Rheinheimer Joachim

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Hagen Helmut, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Rack Michael, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Lochtman Rene

MPK: C07C 323/09, C07C 319/14, C07C 201/12...

Značky: přípravy, spôsob, tioéterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Rack Michael, Keil Michael

MPK: C07C 205/44, C07C 201/12, C07C 249/06...

Značky: přípravy, benzaldoxímov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Lochtman Rene, Rack Michael, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Keil Michael, Misslitz Ulf, Hagen Helmut, Baumann Ernst

MPK: C07C 251/00, C07C 251/40, C07C 249/06...

Značky: izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, použitie, přípravu, oxímy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Rheinheimer Joachim, Misslitz Ulf, Keil Michael, Witschel Matthias, Götz Norbert, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Hagen Helmut, Gebhardt Joachim

MPK: C07C 249/00, C07C 201/00, C07C 205/00...

Značky: medziprodukty, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Mayer Guido, Wagner Oliver, Otten Martina, Walter Helmut

MPK: A01N 43/72, A01N 43/48, A01N 43/02...

Značky: přípravy, kompozície, herbicídov, použitie, spôsob, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Spôsob výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14610

Dátum: 30.05.2008

Autori: Rheinheimer Joachim, Zierke Thomas, Schmidt-leithoff Joachim, Challand Nina, Altenhoff Ansgar Gereon, Rack Michael, Smidt Sebastian Peer

MPK: C07D 231/14

Značky: výroby, 3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov, n-substituovaných, spôsob

Text:

...výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-pyrazoI-4-yI)karboxamidov známe zo stavu techniky teda všetky vychádzajú zo zodpovedajúcich N-substituovaných(3-dihalometyl-pyrazol-4-y|)karboxylátov. Výroba N-substituovaných (3-dihaIometylpyrazoM-ynkarboxylátov je ale relatívne nákladná.Úlohou predloženého vynálezu je teda nájdenie alternatívneho spôsobu výroby N-substituovaných (3-dihaIometyl-pyrazol~ 4-yl)karboxamidov, ktorý zamedzuje nevýhodám...

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Walter Helmut, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Rack Michael, Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Gebhardt Joachim, Hill Regina Luise, Otten Martina, Mayer Guido

MPK: C07D 261/00, A01N 43/72, A01P 13/00...

Značky: použitie, spôsob, přípravy, benzoylderiváty, 3-heterocyklyl-substituované, kompozície, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Oxazín(ti)ónové zlúčeniny používané ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286039

Dátum: 02.01.2008

Autori: Rheinheimer Joachim, Schäfer Peter, Rose Ingo, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Speakman John-bryan, Lorenz Gisela, Schieweck Frank, Gypser Andreas, Grote Thomas

MPK: C07D 265/00, A01N 43/72, A01N 43/90...

Značky: fungicídy, oxazín(ti)ónové, používané, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa oxazín(ti)ónové zlúčeniny vzorca (I), kde A je 5- alebo 6-členný karbocyklus alebo 5- alebo 6-členný heterocyklus majúci 1, 2 alebo 3 heteroatómy vybrané zo skupiny, ktorú tvorí N, O a S, pričom každý z cyklov je naviazaný cez dva atómy uhlíka na oxazín(ti)ónový kruh, a ich poľnohospodársky použiteľné soli. Ďalej je opísané použitie zlúčenín (I) a ich solí na kontrolu fytopatogénnych plesní, kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny (I)...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Smidt Sebastian Peer, Rack Michael, Sukopp Martin, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Zierke Thomas, Lohmann Jan Klaas, Grote Thomas, Löhr Sandra, Dietz Jochen

MPK: C07F 7/00, C07D 237/00

Značky: spôsob, výroby, difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Dietz Jochen, Lohmann Jan Klaas, Rheinheimer Joachim, Schäfer Peter, Schwögler Anja, Hünger Udo, Schieweck Frank, Grote Thomas, Renner Jens

MPK: C07D 277/20, A01N 43/78

Značky: anilidy, kyselin, tiazolkarboxylových

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Culbertson Deborah, Grammenos Wassilios, Koradin Christopher, Lohmann Jan Klaas, Cotter, Oloumi-sadeghi Hassan, Grote Thomas, Anspaugh Douglas, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Langewald Jürgen, Kuhn, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Puhl Michael

MPK: A01N 43/34, C07D 213/00

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Schieweck Frank, Dietz Jochen, Blettner Carsten, Schäfer Peter, Gewehr Markus, Grote Thomas, Lohmann Jan Klaas, Schwögler Anja, Rheinheimer Joachim, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Hünger Udo

MPK: C07D 231/14, A01N 43/56

Značky: pyrazolkarboxylových, určené, obsahom, spôsob, prostriedky, ničenie, kyselin, anilidy, choroboplodných, výroby

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Gewehr Markus, Schwögler Anja, Schöfl Ulrich, Blettner Carsten, Grammenos Wassilios, Köhle Harald, Rheinheimer Joachim, Müller Bernd, Scherer Maria, Schieweck Frank, Strathmann Siegfried, Rether Jan, Schäfer Peter, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Hünger Udo

MPK: A01N 43/48, C07D 401/00

Značky: 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny, ničenie, choroboplodných, použitie

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Wetterich Frank, Rheinheimer Joachim, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Eicken Karl, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 43/10, A01N 43/56, A01N 37/52...

Značky: kompozície, deriváty, medziprodukty, použitie, fungicídov, přípravu, fungicidně, obsahom, benzamidoxímové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Schieweck Frank, Niedenbrück Matthias, Müller Bernd, Schäfer Peter, Schwögler Anja, Tormo I Blasco Jordi, Wagner Oliver, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Scherer Maria, Blettner Carsten, Grammenos Wassilios, Gewehr Markus, Grote Thomas, Schöfl Ulrich, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 43/00, C07D 487/00

Značky: 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, choroboplodných, výroby, spôsob, ničenie, použitie, obsahom, prostriedky

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Stierl Reinhard, Tormo I Blasco Jordi, Schieweck Frank, Gypser Andreas, Müller Bernd, Schwögler Anja, Schöfl Ulrich, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Schäfer Peter, Wagner Oliver, Grammenos Wassilios, Blettner Carsten, Rheinheimer Joachim, Gewehr Markus

MPK: C07D 239/00

Značky: 2-polohe, substituované, pyrimidíny

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Rack Michael, Baumann Ernst, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Rheinheimer Joachim, Mayer Guido, Otten Martina, Witschel Matthias

MPK: A01N 33/26, A01N 33/24, C07C 251/60...

Značky: 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, obsahom, použitie, přípravy, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Lorenz Gisela, Gypser Andreas, Krummel Günter, Stierl Reinhard, Ammermann Eberhard, Schieweck Frank, Strathmann Siegfried, Tormo I Blasco Jordi, Schäfer Peter, Grote Thomas, Rose Ingo, Rheinheimer Joachim, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Sauter Hubert, Gewehr Markus

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: ničenie, 7-aminotriazolopyrimidíny, choroboplodných

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...