Rochhausen Dieter

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rochhausen Dieter, Weber Gert, Günther Eberhard

MPK: H02K 1/32, H02K 9/08

Značky: hermetický, vnitřním, chlazením, motor, chladicím, okruhem, zvláště, asynchronní, kompresory, uzavřeným

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Tenzometrický měřič kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245984

Dátum: 01.03.1988

Autori: Heeg Werner, Rochhausen Dieter, Petrov Jurij Nikolajevie

MPK: G01L 3/00, G01L 1/22

Značky: momentu, tenzometrický, krouticího, měřič

Text:

...ig, kompenzačního nosníčku il, kroužků zg, kertáčů §Qe vyhodnocovací jednotky QQ. Hnací část lg je nehoře upravena do tvaru hnacího hřídele ll a zespodu je opatřena dutínou lg, v níž je umístěno pomocné ložisko ji e hlavní ložiska gg. Obě ložiska ąg, 31 jsou uložena na výstupním hřídeli gl unášené části gg. Unášená část gg je tvořene posuvným kotoučem gg, který je prostřednictvím stevěcího šroubu gg upnut v drážce 2 , vytvorené na...

Sací ventil pro hermetické chladicí kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254140

Dátum: 15.01.1988

Autori: Günther Eberhard, Rochhausen Dieter

MPK: F04B 39/10

Značky: hermetické, sací, chladicí, kompresory, ventil

Text:

...onum Konuon öanox, pa 6 oTammHxHa narnő, nocronnnoro nonepeuuoro ceueuua.3 a cqew,pacnonomeHHn orpanuqnreneň xona Mexny ynpyroü Ha narnô H mecwxoň aa HSPHČ sonanu 9 coqerannu c amöopou ynpyroň Ha nsruő son, coornewcwnymmeñ sapnauwam HHFDYBKH, onpeennewcn noneneune Knanana na qacrowax COÓCTBGHHHX xoneöaanů. KpoMe TOPO, npennoxeunuů Bcacmnammnň Knanan oöecneuunaem nponop~ uuoHanbHoe~MaccoBoMy nowoxy ynpasneuue nonepeqnmu...