Rosenquist Aasa Annica Kristina

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7136

Dátum: 28.07.2006

Autori: Wähling Horst Jürgen, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Lindquist Karin Charlotta, Nilsson Karl Magnus, Sahlberg Sven Crister, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Lindström Mats Stefan, Wallberg Hans Kristian, De Kock Herman Augustinus, Kahnberg Pia Cecilia, Hu Lili, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Simmen Kenneth Alan, Samuelsson Bengt Bertil, Classon Björn Olof

MPK: C07D 417/00

Značky: inhibitory, makrocyklické, hepatitidy, vírusu

Text:

...podobných ínhibitorov HCV proteázy sa opísalo aj vo vedeckej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmé, že nepretržite podávanie BILN-2061 alebo VX-950 povedie k mutantom HCV, ktoré sú odolné voči príslušnému liečivu, takzvané mutanty unikajúce liečivu (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivu majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo A 156 S. Preto sa vyžadujú ďalšie liečivá s...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Hu Lili, Samuelsson Bengt Bertil, Nilsson Karl Magnus, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, De Kock Herman Augustinus, Salvador Odén Lourdes, Simmen Kenneth Alan, Rosenquist Aasa Annica Kristina

MPK: A61K 38/05, A61K 31/33, A61P 31/14...

Značky: makrocyklické, inhibitory, vírusu, hepatitidy

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9194

Dátum: 28.07.2006

Autori: De Kock Herman Augustinus, Samuelsson Bengt Bertil, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Simmen Kenneth Alan, Antonov Dmitry, Lindström Mats Stefan, Nilsson Karl Magnus, Kahnberg Pia Cecilia, Rosenquist Aasa Annica Kristina

MPK: A61P 31/14, C07K 5/06, A61K 31/4709...

Značky: hepatitidy, vírusu, makrocyklické, inhibitory

Text:

...ju zle znášajú. Hlavnými Vedľaj šími účinkami sú chrípke podobné symptómy, hematologické abnormality a neuropsychiatrické symptómy, Preto existuje potrebaV poslednom čase vyvolali pozornosť inhibitory dvoch peptidomimetických inhibítorov proteázy HCV ako kandidáti na klinickú liečbu, a to BILN-2061 opísaný vo W 0 00/59929 a VX-95 O opísaný vo W 0 03/87092. Viacero podobných inhibítorov proteázy HCV sa opisuje aj V 0 vedeckej a patentovej...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Tahri Abdellah, Samuelsson Bengt Bertil, Nilsson Karl Magnus, Hu Lili, Ivanov Vladimir, Belfrage Anna Karin Gertrud, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Pelcman Michael, Rosenquist Aasa Annica Kristina, De Kock Herman Augustinus, Vendeville Sandrine Marie Helene, Johansson Per-ola Mikael, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Simmen Kenneth Alan

MPK: A61K 38/05, A61P 31/14, A61K 31/33...

Značky: makrocyklické, hepatitidy, inhibitory, vírusu

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...