Rosenquist Aasa Annica Kristina

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7136

Dátum: 28.07.2006

Autori: Lindquist Karin Charlotta, Nilsson Karl Magnus, Wähling Horst Jürgen, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Classon Björn Olof, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Kahnberg Pia Cecilia, Samuelsson Bengt Bertil, Sahlberg Sven Crister, Hu Lili, Lindström Mats Stefan, Wallberg Hans Kristian, Simmen Kenneth Alan, Rosenquist Aasa Annica Kristina, De Kock Herman Augustinus

MPK: C07D 417/00

Značky: inhibitory, makrocyklické, hepatitidy, vírusu

Text:

...podobných ínhibitorov HCV proteázy sa opísalo aj vo vedeckej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmé, že nepretržite podávanie BILN-2061 alebo VX-950 povedie k mutantom HCV, ktoré sú odolné voči príslušnému liečivu, takzvané mutanty unikajúce liečivu (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivu majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo A 156 S. Preto sa vyžadujú ďalšie liečivá s...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Simmen Kenneth Alan, Hu Lili, Nilsson Karl Magnus, Salvador Odén Lourdes, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Samuelsson Bengt Bertil, De Kock Herman Augustinus

MPK: A61K 31/33, A61K 38/05, A61P 31/14...

Značky: inhibitory, vírusu, hepatitidy, makrocyklické

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9194

Dátum: 28.07.2006

Autori: Simmen Kenneth Alan, Antonov Dmitry, Nilsson Karl Magnus, Samuelsson Bengt Bertil, Kahnberg Pia Cecilia, Lindström Mats Stefan, Rosenquist Aasa Annica Kristina, De Kock Herman Augustinus, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard

MPK: A61K 31/4709, A61P 31/14, C07K 5/06...

Značky: makrocyklické, inhibitory, hepatitidy, vírusu

Text:

...ju zle znášajú. Hlavnými Vedľaj šími účinkami sú chrípke podobné symptómy, hematologické abnormality a neuropsychiatrické symptómy, Preto existuje potrebaV poslednom čase vyvolali pozornosť inhibitory dvoch peptidomimetických inhibítorov proteázy HCV ako kandidáti na klinickú liečbu, a to BILN-2061 opísaný vo W 0 00/59929 a VX-95 O opísaný vo W 0 03/87092. Viacero podobných inhibítorov proteázy HCV sa opisuje aj V 0 vedeckej a patentovej...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Johansson Per-ola Mikael, Samuelsson Bengt Bertil, De Kock Herman Augustinus, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Pelcman Michael, Simmen Kenneth Alan, Hu Lili, Belfrage Anna Karin Gertrud, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Tahri Abdellah, Nilsson Karl Magnus, Ivanov Vladimir, Vendeville Sandrine Marie Helene

MPK: A61K 31/33, A61P 31/14, A61K 38/05...

Značky: inhibitory, hepatitidy, vírusu, makrocyklické

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...