Riefenthaler Franz

Elektromagneticky ovladatelná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264348

Dátum: 12.07.1989

Autori: Riefenthaler Franz, Kokesch Franz

MPK: F16D 27/09

Značky: ovladatelná, elektromagnetický, zubová, spojka

Text:

...vynálezu. Na obr. II je znázorněn pohled V rovině podle čáry IV-IV z obr. 3.Na obr. 5 je znázorněn jiný přiklad provedení spojovacího prvku.Na obr. 1 je znázorněn hřidel l, se kterým je prostřednictvím upínacího prvku 3 spojeno těleso 3 spojky. Těleso g spojky má vnější plochu Q pólu a vnitřní plochu 1 pôlu. Ty mohou působenim magnetové civky Q přitahovat kotouč kotvy 1. Hagnetová civka Q je vložena a vsazena prostřednictvím ložiska gg....

Elektromagneticky ovládaná bezkroužková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254316

Dátum: 15.01.1988

Autor: Riefenthaler Franz

MPK: F16D 27/07

Značky: ovládaná, elektromagnetický, spojka, bezkroužková

Text:

...oblasti, tedy nejsou,profrézovávány raž ven přes okraj. Konečnéje u spojek s jednou plochou účelne, pokud jsou upravený v idrážkách, případně štěrbínáoh třecí plochý, kteréijsou s- výhodou ,výtvořený z asbestových vl-ožek. Vynález je v dalším výsvětlen na »příklaObr. 1 znázorňuje .příčný v spojkou a její průběh magnetického toku,obr. 2 ,pohled na čelní stranu telesa ispojiký,0-br. 3 příčný řez jiným známým provedením spojky, obr. 4 pohled na...