Riška Miroslav

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Balko Jozef, Šustek Ján, Ďuračka Miroslav, Riška Miroslav, Kosár Karol, Sandtner Stanislav, Lehocký Peter

MPK: C08K 5/00

Značky: aditiv, prašnosti, nerozpustných, použitie, gumárenských, produktov, dispergovateľnosti, přísad, zníženie, kondenzačných, zlepšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278229

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hanuš Milan, Važan Peter, Zelený Otto, Podmanický Stanislav, Leška Štefan, Krištofčák Jozef, Kačáni Stanislav, Riška Miroslav, Krška Štefan

MPK: C07D 277/72

Značky: 2-merkaptobenzotiazolu, výroby, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenzotiazol pripravený z anilínu, sírouhlíka a síry v molárnom pomere 1 : 0,9 až 1,5 : 0,85 až 1,2, s recyklom alebo bez recyklu syntézu sprevádzajúcich vedľajších konvertibilných zložiek, pri tlaku 8 až 15 MPa a teplote 130 až 200 °C za predhrievacou zónou a 130 až 300 °C v reakčnej zóne. Aktívne zložky reagujú v troch až desiatich, výhodne štyroch následných stupňoch odlíšených navzájom teplotou na strane teplonosiča, pričom teplota...

Zapalovací obvod s výkonovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Riška Miroslav, Kaeáni Stanislav

MPK: H02J 5/00

Značky: zapalovací, generátorem, výkonovým, obvod

Text:

...paralell-ně k cdporům B, 9. Na svorku 1 zdrojetor 2 tranzistoru 10,. jehož emitor 3 je při pojen na jeden vývod primárního vinutí 11 zapalovací cívky, která je druhým vývodem pripojene na spoločnou svorku 6. Sekundární vlnutí- 12 zapalovací cívky je jedním vývodem -přlpojeno na jiskřiště 14 a druhým vývodem na spoločnou svorłku -6, na kterou je také připojena druhá elektroda jiiskřiště 14. Na vývody kolektoru 2 a emltoruv 3...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pappová Mária, Magura Miroslav, Holčík Ján, Ďuriš Juraj, Kubečka Tomáš, Fratrič Ján, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Durmis Július, Riška Miroslav, Karvaš Milan, Mašek Ján, Špilda Ivan

Značky: triarylfosfátov, kontinuálnej, izolácie, spôsob, zmesných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...