Robert Philippe

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Billot Xavier, Schwartz Jean-charles, Ligneau Xavier, Robert Philippe, Capet Marc, Lecomte Jeanne-marie, Berrebi-bertrand Isabelle, Calmels Thierry, Krief Stéphane, Levoin Nicolas, Labeeuw Olivier

MPK: A61P 11/00, C07D 487/04, A61K 31/4188...

Značky: ligandy, deriváty, nové, receptora, histamínového, 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Krief Stéphane, Levoin Nicolas, Billot Xavier, Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles, Ligneau Xavier, Labeeuw Olivier, Berrebi-bertrand Isabelle, Danvy Denis, Robert Philippe, Capet Marc, Calmels Thierry

MPK: A61K 31/4439, C07D 401/12, A61P 37/08...

Značky: ligandy, deriváty, histamínového, receptora, benzazolové

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Schwartz Jean-charles, Ligneau Xavier, Lecomte Jeanne-marie, Capet Marc, Calmels Thierry, Berrebi-bertrand Isabelle, Robert Philippe, Levoin Nicolas, Danvy Denis

MPK: A61K 31/495, A61P 25/00, C07D 211/26...

Značky: ligandy, karbonylované, dopamínového, aza)cyklohexány, receptora

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Deriváty 1-N-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu užitočné na prípravu psychotropných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20408

Dátum: 25.04.2006

Autori: Poupardin-olivier Olivia, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe, Bertrand Isabelle, Lecomte Jeanne-marie, Levoin Nicolas, Capet Marc, Ligneau Xavier, Labeeuw Olivier

MPK: A61K 31/44, A61K 31/40, A61K 31/381...

Značky: liekov, deriváty, užitočné, psychotropných, přípravu, 1-n-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu

Text:

...z halogénu, C 1 -04 alkylu,O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4f) benzyloxy skupina, v ktorej je fenyl voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými z halogénu, C 1 -C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4h) benzoylová skupina substituovaná jedným alebo viacerými z halogénu, C 1-C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu,-OH alebo NR 3 R 4, kde R 3, R 4 sú deñnované vyššie.0021 Výhodne vo všeobecnom vzorci (I)R 1 a R 2 tvorí spoločne s atómom...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Berrebi-bertrand Isabelle, Danvy Denis, Lecomte Jeanne-marie, Capet Marc, Levoin Nicolas, Schwartz Jean-charles, Morvan Marcel, Calmels Thierry, Robert Philippe, Dartois Catherine

MPK: C07D 209/00, C07D 405/00

Značky: arylpiperazínové, dopamínového, ligandy, receptora, použitie, selektivně, deriváty

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Capet Marc, Berrebi-bertrand Isabelle, Morvan Marcel, Danvy Denis, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe, Levoin Nicolas, Calmels Thierry, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61P 25/00, C07D 213/00, A61K 31/4427...

Značky: receptora, dopamínu, deriváty, selektivně, ligandy, arylpiperazínu

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...

Nové deriváty dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4577

Dátum: 22.10.2004

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles, Rajamannar Thennati, Levoin Nicolas, Robert Philippe, Samanta Biswajit, Capet Marc, Bhatt Isha, Aradhye Jayraj, Berrebi-bertrand Isabelle, Panchal Bhavesh, Poupardin Olivia, Jivani Jignesh K, Pal Ranjan Kumar

MPK: A61K 31/185, A61K 31/165, A61K 31/095...

Značky: deriváty, kyseliny, dikarboxylovej, nové

Text:

...náprotivky ponúkajú z dvoch potenciálnych nevýhod tieto indikácie vyžadujú, aby boli fosforylované in vivo na dosiahnutie aktivityselektivity voči piatim podtypom S 1 P receptoraPreto cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nové zlúčeniny, ktorými sú agonisty S 1 P receptora, a ktoré majú imunosupresívnu aktivitu, s výhodou nízku añnitu k receptom voči edg 3/S 1 P 3.S prekvapením prítomný vynález rozpoznal nové zlúčeniny vzorca l, ktoré spĺňajú...