Roduit Jean-paul

Spôsob výroby 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284903

Dátum: 12.01.2006

Autori: Bessard Yves, Proplesch Ralf, Leresche James Edward, Kuo David, Armbruster Erich, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 213/00

Značky: medziprodukty, výroby, spôsob, 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa východiskový produkt na výrobu COX-2-inhibítorov, ktorým je zlúčenina 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanón vzorca (I), a spôsob jeho výroby.

Spôsob výroby (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284596

Dátum: 20.06.2005

Autori: Roduit Jean-paul, Berchtold Katja, Breitbach Holger, Urban Eva Maria, Bernegger-egli Christine, Schröer Josef, Brieden Walter, Petersen Michael

MPK: C07C 213/00, C07C 213/02, C07C 213/10...

Značky: solí, výroby, 1r,4s)-4-(2-amino-6-chlór-9-h-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, spôsob, 1s,4r

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4S)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, alebo jeho solí, vzorcov (I), (II), podľa ktorého sa (1R,4S)- alebo (1S,4R)-1-amino-4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenténhydrogén-D-, alebo L-vínan premení pomocou N-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin)-5-yl)-formamidu na (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-[2-amino-6-chlór-5-formamido-4-pyrimidinyl)-amino]-2- cyklopentén-1-metanol a ten sa cyklizuje na konečný...

Spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284595

Dátum: 20.06.2005

Autori: Brieden Walter, Roduit Jean-paul, Urban Eva Maria, Bernegger-egli Christine, Berchtold Katja, Schröer Josef, Breitbach Holger, Petersen Michael

MPK: C07C 213/02, C07C 213/10, C07C 213/00...

Značky: solí, 1s,4r)-4-(2-amino-6-chlór-9h-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí vzorca (I) z (-)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-ónu alebo (-)-acyl-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-ónu vzorcov (II), (III), kde R je skupina C1-4-alkyl, C1-4-alkoxy, aryl alebo aryloxyskupina.

Spôsob výroby derivátov aminoalkoholov a ich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 284594

Dátum: 20.06.2005

Autori: Bernegger-egli Christine, Urban Eva Maria, Berchtold Katja, Breitbach Holger, Brieden Walter, Schröer Josef, Roduit Jean-paul, Petersen Michael

MPK: C07C 213/10, C07C 213/02, C07C 213/00...

Značky: derivátov, výroby, aminoalkoholov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby aminoalkoholov vzorca (I) vo forme racemátu alebo jedného zo svojích opticky aktívnych izomérov alebo ich solí a ich D- alebo L-hydrogenvínanov.

Spôsob výroby derivátov aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284416

Dátum: 28.02.2005

Autori: Petersen Michael, Brieden Walter, Schröer Josef, Urban Eva Maria, Roduit Jean-paul, Breitbach Holger, Bernegger-egli Christine, Berchtold Katja

MPK: C07C 213/00, C07C 213/10, C07C 213/02...

Značky: derivátov, aminoalkoholov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby aminoalkoholu vzorca (I), racemického alebo opticky aktívneho, vychádzajúci z redukcie 2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu pomocou hydridu kovu. Redukcia prebieha pri teplote -20 až 200 °C.

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284024

Dátum: 21.07.2004

Autori: Kalbermatten Georges, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 239/42, C07D 241/24, C07D 213/81...

Značky: kyselin, medziprodukt, výroby, heteroaromatických, karboxylových, arylamidov, spôsob, 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn(n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 môže tiež znamenať skupinu vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283920

Dátum: 30.04.2004

Autori: Roduit Jean-paul, Kalbermatten Georges

MPK: B01J 31/24, C07D 239/42, C07D 213/81...

Značky: spôsob, karboxylových, arylamidov, heteroaromatických, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a dva atómy dusíka nie sú bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický...

Spôsob výroby esterov 2,6-pyridíndikarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283433

Dátum: 27.06.2003

Autori: Bessard Yves, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 213/30, C07D 213/79, C07C 67/36...

Značky: spôsob, esterov, výroby, kyselin, 2,6-pyridíndikarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby esterov 2,6-pyridíndikarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-C6-alkyl, C3-C6-cykloalkyl, aryl alebo arylalkyl a R2 a R3 je nezávisle od seba vodík alebo chlór a R4 je vodík, C1-C6-alkyl, C1-C6-alkoxy alebo fluór. Estery 2,6-pyridíndikarboxylových kyselín sa vyrábajú reakciou zodpovedajúcich halogénpyridínov s oxidom uhoľnatým a alkoholom všeobecného vzorca (III), kde R1 má uvedený význam, v...

Spôsob mikrobiologickej výroby heteroaromatických karboxylových kyselín pomocou mikroorganizmov rodu Alcaligenes

Načítavanie...

Číslo patentu: 281873

Dátum: 29.06.2001

Autori: Glöckler Rainer, Kiener Andreas, Roduit Jean-paul

MPK: C12P 7/40, C12P 7/42

Značky: heteroaromatických, mikrobiologickej, spôsob, pomocou, karboxylových, alcaligenes, mikroorganizmov, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob výroby heteroaromatických karboxylových kyselín alebo ich fyziologicky znesiteľných solí všeobecných vzorcov (I) a (II) (obr. 1), kde R1, R2 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú atóm vodíka alebo atóm halogénu a X znamená atóm dusíka alebo -CH-. Premena sa uskutočňuje tak, že sa ako substrát premieňajú heteroaromatické nitrily všeobecných vzorcov (III) a (IV) (obr. 1), kde R1, R2 a X majú uvedený význam,...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281492

Dátum: 04.02.1998

Autori: Roduit Jean-paul, Kalbermatten Georges

MPK: A01N 43/40, A01N 43/56, C07D 213/81...

Značky: výroby, arylamidov, spôsob, karboxylových, medziprodukt, 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín, heteroaromatických, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1 - 5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok...

Spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278681

Dátum: 14.09.1995

Autori: Etzensperger Marcel, Wellig Alain, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 239/68

Značky: spôsob, 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátrium-barbiturátu, pričom sa nechá reagovať tiomočovina, dimetylester kyseliny malónovej a metanolát sodný za vzniku dinátriumtiobarbiturátu. Tento dinátriumtiobarbiturát sa potom nechá reagovať s metylbromidom, prípadne v prítomnosti zásady, za vzniku konečného produktu.