Rheinheimer Joachim

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Misslitz Ulf, Rack Michael, Lochtman Rene, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Keil Michael, Hagen Helmut, Götz Norbert

MPK: C07C 319/14, C07C 323/09, C07C 201/12...

Značky: přípravy, tioéterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Gebhardt Joachim, Hagen Helmut, Keil Michael, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Götz Norbert, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 201/12, C07C 249/06, C07C 205/44...

Značky: přípravy, spôsob, benzaldoxímov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Rack Michael, Witschel Matthias, Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Hagen Helmut

MPK: C07C 251/40, C07C 249/06, C07C 251/00...

Značky: použitie, přípravu, oxímy, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Rack Michael, Götz Norbert, Hagen Helmut, Keil Michael

MPK: C07C 249/00, C07C 205/00, C07C 201/00...

Značky: přípravu, medziprodukty, spôsob, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Walter Helmut, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Wagner Oliver, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Baumann Ernst, Mayer Guido, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 43/48, A01N 43/02, A01N 43/72...

Značky: 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, kompozície, přípravy, použitie, spôsob, herbicídov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Spôsob výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14610

Dátum: 30.05.2008

Autori: Challand Nina, Rack Michael, Schmidt-leithoff Joachim, Altenhoff Ansgar Gereon, Smidt Sebastian Peer, Zierke Thomas, Rheinheimer Joachim

MPK: C07D 231/14

Značky: spôsob, výroby, 3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov, n-substituovaných

Text:

...výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-pyrazoI-4-yI)karboxamidov známe zo stavu techniky teda všetky vychádzajú zo zodpovedajúcich N-substituovaných(3-dihalometyl-pyrazol-4-y|)karboxylátov. Výroba N-substituovaných (3-dihaIometylpyrazoM-ynkarboxylátov je ale relatívne nákladná.Úlohou predloženého vynálezu je teda nájdenie alternatívneho spôsobu výroby N-substituovaných (3-dihaIometyl-pyrazol~ 4-yl)karboxamidov, ktorý zamedzuje nevýhodám...

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Walter Helmut, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Mayer Guido, Rack Michael, Götz Norbert, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Kardorff Uwe, Engel Stefan, Witschel Matthias, Gebhardt Joachim, Otten Martina

MPK: A01P 13/00, C07D 261/00, A01N 43/72...

Značky: přípravy, 3-heterocyklyl-substituované, spôsob, kompozície, obsahom, benzoylderiváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Oxazín(ti)ónové zlúčeniny používané ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286039

Dátum: 02.01.2008

Autori: Lorenz Gisela, Schäfer Peter, Gypser Andreas, Rose Ingo, Schieweck Frank, Speakman John-bryan, Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Rheinheimer Joachim, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/72, A01N 43/90, C07D 265/00...

Značky: oxazín(ti)ónové, zlúčeniny, fungicídy, používané

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa oxazín(ti)ónové zlúčeniny vzorca (I), kde A je 5- alebo 6-členný karbocyklus alebo 5- alebo 6-členný heterocyklus majúci 1, 2 alebo 3 heteroatómy vybrané zo skupiny, ktorú tvorí N, O a S, pričom každý z cyklov je naviazaný cez dva atómy uhlíka na oxazín(ti)ónový kruh, a ich poľnohospodársky použiteľné soli. Ďalej je opísané použitie zlúčenín (I) a ich solí na kontrolu fytopatogénnych plesní, kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny (I)...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lohmann Jan Klaas, Grote Thomas, Sukopp Martin, Dietz Jochen, Zierke Thomas, Rack Michael, Smidt Sebastian Peer, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Löhr Sandra

MPK: C07F 7/00, C07D 237/00

Značky: difluórmetylpyrazolylkarboxylátov, spôsob, výroby

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Rheinheimer Joachim, Grammenos Wassilios, Hünger Udo, Renner Jens, Schieweck Frank, Lohmann Jan Klaas, Schäfer Peter, Dietz Jochen, Grote Thomas, Gewehr Markus, Schwögler Anja, Müller Bernd

MPK: C07D 277/20, A01N 43/78

Značky: tiazolkarboxylových, kyselin, anilidy

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Oloumi-sadeghi Hassan, Rheinheimer Joachim, Anspaugh Douglas, Langewald Jürgen, Baumann Ernst, Koradin Christopher, Puhl Michael, Culbertson Deborah, Lohmann Jan Klaas, Kuhn, Grote Thomas, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang, Cotter, Grammenos Wassilios

MPK: C07D 213/00, A01N 43/34

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Müller Bernd, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Schieweck Frank, Grote Thomas, Schwögler Anja, Rheinheimer Joachim, Hünger Udo, Dietz Jochen, Strathmann Siegfried, Lohmann Jan Klaas, Schäfer Peter, Stierl Reinhard, Blettner Carsten

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: obsahom, pyrazolkarboxylových, choroboplodných, spôsob, prostriedky, ničenie, anilidy, výroby, kyselin, určené

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Blettner Carsten, Rheinheimer Joachim, Köhle Harald, Rether Jan, Schäfer Peter, Strathmann Siegfried, Schöfl Ulrich, Scherer Maria, Stierl Reinhard, Müller Bernd, Schieweck Frank, Grammenos Wassilios, Hünger Udo, Schwögler Anja, Grote Thomas, Gewehr Markus

MPK: A01N 43/48, C07D 401/00

Značky: použitie, 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny, choroboplodných, ničenie

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Eicken Karl, Lorenz Gisela, Rheinheimer Joachim, Strathmann Siegfried, Wetterich Frank, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/56, A01N 37/52, A01N 43/10...

Značky: deriváty, použitie, kompozície, fungicídov, obsahom, fungicidně, medziprodukty, přípravu, benzamidoxímové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Scherer Maria, Stierl Reinhard, Gewehr Markus, Rheinheimer Joachim, Grammenos Wassilios, Niedenbrück Matthias, Blettner Carsten, Schäfer Peter, Tormo I Blasco Jordi, Müller Bernd, Schöfl Ulrich, Wagner Oliver, Schwögler Anja, Schieweck Frank, Strathmann Siegfried, Grote Thomas

MPK: C07D 487/00, A01N 43/00

Značky: 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob, výroby, ničenie, prostriedky, obsahom, choroboplodných, použitie

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Schwögler Anja, Grammenos Wassilios, Strathmann Siegfried, Tormo I Blasco Jordi, Stierl Reinhard, Wagner Oliver, Gypser Andreas, Schöfl Ulrich, Scherer Maria, Schäfer Peter, Grote Thomas, Müller Bernd, Gewehr Markus, Rheinheimer Joachim, Blettner Carsten, Schieweck Frank

MPK: C07D 239/00

Značky: 2-polohe, substituované, pyrimidíny

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Witschel Matthias, Mayer Guido, Rack Michael, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Otten Martina, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 33/24, A01N 33/26, C07C 251/60...

Značky: spôsob, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, přípravy, kompozície, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Krummel Günter, Lorenz Gisela, Strathmann Siegfried, Ammermann Eberhard, Rose Ingo, Sauter Hubert, Stierl Reinhard, Schieweck Frank, Rheinheimer Joachim, Gypser Andreas, Müller Bernd, Tormo I Blasco Jordi, Grammenos Wassilios, Gewehr Markus, Grote Thomas, Schäfer Peter

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: ničenie, choroboplodných, 7-aminotriazolopyrimidíny

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...