podle reakčního schemstu I a podle údajů, uvedených v příkladech. Sloučeniny obecného vzorce...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ferber Hubert Peter, Rovenszky Franz, Binder Dieter, Schrör Karsten

MPK: C07D 409/02, C07O 333/32

Značky: derivátů, dusíkatých, výroby, arylmethoxythiofenových, způsob

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schrör Karsten, Binder Dieter, Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter

MPK: C07D 333/32, C07D 409/02

Značky: výroby, způsob, dusíkatých, arylmethoxythiofenových, derivátů

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Způsob výroby nových 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264283

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 471/04

Značky: 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových, derivátů, způsob, výroby, nových

Text:

...se podají sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu v kumulativní dávce 3 až 3000 tag/kg d-o vena jugularis. Po podání se sleduje vlív těchto látek na tlak v lenvé komoře srdeční LV dp/dt), tlak a průtok ve stehenní tepně a také srdeční objem lv. čase HZV a srdeční frekvence.Při provádění svrchu uvedených pokusů působí sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu statisticky významný, na dávce závislý vzestup tlaku v levé srdeční kom-oře...

Způsob výroby nových pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...mléčný cukr, škroby, stearan hořečnatý,mastek, rostlinne oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracováná na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizuji a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačnich činidel,stabilizátorů nebo emulgátorů, popřípadě soli k úpravě...

Způsob výroby nových pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256397

Dátum: 15.04.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových, nových, derivátů, výroby, způsob

Text:

...stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracovává na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, šípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizují a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačních činidel, stabilizátorů nebo emulgátorú,pořípadě solí k úpravě osmotického tlaku...

Způsob výroby nových substituovaných isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254349

Dátum: 15.01.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 413/14, C07D 409/14

Značky: derivátů, substituovaných, nových, výroby, isoxazolových, způsob

Text:

...buňky vytvořily za 1 až 2 dny souvislou vrstvu. Ředění v-iru bylo prováděno tak, že bez přísady účinné látky došlo v průběhu 3 až 4 dnů k úplnému oytopathyckêmu účlnku.ako kontroly byly užity buňky samotné,buňky s virem a pak byly jako zkušební vzorky užity buňky se zkoumanýml látkami různé koncentrace. ako minimälní toxická koncentrace byla určena ta. koncentrace zkoumaných látek, při nichž bylo možno pozorovat menší hustotu buněk než v...