Romaňuk Miroslav

Způsob přípravy (8E,10E)-8, 10-dodekadien-1-olu a jeho acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269649

Dátum: 11.04.1990

Autori: Romaňuk Miroslav, Konečný Karel, Streinz Ludvík, Vrkoč Jan

MPK: C07C 69/587, C07C 33/02

Značky: způsob, 10-dodekadien-1-olu, acetátu, přípravy, 8e,10e)-8

Text:

...chemikálie. Pro dělení se běžně využívá obecně známých chromatografických technik např. kolonové chromatografie na silikagelu a průběh reakce lze sledovat pomocí tenkovrstvé chrometografie. Reakce poskytují poměrně dobré výtěžky vysoce čistého feromonu.vynález je blíže objasněn v následujících příkladech, které jej však žádným způsobem neomezujL(8 E,10 Z)- a (8 Z,10 E)-isomerů se smial a 2,1 ml (19,7 mmol) pentakarbonylu železa v 10 ml...

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wimmer Zdeněk, Sehnal František, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Kuldová Jelena

MPK: A01N 35/00

Značky: jejich, regulátoru, výroby, oxim-etherové, hmyzu, vývoje, způsob, účinkem, deriváty

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Melichar Otakar, Kahovcová Jitka, Němec Václav, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: C07C 69/743

Značky: přípravy, pyrethroidní, estery, účinné, biologicky, způsob, složkou, molekule, jejich

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Odparník pro kontrolované uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266908

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartušek Tomáš, Chalupa Luboš, Nekuda Josef, Maršán Jaroslav, Vrkoč Jan, Veselý Alois, Valterová Irena, Romaňuk Miroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: odparník, feromonů, kontrolované, uvolňování

Text:

...a fyzikálne chemickým vlastnostem se s výhodou používají některá z plně syntetických vláken, jako jsou například polyamidová, polyesterová, polyakrylonitrilová vlákna apod. ako pojiva se používají různé teplem tvrditelné pryskyříce, jako jsou například epoxidové, polyesterové, akrylové polymery nebo fenolické pryskyřice typu melaminmočoviny apod.Svazek sdružených zkadeřených vláken se pak potahuje povlakem z termoplastické a/nebo...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců obaleče mramorovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264857

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 25/10

Značky: mramorovaného, samců, obaleče, prostředek, monitorování, dezorientaci

Text:

...jedné generace škůdce, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizovány maximálně do 20 i hmot., s výhodou do 10 hmot., vyznačující se tím, že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodního nebo syntetického polyisoprenového kaučuku, vulkanizovanépomocí organických peroxidů nebo sírou a/nebo síru obsahujících sloučenin vybraných ze skupiny zahrnující guanidiny,deriváty thiomočoviny, xanthogenáty,...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261809

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuruc Ľudovít, Konečný Václav, Časkis Boris, Vrkoč Jan, Varkonda Štefan, Romaňuk Miroslav, Ščerbakova Galina, Ozols Gint, Lebedeva Jekaterina, Bičevskis Martinš, Obložinský Anton

MPK: A01N 31/02

Značky: smrekového, vábenie, prostriedok, lykožrúta

Text:

...sa vyskytujúci feromósn a ldľlllľwll 2-metyl-S-butln-Z-ol synteticka -v prirode sa »nevyskytujúoa zložka môže byť tiež významne synergizovaná pridaním ďalšej syntetickej v prirode sa nevyskytujůcej látky, a to S-metylân-LB-nonadién-5-olu. Táto potenciácia účinku je výraznejšie v praktický-ch podmienkach, t. j. priamo v teréne, v ktorom sa nachádza prirodzená populácia škodcu než pri laboratórnych olfaktometrických stanoveniach, kde sú umelé...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261106

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/10

Značky: samců, monitorování, motýlů, prostředek, dezorientaci

Text:

...jednoho ze čtyř geormetrických isomerů BJD-dodekadien-l-olu nebo jejich acetátů, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizoväny maximálně do 20 hmot., s výhodou do 10 hmot., sestávající z účinlné látky a nosiče pro jejich stejnoměrné a dlouhodobě uvolňováni alespoň po dobu 1 etu jedné generace škůdců, vyznačující se tim,že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodniho nebo syntetického...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Křeček Jan, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Němec Václav

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: esterovou, vazbou, přípravy, jejich, látky, deriváty, účinné, biologicky, 2h-benzopyranu, molekule, způsob

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Kahovcová Jitka, Němec Václav

MPK: C07C 49/76, A01N 49/00

Značky: jejich, přípravy, způsob, alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony, alkoxyskupině, halogenem

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Způsob přípravy derivátů Z-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257742

Dátum: 15.06.1988

Autori: Romaňuk Miroslav, Körblová Eva, Vrkoč Jan, Pavéska Pavel, Koutek Bohumír

MPK: C07C 33/025

Značky: z-alkenů, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...R je běžná chránicí skupina.Wittigovou reakcí aldehydu obecného vžorce II 1 R - CHO (II) kdeR má význam uvedený výše, se sloučeninou obecného vzorce IIIR 2 - 1 ph 3 x (III) kde R 2 má význam uvedený výše,Ph je fenyl a x je atom halogenu.který se vyznačuje tím. že se reakce provádí v přitomnosti methylsulfonylmethanidu sodného v polárnim organickém rozpouštědle, 5 výhodou v dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo v jejich směsĺch při teplotě...

Esterové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253350

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuldová Jelena, Wimmer Zdeněk, Romaňuk Miroslav, Sehnal František, Hrdý Ivan

MPK: C07D 317/08, C07C 69/73, C07D 319/08...

Značky: účinkem, esterové, jejich, vývoje, způsob, výroby, regulátoru, deriváty, hmyzu

Text:

...jsou uvedeny příklady, které vyjasñují podstatu vynálezu, aniž by ho jakýmkoli způsobem omezovaly.Nejdříve byl připraven známý meziprodukt, 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanon (A 0 číslo 195 530).směs 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanonu (3 g), ethyl-4-bromseneciátu (4,3 9) a bezvodé potaše (7,9 g) ve 2-butanonu (25 ml) se zahřívá k varu pod zpětným chladičem 5 h. Reakční směe se ochladí na 20 °C, zředí vodou (30 ml) a extrahuje etherem (B 0...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němec Václav, Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Křeček Jan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: jejich, obsahující, přípravy, účinné, 2h-benzopyranu, deriváty, molekule, způsob, biologicky, halogen

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Němec Václav, Kahovcová Jitka, Hrdý Ivan, Křeček Jan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: přípravy, deriváty, účinné, 2h-benzopyranu, způsob, jejich, biologicky

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektive jeho 13-hydroxy-, 13-alkoxy- a 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252584

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Zemanová Marcela, Kahovcová Jitka, Streinz Ludvík

MPK: C07C 69/40

Značky: 13-alkoxy, kyseliny, 13-hydroxy, přípravy, způsob, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, ester, 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem, 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, jantarové, smíšený, respektíve

Text:

...byla za přítomnosti katalytického množství 4-dimethylaminopyridinu míchána při teplotě 15 až 25 °C po dobu 2 hodín a pak byla ponechána stát přes noc.Po odfiltrování N,N-dicyklohexylmočoviny byl filtrát postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny solné, nasyceným roztokem chloridu sodného. Éterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku byla odpařena. odparek byl dělen sloupcovcu chromatografií na silikagelu s...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 11-cyklohexyl-, respektive 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250588

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Hrdý Ivan, Streinz Ludvík, Zemanová Marcela, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel

MPK: C07C 69/40

Značky: jantarové, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem, kyseliny, přípravy, smíšený, respektíve, ester, 11-cyklohexyl, způsob

Text:

...vrstva byla vysušena nad bezvodým slranem sodným a za sníženêho tlaku odpařena. 0 dparek byl dělen sloupcovou chromatografii na silikagelu s 8 hmot. 0/0 Vody elučni činidlo petrolether obsahující až 20 obj. 0/0 diethyletheru). Bylo získáno 55 mg 46 0/0 produktu reakce.Stejným způsobem byl připraven smlšený ester kyseliny jantarové s 1-2,2-dimethy 1-ZH-chromenłi-yl)-l-propanolem a ll-cyklohexyl-S,9-dimethyl-4,ñ-undeknadien-B-olem MS...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a alkylesterem kyseliny 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Zemanová Marcela, Streinz Ludvík

MPK: C07C 69/40

Značky: jantarové, smíšený, alkylesterem, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, přípravy, způsob, 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, ester, kyseliny

Text:

...sníženého tlaku odpařena. Odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činicllo petrolether obsahující až 20 obj. diethy 1 etheru. Bylo získáno 56 mg 45 produktu reakce.Elementární analýza pro C 57 Hs 40 a m. v. 642Biologické účinky byly sledovaný u termitůl. ovlivnění vývoje vojäků ra bílých vojáků, celkové zpomalení vývoje.ako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simlplex (aplikace na...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 43/205, A01N 49/00

Značky: skupinou, etherů, molekule, hydroxyskupinou, esterovou, jejich, přípravy, deriváty, respektíve, alifaticko-aromatických, způsob

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...

Deriváty alifatických aldehydů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238949

Dátum: 16.03.1987

Autori: Konjuchov Valerij, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan, Streinz Ludvík, Kovalev Boris

MPK: C07C 109/097

Značky: jejich, aldehydů, alifatických, způsob, deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alifatických aldehydů obecného vzorce I, kde R1 je zbytek nerozvětveného nebo rozvětveného necyklického uhlovodíku s 7 až 20 atomy uhlíku a jednou až čtyřmi dvojnými vazbami, A je skupina obecného vzorce nebo N-pyridinioacetylová skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X je atom halogenu a způsobu jejich přípravy. Deriváty se používají pro přípravu prostředků uvolňujících feromony pro monitoraci, masový odchyt nebo desorientaci...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromem-6-yl)-alkanolem a 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248922

Dátum: 12.03.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/14, C07D 311/04, A01N 43/20...

Značky: smíšený, 1-[4-(6,7-epoxy-3,7-dimethyloktyloxy)fenyl]-1-alkanolem, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromem-6-yl)-alkanolem, jantarové, ester, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku odpaŕena. odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu5 8 hmotnostními vody /eluční činidlo petroléter obsahující až 50 obj. dietyléteru/. Bylo získáno 60 mg /51 / produktu reakce.Elementární analýza byla V souladu s teoretickými hodnotami. IC analýzaMS analýza eos /M//c 37 H 5 Oo 7/, 591/C 36 H 4707/, 575/C 35 H 4307/, 303 /Cl 7 H 19 O 5/,288/c 19 n 28 o 2/,...

Deriváty o-nitrotoluenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249488

Dátum: 12.03.1987

Autori: Streinz Ludvík, Souček Milan, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: C07C 79/22, A01N 33/22

Značky: způsob, deriváty, přípravy, jejich, o-nitrotoluenu

Text:

...podle předloženého vynálezu mají řadu výhodných vlastností. Je možné připravit Eotolabilní deriváty jak od feromonových alkoholů tak aldehydů a navíc typem chránící aromatické skupiny lze ovlivnit stabilitu prostředku. Deriváty se dobře rozpouštěji v polárnich 1 nepolárních rozpouštědlech, což značné usnadňuje aplikaci. Deriváty podle vynálezu jsou použitelná pro přípravu prostředku pro monitorování nebo dezorientaci škůdců, který...

Způsobu přípravy esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247567

Dátum: 15.01.1987

Autori: Iščenko Raisa, Streinz Ludvík, Wimmer Zdeněk, Kovalev Boris, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/02

Značky: přípravy, způsobu, esterů, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Text:

...trlfluorscetylxyderivát obecného vzorce IIIpyrolyticky štěpĺ při teplotě 140 ° až 300 ° v inertním organickám rozpouštědle, s výhodouv pentanu nebo metanolu, v přítomnosti solí kyseliny octové s alkalickými kovy nebo kovy alkalíckých zemin, s výhodou octanu sodného.Průběh reakce lze sledovat chromatografií na tenké vrstvě a produkt lze z reakční směsi snadno isolovat vytřepánim organické fáze vodou a odpařením rozpouštědla. K čištění...

Způsob přípravy feromonů na bázi nižších esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228979

Dátum: 01.02.1986

Autori: Streinz Ludvík, Kovalev Boris Grigorjevič, Iščenko Raisa Ivanovna, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 69/527

Značky: esterů, nižších, feromonů, způsob, přípravy, bázi, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy feromonů na bázi nižších esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-l-olu vyznačený tím, že se látka obecného vzorce I kde R je alkyl s jedním až třemi uhlíky, nechá zreagovat s trifluoroctovou kyselinou v čistém stavu, nebo v rozpouštědle, s výhodou v dichlormethanu, při teplotě -10° až +l0°C s výhodou při O°C, načež se získaná sloučenina obecného vzorce II pyrolyticky rozloží při teplotě 180°C až 300°C, s výhodou při 220°C za...

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule, způsob jejich přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213703

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sláma Karel, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka

Značky: vazbou, aktivovatelné, jejich, látky, molekule, způsob, juvenoidogenní, epoxidovou, biologicky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule obecného vzorce I kde: symbol a značí 0 nebo 2, symbol b značí 0 nebo 1, symboly R1, R2 značí methyl- nebo ethylskupinu, symboly R3 až R5 představují vodík nebo methyl nebo ethylskupinu, symbol R6 znamená rovný nebo rozvětvený alkyl s maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symboly Z1, Z2 značí vodík nebo spolu tvoří dvojnou vazbu nebo vazbu - O - symbol R7 značí:...

Insekticidní prostředek na bázi juvenoidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule a způsob přípravy účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213702

Dátum: 01.04.1984

Autori: Romaňuk Miroslav, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

Značky: bázi, účinných, způsob, přípravy, insekticidní, látek, juvenoidogenních, prostředek, vazbou, molekule, cykloacetálovou

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek na bázi juveidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule obecného vzorce I, ve kterém značí symbol a číslo 2 nebo 3, symbol X chlor nebo vodík, symbol Z1 až Z4 vodík,methyl-neboethylskupinu, symbol R1 rovný nebo rozvětvený alkyl maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symbol R2 kde značí symboly b,d značí celé číslo v rozmezí 0 až 6 symbol c celé číslo v rozmezí 0 až 2, symboly Z5 Z6 představují vodík nebo...