Rheinheimer Joachim

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Keil Michael, Baumann Ernst, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Götz Norbert

MPK: C07C 319/14, C07C 201/12, C07C 323/09...

Značky: přípravy, tioéterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Lochtman Rene, Keil Michael, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Götz Norbert, Rack Michael, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 249/06, C07C 201/12, C07C 205/44...

Značky: spôsob, přípravy, benzaldoxímov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Keil Michael, Rack Michael, Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 251/40, C07C 251/00, C07C 249/06...

Značky: použitie, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, oxímy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Götz Norbert, Rack Michael, Hagen Helmut, Gebhardt Joachim, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Witschel Matthias, Keil Michael, Lochtman Rene, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 249/00, C07C 205/00, C07C 201/00...

Značky: přípravy, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Hill Regina Luise, Walter Helmut, Baumann Ernst, Wagner Oliver, Otten Martina, Engel Stefan, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Mayer Guido

MPK: A01N 43/02, A01N 43/72, A01N 43/48...

Značky: přípravy, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, obsahom, spôsob, kompozície, herbicídov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Spôsob výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14610

Dátum: 30.05.2008

Autori: Rheinheimer Joachim, Challand Nina, Smidt Sebastian Peer, Zierke Thomas, Altenhoff Ansgar Gereon, Schmidt-leithoff Joachim, Rack Michael

MPK: C07D 231/14

Značky: n-substituovaných, spôsob, 3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov, výroby

Text:

...výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-pyrazoI-4-yI)karboxamidov známe zo stavu techniky teda všetky vychádzajú zo zodpovedajúcich N-substituovaných(3-dihalometyl-pyrazol-4-y|)karboxylátov. Výroba N-substituovaných (3-dihaIometylpyrazoM-ynkarboxylátov je ale relatívne nákladná.Úlohou predloženého vynálezu je teda nájdenie alternatívneho spôsobu výroby N-substituovaných (3-dihaIometyl-pyrazol~ 4-yl)karboxamidov, ktorý zamedzuje nevýhodám...

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Mayer Guido, Rack Michael, Otten Martina, Engel Stefan, Walter Helmut, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Gebhardt Joachim

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00, C07D 261/00...

Značky: použitie, benzoylderiváty, přípravy, obsahom, spôsob, 3-heterocyklyl-substituované, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Oxazín(ti)ónové zlúčeniny používané ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286039

Dátum: 02.01.2008

Autori: Lorenz Gisela, Rheinheimer Joachim, Ammermann Eberhard, Gypser Andreas, Strathmann Siegfried, Schäfer Peter, Speakman John-bryan, Rose Ingo, Schieweck Frank, Grote Thomas

MPK: A01N 43/90, A01N 43/72, C07D 265/00...

Značky: oxazín(ti)ónové, zlúčeniny, fungicídy, používané

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa oxazín(ti)ónové zlúčeniny vzorca (I), kde A je 5- alebo 6-členný karbocyklus alebo 5- alebo 6-členný heterocyklus majúci 1, 2 alebo 3 heteroatómy vybrané zo skupiny, ktorú tvorí N, O a S, pričom každý z cyklov je naviazaný cez dva atómy uhlíka na oxazín(ti)ónový kruh, a ich poľnohospodársky použiteľné soli. Ďalej je opísané použitie zlúčenín (I) a ich solí na kontrolu fytopatogénnych plesní, kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny (I)...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Löhr Sandra, Zierke Thomas, Smidt Sebastian Peer, Rheinheimer Joachim, Lohmann Jan Klaas, Sukopp Martin, Keil Michael, Rack Michael, Grote Thomas, Dietz Jochen

MPK: C07F 7/00, C07D 237/00

Značky: difluórmetylpyrazolylkarboxylátov, výroby, spôsob

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Dietz Jochen, Grote Thomas, Renner Jens, Schwögler Anja, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Schäfer Peter, Rheinheimer Joachim, Hünger Udo, Lohmann Jan Klaas, Schieweck Frank, Müller Bernd

MPK: C07D 277/20, A01N 43/78

Značky: tiazolkarboxylových, anilidy, kyselin

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Grote Thomas, Baumann Ernst, Grammenos Wassilios, Koradin Christopher, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Cotter, Culbertson Deborah, Oloumi-sadeghi Hassan, Langewald Jürgen, Kuhn, Götz Norbert, Puhl Michael, Lohmann Jan Klaas, Anspaugh Douglas

MPK: C07D 213/00, A01N 43/34

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Strathmann Siegfried, Hünger Udo, Lohmann Jan Klaas, Blettner Carsten, Stierl Reinhard, Rheinheimer Joachim, Grammenos Wassilios, Dietz Jochen, Grote Thomas, Schieweck Frank, Müller Bernd, Schwögler Anja, Gewehr Markus, Schäfer Peter

MPK: C07D 231/14, A01N 43/56

Značky: výroby, pyrazolkarboxylových, obsahom, anilidy, spôsob, choroboplodných, kyselin, určené, ničenie, prostriedky

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Blettner Carsten, Hünger Udo, Rether Jan, Schöfl Ulrich, Grammenos Wassilios, Köhle Harald, Schäfer Peter, Schieweck Frank, Stierl Reinhard, Grote Thomas, Gewehr Markus, Müller Bernd, Strathmann Siegfried, Schwögler Anja, Rheinheimer Joachim, Scherer Maria

MPK: A01N 43/48, C07D 401/00

Značky: ničenie, choroboplodných, použitie, 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Ammermann Eberhard, Rheinheimer Joachim, Wetterich Frank, Strathmann Siegfried, Eicken Karl, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/10, A01N 37/52, A01N 43/56...

Značky: fungicídov, medziprodukty, obsahom, benzamidoxímové, použitie, deriváty, fungicidně, kompozície, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Scherer Maria, Müller Bernd, Stierl Reinhard, Tormo I Blasco Jordi, Rheinheimer Joachim, Schöfl Ulrich, Blettner Carsten, Schwögler Anja, Gewehr Markus, Schäfer Peter, Schieweck Frank, Grote Thomas, Grammenos Wassilios, Wagner Oliver, Niedenbrück Matthias, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 43/00, C07D 487/00

Značky: spôsob, obsahom, výroby, ničenie, použitie, choroboplodných, prostriedky, 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Wagner Oliver, Stierl Reinhard, Blettner Carsten, Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Gewehr Markus, Schwögler Anja, Gypser Andreas, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Schäfer Peter, Rheinheimer Joachim, Schöfl Ulrich, Tormo I Blasco Jordi, Schieweck Frank, Scherer Maria

MPK: C07D 239/00

Značky: 2-polohe, substituované, pyrimidíny

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Walter Helmut, Witschel Matthias, Kardorff Uwe, Otten Martina, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Mayer Guido, Rheinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto, Rack Michael

MPK: A01N 33/24, C07C 251/60, A01N 33/26...

Značky: spôsob, přípravy, použitie, obsahom, kompozície, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Grote Thomas, Rheinheimer Joachim, Strathmann Siegfried, Grammenos Wassilios, Schieweck Frank, Ammermann Eberhard, Stierl Reinhard, Sauter Hubert, Rose Ingo, Lorenz Gisela, Gypser Andreas, Tormo I Blasco Jordi, Schäfer Peter, Gewehr Markus, Müller Bernd, Krummel Günter

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: choroboplodných, 7-aminotriazolopyrimidíny, ničenie

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...