Roubal Zdeněk

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Franc Zdeněk, Grimová Jaroslava, Roubal Zdeněk, Maturová Eva, Krajíčková Jana, Zemanová Ivana

MPK: C07H 11/00

Značky: glykosaminoglykanu, způsob, ester, látek, výroby, těchto, polysírový, sodná, resp

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Roubal Zdeněk

MPK: C07D 403/12

Značky: 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu, způsob, výroby

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Estery 3-(2-hydroxyethyl)-4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247557

Dátum: 15.01.1987

Autori: Němeček Oldřich, Roubal Zdeněk, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 239/88

Značky: 3-(2-hydroxyethyl)-4(3h)-chinazolinonu, estery

Text:

...inertního organického rozpoultödla typu chlorovaného alkanu s 1 až 2 atomy uhliku, napriklad dichlornetanu. pil toplotł míltnosti. všechny použité výchozi látky a meziprodukty jsou známá a lze je pfipravit pontupy známymi z literatury.Při farmakologickém hodnocení esterů obecného vzorce I prokázal zojnňnl enter 3-(2-hydri-xyetyl)-4(3 H)-chinazonlinonu a kyseliny 2-(2-benzimidazolyl)benzoově vo Irovnlní s aminofenazonem jako standardem tak...

Způsob výroby antilipemicky účinného přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217193

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roubal Zdeněk, Pavlík Vlastimil, Trčka Václav

Značky: přípravků, účinného, způsob, antilipemicky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antilipemicky účinného přípravku sulfonací polysacharidu kyselinou chlorsulfonovou v prostředí pyridinu nebo jiné heterocyklické terciární báze, při zvýšené teplotě 60 až 105 °C, hydrolýzou vzniklého sulfonačního produktu a jeho izolací srážením methanolem nebo ethanolem a převedením v sůl alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin, která se izoluje srážením methanolem nebo ethanolem, vyznačující se tím, že se jako výchozí látky...

Způsob výroby heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217192

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlík Vlastimil, Roubal Zdeněk

Značky: heparinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby heparinu ze zvířecích orgánů, zejména z hovězích plic, vyznačující se tím, že se rozmělněná plicní tkáň podrobí nejprve proteolyse při teplotě 37 až 42 °C a pH 7,0 až 9,0, načež se proteolysát za stálého udržování pH na hodnotě 7,0 až 10,0, s výhodou 8,5 až 9,0, extrahuje roztokem chloridu a hydroxidu sodného 2 až 5 hodin při teplotě 50 až 55 °C, potom se teplota směsi po zvýšení na 85 až 100 °C, s výhodou na 90 °C, ihned sníží na...