Rengevič Vladimír

Dynamická nápravová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3581

Dátum: 05.08.2003

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/03

Značky: nápravová, dynamická, váha

Text:

...periférne snímače s tlačiarňou, svetelnou a zvukovou signalizáciou a databázovým počítačom na spracovanie bilancií.Dynamická nápravová váha podľa navrhnutého riešenia sníma centrálnym snímačom umiestneným na pozdĺžnom ramene písmena T polovičné zaťaženie vyvodenć na most váhy. Dvojica snímačov umiestnených na koncoch priečneho ramena písmena T sníma polovičné zaťaženie na moste váhy v pripade, že most váhy je centricky zaťažený. Meranie...

Hydraulický tenzometrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 336

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01L 7/10

Značky: snímač, tenzometrický, hydraulický

Text:

...výkresochNa priloženom výkrese č. l je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v spodnej časti /alternatívne pri pootočení o 1800 V hornej časti/ pôdorysnej plochy gumového kváára, príklad 1.Na priloženom výkrese č. 2 je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v bočnej stene gumového kvádra,príklad 2.Hydraulický tenzometrický snímač je tvorený nedovretou oceľovou krabicou vo forme veka krabice 1....

Osová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 300

Dátum: 10.11.1993

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/02

Značky: osová, váha

Text:

...priloženom výkrese je znázornená osová váha založenána troch tenzçpmetrických snímačoch.Osová váha, uložená na troch snímačoch pracuje v statickom režime. Gravitačná tiaž každej nápravy sa kontroluje samostatne po nájazde kontrolovanej nápravy na vážiaci nosník 5. Snímač l preberie aspoň polovicu zaťaženia kontrolovanej nápravy a porovnávaním nasnímaných hodnôt zo snímača g a Ž sa riadiacou jednotkou Ž náprava ustanoví do stredu...

Mobilní pneumatická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 265824

Dátum: 14.11.1989

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 5/00

Značky: mobilní, váha, pneumatická

Text:

...řez váhou, obr.3 podrobnost příčného řezu s uloženým protiprachovým těsněním, obr.4 podrobnost příčného řezu Při použití středicích válečků, obr.5 schematický půdorys váhy, obr.6 schematický bokorys váhy a obr.7 základní schema měrného uzlu váhy.Mobilní pneumatické váha je tvořena nedovřenou ocelovou krabicí s vážní plošinou ve formě víka krabice. Vnitřní prostor nedovřenékrabice je zcela zaplněn vzduchotěsným nafukovacím vakem i,...