Roušar Ivo

Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 34/32

Značky: albánském, louženci, způsob, chromu, koncentrace

Text:

...vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 7/00

Značky: stanovení, akumulátorů, způsob, uhličitanu, alkalického, obsahu, elektrolytu, draselného

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr, Melichar Rudolf

MPK: C22B 23/06

Značky: amokarbonátového, výrobe, způsob, niklu, rafinace, výluhu

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 21/75

Značky: stanovení, způsob, elektrolytu, uhličitanu, alkalických, obsahu, akumulátorů

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Prostředek pro regeneraci olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263221

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Pychynski Karel, Sauer Pavel, Cenek Miroslav, Roušar Ivo, Eckert Egon, Liška František

MPK: H01M 10/42

Značky: prostředek, akumulátorů, regeneraci, olověných

Text:

...až 96 hmot. kyseliny sírové, výhodné 29 až 49 hmot., vztaženo na hmotnost prostředku.Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá V tom,že se vyznačuje podstatné delší životností,než známé prostředky.Další výhodou kromě prodloužené životnosti regeneračního roztoku je použití takového složení, že elektrolyt V článku po regeneraci má složení s koncentrací kyseliny sírová, které odpovídé běžné funkci akumulátoru. Regeneraci lze...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262889

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Eckert Egon, Liška František, Pychynski Karel, Sauer Pavel, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...akumulátors deskovými elektrodami a případně separátory upravenými ve skří ni, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že nejméněv jedné deskové elektrodě a/nebo separátoru je vytvořen svislý průchozí, V podstatě kruhový otvor pro prívod regeneračního prostředku, v němž je vložena trubička z umělé hmoty nebo kovová trubička s povrchovou úpravou.Základní výhoda akumulátoru podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje podstatné usnadnění...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262888

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pychynski Karel, Mrázek Jan, Eckert Egon, Sauer Pavel, Liška František, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...práce konstrukce akumulátorových bate rií.Uvedený proh 1 émřeší akumulátor, opatřený deskovými e 1 ektrodami a případně eeparátory, upravenými ve skříni, podle vynálezu. Jeho podstata soořivá v tom, že V a/nebo na stěně akumulátoru je vytvořen průchozí kanál pro přłvod regeneračního proetředku, vyústěný spodním koncom do prostoru mezi spodním okrajom deekovýcbelektrod a dnem akumnlátoru a horním koncem do horní desky akumulátoru. Podle dalšího...

Zařízení k regeneraci akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262887

Dátum: 11.04.1989

Autori: Liška Fantišek, Roušar Ivo, Eckert Egon, Mrázek Jan, Pychynski Karel, Sauer Pavel

MPK: H01M 10/42

Značky: zařízení, akumulátorů, regeneraci

Text:

...zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C01C 1/24

Značky: způsob, síranu, amonného, zpracování

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262463

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kvapilová Eva, Kubečka Tomáš, Liška František, Roušar Ivo, Fikar Jiří, Durmis Július, Dědek Václav, Holčík Ján, Valentíny Marian

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob, přípravy

Text:

...se čistí destilací nebo kryatalizací.Očinek postupu podle vynálezu spočívá v tom, že oxidecí směsi 2-merkaptobenzothiazolu vzorce II a/nebo bis/2-benzothiazolyl/dieulfidu vzorce III s aminy obecného vzorce IV působsním teroiarního butylhydroperoxidu vznikají snlfenamidy obecného vzorce 1 a jako vedlejší produkt reakce vzniká terciární butylalkohol, ktorý se odstraní destilací.Výhodou postupu podle vynálezu je možnost použití terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262462

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Václav, Valentíny Marian, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Budínová Dana, Durmis Július, Fikar Jiří, Liška František

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, přípravy, 2-benzothiazolsulfenamidů

Text:

...na chlorid vápenatý, ktoré 10 2 aukčná smłci odotranit v kryatelickć formd nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku I 2 relkčnt mini lze rogonorovot poułltý min dostilncí E 1 rokt 1 f 1 kecLvýhoda postupu podle vynálezu spočívd v tom, le se pri miněné oxidativní kondonzncizískává chlorid sodný, nebo chlorid drsselný nebo chlorid vápenstý v krystnlické formě nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku. chloridy alkalických kovů lze...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pychynski Karel, Mrázek Jan, Eckert Egon, Liška František, Roušar Ivo, Sauer Pavel

MPK: H01M 10/42

Značky: způsob, článků, batérií, akumulátorových, regenerace, sekundárních

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...

Způsob přípravy terciárního butylhypochloritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liška František, Roušar Ivo, Fikar Jiří, Dědek Václav

MPK: C01B 11/00

Značky: způsob, přípravy, terciárního, butylhypochloritu

Text:

...roztoky směsi alkalických hydroxidů a chloridů stejného složení jako směsi použité pro přípravu terciárního butylhypoohloritu, vodou a suší se anorganickými sušidly, například alkalickými hydroxidy, chloridem vápenatým a podobné.Účinek způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se hydroxid alkalického kovu obsažený spolu s odpovídajícím chloridem v odpadním katolytu z diafragmové výroby chloru využije při přípravě terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255199

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valentíny Marian, Holčík Ján, Liška František, Durmis Július, Dědek Václav, Fikar Jiří, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Budínová Dana

MPK: C07D 277/80

Značky: 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob, přípravy

Text:

...bylo přilito 200 ml vody, vyloučená krystalická látka byla odíiltrována. Bylo získáno 24,33 g(96,4 ) morfolinu 2-benzothíazolsulfenové kyseliny 0 teplotě tání 72 °C, jehož struk~ tura byla potvrzena NMR spektry. Po rekrystallzaci z ethanolu vykazoval morfolíd teplotu tání 32 °c.2-merkaptobenzothiazol (16,7 9 0,10 mal) byl rozpuštěn při 90 °C V roztoku cyklohexyl amlnu (49,6 q 0,5 mal) a chloroformu (40 ml). Poté byl roztok ochlazen na 30 °C...

Způsob zpracování odpadů niklových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255054

Dátum: 15.02.1988

Autori: Martínek Pavel, Roušar Ivo

MPK: C22B 7/00

Značky: odpadů, zpracování, niklových, slitin, způsob

Text:

...kyselina wolframová.zpracování roztoku prvního se provádí řízenou hydrolýzou 8,5 vodným roztokem amoniaku při teplotě 90 až 110 OC a udržováním pH V rozmezí 5,5 až 7,0. Vypadlé produkty hydrolýv zy ~ první sraženina obsahující ve 100 g odfiltrované sraženiny 10,3 g chromu, 9,2 g niklu,0,5 g wolframu, 0,6 g molybdenu, 1,4 g hliníku, 0,5 q titanu, 0,1 g železa se odfiltruje při teplotě 60 OC a získá se druhý roztok obsahující v 1 litru roztoku...

Způsob měření odraznosti lesklých kovových povrchů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233892

Dátum: 01.04.1987

Autori: Okič Muhamed, Roušar Ivo

MPK: G01N 21/00

Značky: povrchu, měření, způsob, tohoto, provádění, odraznosti, lesklých, kovových, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se měří prostorové rozložení světelné energie v laserovém paprsku, který se odráží od povrchu měřené součásti a toto rozložení se porovnává s rozložením energie v dopadajícím laserovém paprsku. Zařízení je tvořeno laserem, za jehož výstupem je umístěn rotační přerušovač, planparalelní deska a měřený vzorek. Držák vzorku je možno posunovat ve všech třech osách. Odraz laserového paprsku od planparalelní desky je veden na...

Zařízení k měření optické odraznosti a drsnosti rovných kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247475

Dátum: 15.01.1987

Autori: Roušar Ivo, Okič Muhamed

MPK: G01N 21/00

Značky: povrchu, drsnosti, kovových, rovných, měření, odraznosti, zařízení, optické

Text:

...rozloiení intensity světle ae před alřenín zvětelné odraznoati zaznamená do pamlti počítače.Výhoda zařízení spočívá dále v aołnosti jeho miniaturizace a k promlřování lasku na částech strojů bez vyjmtí promłřovaným součástí z vlastního zdroje, Vzhledem k úzkánu vztdm mezi drsností a rozložením odraženěho psprsku je možno dle vynálezu ačřit drsnoet na základ amerického zpracování dat popisujících plošné rozložení energie odrałaného paprsku s...

Způsob odstraňování vlhkosti z kapaliny brzdového ústrojí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214387

Dátum: 01.06.1984

Autor: Roušar Ivo

Značky: zařízení, způsobu, způsob, odstraňování, brzdového, vlhkosti, ústrojí, kapaliny, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování vlhkosti z kapaliny brzdového ústrojí a zařízení k provádění způsobu. Účelem vynálezu je udržování nízkého obsahu vody v brzdové kapalině, zvýšení její životnosti a snížení nákladů na provoz motorového vozidla. Podle vynálezu se vzduch, nalézající se v nádržce brzdové kapaliny nebo samotné brzdové kapalině, podrobí působení látky obsahující vodu nebo vodní páry. Zařízení je řešeno tak, že nádržka brzdové kapaliny je svým...