Rofka Stefan

Spôsob prevádzkovania elektrárne s kombinovaným cyklom a súbežným generovaním a elektráreň s kombinovaným cyklom na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17631

Dátum: 03.10.2011

Autori: Rofka Stefan, Breschi Dario Ugo, Wick Johannes, Reyser Karl, Droux Francois

MPK: F01K 23/10, F02C 6/04, C02F 1/16...

Značky: prevádzkovania, tohto, elektráren, kombinovaným, cyklom, súbežným, spôsob, spôsobu, generovaním, elektrárne, uskutočnenie

Text:

...inštalácii sa preto para odoberá na výstupe z nízkotlakovej turbíny. Táto konfigurácia podporuje vysokú výrobu elektriny s kombinovaným cyklom, pretože odoberanie pary pri nízkom tlaku umožňuje lepšiuZlepšený typ odsoľovania je známy ako destilácia smnohopočetným účinkom a tepelnou parnou kompresiou (MED-TCV), ako je napr. opisaná vpatentovej prihláške W 0 2005/105255 Al. Vtomto uskutočnení je destilácia sviacnásobným účinkom vykonávaná s...