Richter Ján

Zariadenie na kontinuálnu prípravu 2,6- dialkylanilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277903

Dátum: 18.11.1992

Autori: Filadelfy Ivan, Richter Ján, Kavala Miroslav, Štovčík Imrich, Janoška Milan, Balák Jiří, Hagara Anton, Dudáš Viliam

MPK: C07C 209/68

Značky: kontinuálnu, zariadenie, přípravu, dialkylanilínov

Zhrnutie / Anotácia:

2,6-Dialkylanilíny sa pripravujú z príslušného aromatického amínu s aspoň jednou neobsadenou orto-polohou na aromatickom jadre a olefínom s počtom atómov uhlíka 2 až 4 pri teplote 280 až 350°C, tlaku 6,0 až 12,0 MPa, mólovom pomere aromatický amín : olefín = 1 : 1,1 až 1 : 10 a dobe zdržania reakčnej zmesi v reaktore 0,5 až 3,5 h. Reakcia prebieha v cirkulačnom reaktore pozostávajúcom z reakčnej časti (1), pomer dĺžky k priemeru L/d reakčnej...

Spôsob výroby trianilidalumíniových zlúčenín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269657

Dátum: 11.04.1990

Autori: Balák Jiří, Richter Ján, Hagara Anton, Kavala Miroslav, Dudáš Viliam, Janoška Milan, Filadelfy Ivan, Štovčík Imrich

MPK: B01J 31/14, C07F 5/06

Značky: zlúčenín, uskutočňovanie, zariadenie, výroby, trianilidalumíniových, spôsob

Text:

...že byt tiež bežná miešané tlakové nádoba, vybavená účinným mie ěadlom. Vyhrievanie je najvýhodnejšie uskutočnit plášťom, v ktorom pfúdi ohrevné médium.Veľkosť reaktora je volená v závislosti od množstva nástreku aromntickéhoamínu tak, aby zdržná doba bola 0,25 - 6 hod. s výhodou 0,5 - 3 hod.Surovinou može byť anilín, prípadne 2-alkylanilíny, ako napríklad 2-metylanilín,ktoré sa po predohriatí na 140 - 200 °C dávkujú do reaktora v množstve, aby...

Spôsob prípravy suroviny na výrobu uhlíkových a/alebo grafitových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267081

Dátum: 12.02.1990

Autori: Talián Igor, Macho Vendelín Korešpondent Sav, Kráľ Bohumil, Borišek Igor, Malčovský Eugen, Novotná Vlasta, Kmeť Vladimír, Glevitzký Edmund, Kavala Miroslav, Richter Ján, Hagara Anton, Foltán Stanislav

MPK: C01B 31/02

Značky: spôsob, suroviny, materiálov, uhlíkových, grafitových, přípravy, výrobu

Text:

...odparovanie, kde pri talku 5 až 50 kPa a teplote 170 až 220 °C sa oddelia predné ľahšie podiely z ťažkého rafinovaného pyrooleja a zvyšok sa upravuje za zníženého tlaku pri teplote 250 až 460 OC počas 5 min až 24 h za súčasného odstraňovanie produktov termického krakovania a získaná izotrôpna a/alebo anizotrôpnamasa sa po filtrácii vedie do procesu tvarovania a/alebo sa granuluje.Výhodou spôsobu prípravy suroviny na výrobu uhlikových...

Spôsob výroby derivátov 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257059

Dátum: 15.04.1988

Autori: Durmis Július, Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Uhlár Ladislav, Kollár Jozef, Hagara Anton, Richter Ján, Kavala Miroslav, Polievka Milan

MPK: C07D 285/16

Značky: 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu, derivátov, výroby, spôsob

Text:

...trihydrogénfosforečná~- kyselina chlorovodíková vznikají hlavne fosforečnany vápenaté a chlorid vápenatý. Fosforečnany vápenaté sa obvykle v podstatnej miere vylúčia ako tuhá fáza a chlorid vápenatý zostáva V kvapalnej fáze.Takto po neutralizáciikyslých komponentov v uvedenej zmesi sa pyridín, 2-metylpyridín,prípadne iná použitá pyridínová báza oddelí azeotropickou destiláciou. Destilát obsahujúci najčastejšie 50 až 70 vody a 30 až 50 3...

Sposob izolácie technicky čistého chlorovodíka a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 250776

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hagara Anton, Richter Ján, Končková Katarína, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 17/34

Značky: čistého, izolácie, spôsob, chlorovodíka, zariadenie, technicky

Text:

...zo sústavy kondenzátorov pre paralplynnú zmes z des-orpč-nej k-olóny sa slpäjajú .a prív-odom 27 sa privádzajú navrch -desorpčnej kolóny.(Z kondenzátora 13 prí-vodom 31 vstupuje »plynný prúd do tepelného výmennika 12,z ktoréh oodchádza odvodom 29 technicky čistý chl-or-ovodík pri teplote -24 °C, prípadne nižšej a pripája sa .k prúldu chlorovodíka izolovaného z prúdu plynu z kvenČOVĚCE veže 1. Kvapalná zmes chl-or-ovanýlch uhľovodíkov z-ospodu...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Jureček Ľudovít, Adam Valér, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Kavala Miroslav, Hagara Anton, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kovaľ Ján, Richter Ján, Tomčík Kazimír, Masarovič František, Guba Gustáv, Mikula Oldřich, Schwarz František

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: výroby, spracovania, vedľajších, fenolů, zariadenie, produktov, spôsobu, tohto, spôsob, acetónu, komplexného, uskutočňovanie

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Sposob komplexnej izolácie suchého tetrachlóretánu z dvojfázovej kvapalnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248209

Dátum: 12.02.1987

Autori: Richter Ján, Pátek Vladimír, Polák František, Hagara Anton

MPK: C07C 19/055, C07C 17/38

Značky: komplexnej, sústavy, tetrachlóretánu, spôsob, suchého, izolácie, kvapalnej, dvojfázovej

Text:

...tohto azeotropu je 93,2 °C.Pralcie vody z prania tetrachlóretánu obsahujú aj rozpustný 1,1,2,2-tetrachlóretá.n,ktorý podľa tohto vynálezu sa získava .ako suchý, čím sa znížia jeho straty a apracie vody s obsahom 5 mg 1,1,2,2-tetra-chlóretá 24829nu na liter vody môžu íst d-o odpaclných vôd.Pri teplot-e 20 °C sa ~rozpúšťa 296,7 mg 1,1,2,2-tetrachlóretánu V 100 g Vody a pri 30 °C sa rozpostnost znižuje na 294,8 mg v 100 g vody.Rozpustnost vody V...

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kiss Gabriel, Dérer Tibor, Vanko Milan, Škarka Jaromír, Šalgovič Aljoša, Richter Ján, Ilavský Ján, Miština Igor, Camper Štefan, Kráľ Bohumil, Hagara Anton

MPK: C07C 7/11

Značky: plynov, spôsob, pyrolýznych, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...