Ristol Debart Pere

Spôsob výroby humánneho gamaglobulínu G a humánny gamaglobulín G s inaktivovanými vírusmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287633

Dátum: 28.03.2011

Autori: Rabaneda Giménez Francisco, Ristol Debart Pere, López Hernández Ma Teresa

MPK: A61K 39/42, C07K 16/06, A61K 39/395...

Značky: inaktivovanými, spôsob, gamaglobulínu, výroby, vírusmi, gamaglobulín, humánny, humánneho

Zhrnutie / Anotácia:

gama-Globulín sa extrahuje z frakcie izolovanej frakčným delením etanolom v prítomnosti uhľovodíka. Po znížení znečisťujúcich sprievodných látok prostredníctvom PEG sa použije kolóna s aniónovou ionexovou živicou a v odtoku z kolóny sa obsah PEG aj objem roztoku zníži ultrafiltráciou na vhodne volené nasledujúce spracovanie. Roztok sa prevedie do kyslého pH a nasleduje aspoň jeden z nasledujúcich postupov na inaktiváciu vírusov, a to...

Spôsob získania koncentrátu von Willebrandovho faktora alebo komplexu faktor VIII/von Willebrandov faktor a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9915

Dátum: 28.11.2008

Autori: Faro Tomas Maria Mercedes, Ristol Debart Pere, Jorquera Nieto Juan Ignacio

MPK: A61K 38/37, C07K 14/755

Značky: získania, willebrandov, spôsob, použitie, willebrandovho, komplexu, koncentrátů, faktora, faktor

Text:

...FVIII poskytujú finálny produkt bez VWF alebo len s jeho stopovým množstvom. Tieto koncentráty nie sú na liečbu VWD vhodné. Tiež vniektorých prípadoch nie je reziduálny VWF prítomný vtýchto koncentrátoch FVIII funkčný, pretože stratil časť multimérov, ktoré ho tvoria, zvlášť tie s väčšou molekulovou hmotnosťou. Tietokoncentráty nemajú pri použití na liečbu hemofílie A prednosti koncentrátov FVIII, ktoré sú0013 Existujúce koncentráty F...

Spôsob získania vysokoúčinného ľudského albumínu na použitie v detoxifikačnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19932

Dátum: 06.11.2008

Autori: Ristol Debart Pere, Costa Rierola Montserrat, Jorquera Nieto Juan Ignacio

MPK: C07K 14/765, A61K 38/38

Značky: použitie, vysokoúčinného, detoxifikačnej, terapii, získania, albuminu, spôsob, ľudského

Text:

...karboxylových kyselín, ako je citrát (španielsky patent 2107 390). Táto ultraíiltrácia tiežumožňuje, aby sa albumínový roztok upravil na požadovanú koncentráciu.0012 Navyše, existuje tiež možnosť vykonať tepelné ošetrenie roztoku (prednostne tepelný šok medzi 56 °C a 63 °C), aby sa denaturovala a insolubilizovala akákoľvek tennolabilná zlúčenina, ktorá zostala V albumínovom roztoku a ktorá by mohla destabilizovať konečný produkt. Toto...

Terapeutický prípravok s veľmi čistým FVIIa a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6090

Dátum: 05.02.2007

Autori: Grancha Gamon Salvador, Ristol Debart Pere, Jorquera Nieto Juan Ignacio

MPK: A61K 38/36, A61P 7/00

Značky: fviia, velmi, přípravy, prípravok, spôsob, čistým, terapeuticky

Text:

...za vysokej konduktivity, ktorá umožňuje stabilizáciu F VH na stĺpci a eluovanie nevyžaduje prítomnosť aminokyselín. To ukazuje na fakt, že východiskový bod je látka sväčšou čistotou, čo umožňuje získat potom produkt svysokoučistotou, ktorá by nebola dosiahnuteľná podľa patentu EP 0391974.0011 Ďalšie metódy puriñkácie plazmatického FVHa sú založené na izolácii a separácií FVI 1 imunoañnitou (s monoklonálnymi protilátkami) Vox Sanguinis...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci ľudský albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284297

Dátum: 08.12.2004

Autori: Ristol Debart Pere, Camarero Torrecillas David

MPK: A61K 38/38

Značky: prostriedok, albumín, obsahujúci, ĺudský, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s nízkou väzbovou kapacitou na hliník, ktorý v stabilnom vodnom izotonickom roztoku ľudského albumínu v koncentrácii 2 g na 100 ml roztoku až po nasýtený roztok obsahuje do 0,5 mM citrátu.

Biologicky stabilná tekutá kompozícia FVIII, vWF alebo komplexu FVIII/ vWF ľudského pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1980

Dátum: 24.09.2004

Autori: Massot Riera Marta, Jorquera Nieto Juan Ignacio, Grancha Gamon Salvador, Ristol Debart Pere

MPK: A61K 38/36

Značky: stabilná, tekutá, povodu, fviii, kompozícia, komplexu, ľudského, biologicky

Text:

...stability, kde pre tieto liečivá savyžaduje použiteľnosť dlhšia než 6 mesiacov alebo výhodnejšie dlhšia než 1 rok.- V PCT W 0 96/30041 sa uvádza stabilizácia r-VIH SQ a FIX v roztoku. Táto stabilizácia sa uskutočňuje prídavkom sacharidu a znížením obsahu kyslíka vroztoku alebo prídavkom antioxidačného prostriedku a/alebo uchovávaním vatmosfére snízkym obsahom kyslíka alebo v atmosfére inertného plynu. Tento prípravok bol vyvinutý a...

Spôsob odstránenia vírusov z roztokov fibrinogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4719

Dátum: 03.03.2004

Autori: Fernandez Rodriguez Jesus, Ristol Debart Pere

MPK: C07K 14/435, A61K 38/36, C07K 1/00...

Značky: vírusov, odstránenia, spôsob, roztokov, fibrinogenu

Text:

...filtráciu roztoku fibrinogénu filtrom s veľkosťou pórov 35 mn pomocou prídavku detergentu, ktorý filtráciu umožňuje a pritombráni podstatným stratám proteínu, ktoré by túto priemyselnú aplikáciu učinili nereálnou.0009 Patent W 0 98/37086 zisťuje, že prítomnosť proteínov svysokou molekulovou hmotnosťou (vyššou než 150 kD) zahŕňajúcich ŕibrinogén komplikuje filtráciu menších proteínov nanofiltrami s veľkosťou pórov 15 mn. Tento patent opisuje...

Spôsob inaktivácie vírusov v proteínoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281404

Dátum: 09.07.1997

Autor: Ristol Debart Pere

MPK: A61L 2/18, C12N 7/06

Značky: spôsob, vírusov, inaktivácie, proteínoch

Zhrnutie / Anotácia:

Účinný priemyselne všeobecne využiteľný spôsob inaktivácie vírusov v médiách obsahujúcich proteíny na terapeutické využitie je uskutočňovaný tak, že tieto sa inkubujú pri extrémne alkalickom pH v stabilizovanom prostredí, a to bez denaturácie alebo významného zníženia biologickej aktivity proteínov.