Roman Jan

Způsob přípravy naftalen 1,3,6-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266182

Dátum: 13.12.1989

Autori: Roman Jan, Pašťalka Karel

MPK: C07C 143/30

Značky: způsob, kyseliny, 1,3,6-trisulfonové, přípravy, naftalen

Text:

...minut na 80 OC, kde se 1 hodinu udržuje. Dále se teplota zvýši během 1 hodiny na 145 DC a jednu hodinu se udržuje. Reakční směs se převede do topené děličky vyhřívané na 145 °C a dávkuje se do reaktoru s předloženými 2,5 mol. kyseliny sírové 100 tak, aby teplota v reaktoru nepřesáhla 60 °C, avšak s výhodou 40 °C. Po nadávkování reakční směsi se započne s dávkováním olea v množství 2,8 mol. oxidu sírového do teploty max. 85 OC avšak s výhodou...

Způsob rekuperace oxidu siřičitého při alkylaminacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261785

Dátum: 10.02.1989

Autori: Běle Josef, Roman Jan, Duška Stanislav, Blažek Jiří, Valoušek Jaroslav

MPK: C07C 143/60

Značky: siřičitého, alkylaminacích, rekuperace, oxidů, způsob

Text:

...je těžko sutomstizovnt.Uvedené nevýhody odstraňuje rekupersce oxidu siričitého uvolněného při vykyselování N-motyl-I-kyseliny v płebytku kyseliny sírová podle tohoto vynělezu, jehož podstata spočívá v tom, že se uvolněný oxid eiŕičitý absorbuje v roztoku metylamonium siřičitanu o molárním poměru oxid siřiěitý metylsmin 0.5 až 1, přičemž získaný roztok metylamonium siřičitanu se vraci zpět dofvýroby N-metyl-I-kyseliny.Výhodou rekuperaoe...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261311

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valcha Petr, Roman Jan, Šarbort Jiří, Kroupa Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, způsob, výroby, 2-naftylamin-6,8-disulfonové

Text:

...v pastě Z-naftol-6,8-disulfokyseliny.Výzkumem bylo zjištěno, že nevýhody obou uvedených postupu lze odstranit při použití amonnodraselné soli 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny jako výchozí suroviny pro Buchererovu reakci. Způsob dle vynálezu spočívá v tom, že reakci se čpavkem za přítomnosti siřičitanových či disiřičitanových iontů se při teplotě 140 až 195 °c a tlaku 1 až 4 MP 5 podrobí amonnodrsselná sůl 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny,...

Způsob izolace 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261310

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valcha Petr, Kroupa Jan, Šarbort Jiří, Roman Jan

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftol-6,8-disulfonové, izolace, způsob, kyseliny

Text:

...s prípadným promýváním produktu vodou či solankou či rozplavením izolovaného produktu ve vodě a následnou filtrací.získaný produkt je izolován ve výtěžku 1 čistotě srovnatelně s izolací ve formě soli dvojamonné i dvojdraselné, produkt se vylučuje ve formě velmi dobře filtrovatelná, přičemž nedochází k jeho znečištování nežádoucí 2-nafto 1-6-sulfokyselinou ani dalšími nežádoucímiizomery. Izolační postup dle tohoto vynálezu lze ilustrovat na...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256840

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valcha Petr, Kroupa Jan, Šarbort Jiří, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, 2-naftylamin-6,8-disulfonové, výroby, způsob

Text:

...pro výrobu 2-nafty 16,8-disulfonové kyseliny se místo dvojdraaelné soli 2-nafto 16,8-disulronové kyseliny použije soli dvojamonné, připravené například dle A 0 246 653. 5Postup dle vynálezu spočívá v tom, že dvojamonná sůl 2 naftol-6,8-disulfonové kyseliny se za přítomnosti čpavku a siřičitanových čí disiříčitanových aniontů podrobí Buchererově reakci při teplotě 150 až 195 °c a tlaku 1 až 4 Mwa, přičemž molární poměr diamonné soli...

Ocelářský konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pešina Bohumil, Krupa Karel, Procházka Rudolf, Horyna Jaroslav, Roman Jan, Eermák Jioí, Rusina Blahoslav, Kmoníeková Svitla

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářský, konvertor

Text:

...trysek.Je zcela jasné, že je to výhodné pokud jsou trysky vytvořeny jako trubičky, avšak tato výhoda není zanedbatelná ani v těch případech, kdy se použijí prvky z hmoty prostupné pro vzduch, zejména pro některé z nich, jejichž spolehlivá funkce je podmíněna prostupováním vzduchu, které může být malé, avšak trvalé, takže je dokonce nutné zajistit 1 mimo periody,ve kterých prochází přiváděný dmýchaný vzduch takový tlak vzduchu, který je v...

Způsob sulfonace 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253232

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kokeš Petr, Šuška Valdemar, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-aminonaftalen-1-sulfonové, sulfonace, způsob, kyseliny

Text:

...kyselinou Tohiasovou, obsahující 2 S 2-naftylaminu, který je prokázaným karcinogenem.Nevýhodou postupu sulfonace pasty Tobiasovy kyseliny je nutnost používání olea o o koncentraci 65 a komplikovanost výrobního postupu při střídavém zanášení dávek pasty Tobiasovy kyseliny a připouštění dávek olea.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob sulfonaoe kyseliny 2-aminonaftalen-1-sulfonové nebo její rozpustné soli na kyselinu 2-aminonaftalen-1,5...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pilz Josef, Čermák Jiří, Roman Jan, Kunčický Jiří, Bartoš Pavel, Mareš Slavomil

MPK: C07C 143/48

Značky: nežádoucí, odstraňování, kyselině, způsob, nečistoty, 2-naftolu, 2-naftol-1-sulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob výroby preparátů humanního transfer-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247127

Dátum: 28.09.1987

Autori: Roman Jan, Šarbort Jioí, Kroupa Jan, Wetterschneider Marcel

MPK: A61K 39/00, A61K 35/14

Značky: výroby, transfer-faktoru, způsob, preparátu, humanního

Text:

...uensnoň Kposn, npnqeu, ôes woro, uwoöu nosunxame npu pyrnx cnocoóax mpaxuuonupoaanux Kax HBHCHOHBSYGMHE cocraname qacrn KPOBH neüxourapnue nneuxu buffy coats Mornn őuws npunenenu K npuuenenam n ĺxaqecrae Hcxonaoro Mawepnana nan npnroronnennz TpaHc®ep-Qaxropa.uns woro, qwoöm ycwpannwn arn npHqHHu, HS 05 peTeHHm Guna nocwannena sanaua,paspaöowawb cnocoö, npn KOTQDOM npn nnnmuennu B mexnonornqecxnä npouecc oôpadowxu cnexeü...

Způsob čištění 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252591

Dátum: 17.09.1987

Autori: Suchánková Libuše, Mareš Slavomil, Kmoníčková Světla, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, čištění, 2-aminonaftalen-1-sulfonové, způsob

Text:

...na nerozpustnou formu bervive,které způsobuje jednak zbarvení, jednak znečištění 2-amino-naftalen-1-sulfonové kyseliny. Jednou z možností odstranění tohoto nežádoucího efektu je dvojnásobná klerace alkalické reakční směsi po kopulaci s karborafinem. Nevýhodou tohoto způsobu je časová náročnost, potreba filtračního zařízení a nepříjemná manipulace s karborafinem před filtrací i po filtraci při čištění filtračního zařízení i nutnost likvidace...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šarbort Jiří, Kroupa Jan, Friml Zdeněk, Roman Jan, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/20

Značky: pomocný, prostředek, výroby, způsob, koželužský

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kroupa Jan, Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Šarbort Jiří, Roman Jan

MPK: C14C 3/20

Značky: způsob, pomocný, prostředek, výroby, koželužský

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...

Způsob přípravy ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 223337

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vrána Milan, Přidal Jiří, Loukota Oldřich, Štěpánek Josef, Roman Jan

Značky: mědi, přípravy, ftalocyaninů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ftalocyaninu mědi kondenzací ftalanhydridu nebo ftalimidu s močovinou a sloučeninou mědi, v prostředí organického rozpouštědla a za přítomnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odděleně připravená směs ftalimidu a močoviny ve vysokovroucím organickém rozpouštědle se smíchá se suspenzí sloučeniny mědi. Katalyzátor může být přidán buď ke směsi ftalimidu a močoviny, nebo k suspenzi sloučeniny mědi....

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217349

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hojer Jindřich, Vojíř Vladimír, Ezr Jaroslav, Stašek Emanuel, Roman Jan, Černý Otakar

Značky: 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3, 6, 8 trisulfokyseliny redukcí odpovídající nitrosloučeniny železem v prostředí elektrolytu tak, že se do reakčního prostoru předloží část roztoku nitrolátky, přidá se kyselina solná, po ohřátí na cca 95 °C se přidá železo a po 15 až 20 min se dodá zbytek nitrolátky, po redukci se vypustí z reakčního prostoru cca 2/3 obsahu směsi a ke zbytku s obsahem Kochovy kyseliny, Fe-kalů a nezreagovaného železa se přidá...

Způsob krystalizace aminonaftolsulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214175

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vrána Milan, Roman Jan

Značky: krystalizace, aminonaftolsulfokyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu krystalizace aminonaftosulfokyselin okyselením taveniny po tavení sodných solí příslušných výšesulfidovaných kyselin s hydroxidem sodným, což patří mezi základní technologické operace výroby meziproduktů pro organická barviva. Tento nový způsob sočívá v tom, že se krystalizace provádí kontinuálně v kaskádě za sebou zapojených 2, 3 nebo více míchaných krystalizátorů, kde do prvního je současně dávkována alkalická tavenina...

Způsob redukce aromatických nitrolátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215470

Dátum: 01.01.1985

Autori: Roman Jan, Pašťalka Karel, Scherks Jan

Značky: aromatických, nitrolátek, způsob, redukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu redukce skupiny aromatických nitrolátek obecného vzorce I, kde X značí jeden že substituentů metyl, etyl, metoxy nebo etoxy a dále obecného vzorce II kde X a Y značí substituent metyl nebo metoxy, hydrazinhydrátem na příslušné aminy používané jako barvářské polotovary. Proti dosavadním způsobům vedení této redukce v roztocích organických rozpouštědel řeší vynález tuto redukci v tavenině výchozí nitrolátky při teplotě 100...

Způsob přípravy monosodné soli kyseliny naftalen-1,3,6-trisulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217902

Dátum: 15.12.1984

Autori: Roman Jan, Hlaváčová Drahoslava, Hojer Jindřich, Stašek Emanuel

Značky: naftalen-1,3,6-trisulfonové, způsob, přípravy, monosodné, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy naftalen-1,3,6-trisulfonové kyseliny ve formě monosodné soli sulfonací sodné soli 2-naftalensulfonové kyseliny 65% oleem tak, že se vysušená sodná sůl 2-naftalensulfonové kyseliny rozpustí ve 100% kyselině sírové a sulfonuje při teplotě 120 až 180 °C 65% oleem, přičemž se po sulfonaci získá směs sodných solí naftalentrisulfonových kyselin s obsahem 74 až 75 % hmot. naftalen-1,3,6-trisulfokyseliny.

Způsob výroby naftalen-1,3,6-trisulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225249

Dátum: 01.12.1984

Autori: Stašek Emanuel, Roman Jan, Hlaváčová Drahoslava

Značky: způsob, naftalen-1,3,6-trisulfokyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby naftalen-1,3,6-trisulfokyseliny, popřípadě směsi izomerních trisulfokyselin, sulfonací naftalenu 100% kyselinou sírovou a 65% oleem, vyznačený tím, že poměr sulfonačních činidel k naftalenu je 3 moly SO3 : 3 molům H2SO4 : 1 molu naftalenu, přičemž suma 3 molů H2SO4 zahrnuje i obsah H2SO4 v oleu, které se přidává ve dvou dávkách a to nejprve 80 % hm. z celkového množství a zbylých 20 % hm. při dosažení reakční teploty 155 °C.

Způsob sulfonace kyseliny 2-aminonaftalen-1-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225443

Dátum: 01.10.1984

Autori: Roman Jan, Šafář Václav, Šarbort Jiří

Značky: 2-aminonaftalen-1-sulfonové, kyseliny, sulfonace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sulfonace kyseliny 2-aminonaftalen-1-sulfonové, případně její rozpustné soli, na kyselinu 2-aminonaftalen-1, 5-disulfonovou nebo 2-amino-1,5,7-trisulfonovou kysličníkem sírovým v prostředí kyseliny sírové, vyznačující se tím, že se sulfonaci podrobí kyselina 2-aminonaftalen-1-sulfonová, ve formě vlhké pasty o obsahu 80 až 95 % hmot.