Rendko Tibor

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Rendko Tibor, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Macho Vendelín

MPK: B03D 1/008, B03D 1/006, B03D 1/00...

Značky: flotácie, uhlia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Rendko Tibor

MPK: B03D 1/02, B03D 1/008

Značky: flotáciu, uhlia, činidlo, flotačně

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolesár Ján, Jurečeková Emília, Lichvár Milan, Rendko Tibor, Jureček Ľudovít, Střešinka Jozef, Olejník Vincent, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Ambrož František

MPK: C07C 67/08

Značky: monoacylesterov, spôsob, výroby, hexaacylesterov

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Spôsob výroby alkydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267182

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rendko Tibor, Guba Gustáv, Suran Pavol, Malčovský Eugen, Haspra Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/52

Značky: alkydov, spôsob, výroby

Text:

...kyselín alebo ich anhydridov sa počíta na hmotnosť ich sušiny tiež sušina koncentrátu, čím sa rozumie koncentrát po odpočítaní vody. Avšak prakticky sa aplikuje i s primesami vody. Toto množstvo navyše pridanej s koncentrátom, okrem vznikajúcej reakčnej vody treba však zohľadniť v množstve pridaného vynášača.Spôsob výroby sa najčastejšie uskotčňuje pretržite, ale môže sa uskutočňovať aj polo pretržite a kontinálne.Ďalšie údaje o...

Spôsob rafinácie cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266123

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rendko Tibor, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 29/14

Značky: rafinácie, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...hmot. Takýto produkt môže už byt vhodný pre niektoré organické syntézy a nevyžadujepreto dodatočné rektifikačné delenie.Oproti používaným spôsobom výroby cyklohexanolu má raiinácis surověho cyklohexanolu 2 výroby cyklohexanônu značné výhody v jednoduchosti realizácie a v skutočnosti, že surovinou je jeden z technologických prudov výroby cyklohexanônu, obsahujúci až relatívne vysoký podiel fináleného výrobku. Technologicky a ekonomicky je...

Spôsob výroby nanasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 261842

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Rendko Tibor, Suran Pavol, Haspra Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/52, C08L 67/06

Značky: nanasýtených, živíc, výroby, spôsob, polyesterových

Text:

...za zníženehuu tlaku a (iddelenia kryštalickěho podielu odstreďovaním, sedimentáciou alebo filtráciou má konccntrát zmesi organických látok takúto charakteristiku obsah vody z z 2 až 15 0/0 hmot číslo kyslosti 400 až 800 mg KDH . g 1 číslo zmydelnenia z 300 až 800 mg KOH/g 1 Obsah OH z 3 až 8 0/0 hmot číslo broinové 0,1 až 3 g Br/100 g obsah kyseliny adipove 35 až 80 0/0 hmot kyseliny glutárovej 0,5 až 3,0 0/0hmot kyseliny jantárovej 4...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jurečeková Emília, Lichvár Milan, Jureček Ľudovít, Ambrož František, Rendko Tibor, Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: A23K 3/03

Značky: spôsob, výroby, konzervačného, silážneho, prostriedku

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopernický Ivan, Cvengroš Ján, Ambrož František, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Kavala Miroslav, Rendko Tibor, Papp Jozef, Štovčíková Irena, Macho Vendelín, Baxa Jozef, Žedényi Mikuláš

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, komponentu, výroby, syntetického, spôsob

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Servisní a diagnostický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245995

Dátum: 01.03.1988

Autori: Š?oveík Imrich, Rendko Tibor

MPK: H03K 19/003

Značky: servisní, diagnostický, obvod

Text:

...i blokovací svorka Lg posuvnćho registru a první vstupní svorka vstupního hradla §. Jeho výstupní svorka § 1 tvoří druhou vstupní svorku gg celého obvodu, k níž Je připojenn í vstupní svorka vstupního hradla §§. Jeho výstupní svorka 8 § ,je připojena ke vstupní svorce 12,registru 1 nodu a ke vstupní svorce L 1 posuvněho registru 1. Druhá vstupní svorka výstupního hradla Q je spojena s výstupní svorkou §i nulttplexoru Q, jehož adresové...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Uhlár Ladislav, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Jureček Ľudovít

MPK: C09K 3/00, B01D 19/02

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Zostava vretien na kontinuálne pracujúcom dvojvretenovom hnetacovýtlačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246878

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelan E Sav, Mosorjak Štefan, Dragúo Michal, Kaloforov Nikola, Rendko Tibor, Grich Dušan, Pavol Oslanský, Jozef Rusnák, Mrenica Jaroslav

MPK: D01D 1/04, D01D 13/02

Značky: kontinuálně, vretien, hnetacovýtlačnom, dvojvretenovom, zariadení, zostava, pracujúcom

Text:

...alebo inej prísady z hladiska ich dispergovatelnosti. Pre ťažšie dispergovatelné pigmenty sa voli zostava, ktorá zabezpečuje vysoké tlaky aplikáciou hlavne väčšej časti hnetacich blokov s protichodným zmyslom. Zistili sme však, že najvyššieho stupňa dlspergácie sa dosiahne vtedy, ak sa použijú prevažne široké hnetacie bloky s trojuholnikovými prvkami otočenými o 60 ° v prvej časti zariadenia, kde dochádza k plastifikácii polyméru. Ak...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rendko Tibor, Polievka Milan, Jurečková Emília, Mataš Ján, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...fyzikálno-chemickými metódami.Esterifikácia, resp. preesterifikácia sa uskutočňuje najmenej jedným alifatickým al 253000koholom C 1 až C 10. vhodnejšie sú alifatie ké alkoholy C 0 až 00 g pričom možno využiť aj zmesi alkoholov C 4 C 5, ktoré takisto vznikajú ako vedľajší odukt v procese výroby cyklohexanoln a cýklohexanonn Epurodukt z kolóny FK 102). Ďalej. individuá ne alkoholy a zmesi alkoholov z oxoprocesu.Esterifikáciu možno...

Flotačné činidlo a-alebo komponent flotačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252896

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopecký Ivan, Šaffa František, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/02

Značky: a-alebo, činidlo, komponent, flotačného, činidla, flotačně

Text:

...osvedčenia 205 769 a 203 716. Ich ilotačný účinok však jednak sotva dostanhttje účinnosti .kvalitných komerčných .prostriedkov a jednak ich zdroje sú limitované.Tieto problemy však v značnej vmiere rieši ilotačne činidlo a/alelbo komponent flo~ tačnéshvo ~činivdla, či činidiel predovšetlkýínita báze -kysliíkatých organických zlúčertí-n po dla tohto vynálezu, ktoré pozostáva z 15 až 100 hmot vča-stí najmenej »trojzložkového vystripovaného...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rendko Tibor, Novrocík Jan, Macek Vladimír, Rusý Josef, Červenka Zdeněk, Lichvár Milan, Fančovič Karol, Malík Miloš, Kubička Rudolf

MPK: H01B 3/22

Značky: syntetické, elektrotechnické, kapaliny, způsob, výroby

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Štěpina Václav, Štovčíková Irena, Rendko Tibor, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: výroby, komponentu, spôsob, mazadla, syntetického

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240765

Dátum: 01.08.1987

Autori: Nováky, Matijovský Vladimír, Štipina Václav, Veselý Václav, Stoešinka Jozef, Rendko Tibor

MPK: C07C 69/80, B01J 21/06

Značky: katalyzátor

Text:

...podle tohoto vynálezu, závislého na A 0 214 550. Jeho podstatou je, že katalyzátor pro výrobu organických změkčovadel obsahuje mimo aktivovanćho gelu T 102. xH 20 ještě 0,1 až 50, s výhodou 10 až 30 hmotnostních, vztaženo na výslednou směs, oktadekahydrátu síranu hlinitého.Výhody plynoucí z použití smisnćho katalyzátoru podle vynálezu lze spatřovat ve dvou oblastech. Přídavek Al 2(S 04)3. 18 H 20 ke katalyzátoru na bázi aktivovanćho gelu T...

Obuv, najmä pánska obuv pre voľný čas

Načítavanie...

Číslo patentu: 239371

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macho Vendelín, Maoas Jaroslav, Rendko Tibor, Maleovský Eugen

MPK: A43B 13/22

Značky: najmä, obuv, volný, pánska

Text:

...spoločne s výkresmi,na ktorých značí obr. 1 jednu variantu o-buvi podľa vynálezu s imitáciou švou po obvode šálovej medzipodošvy obr. 2 rez obuvou pozdĺž roviny A-A na obrázku 1 obr. 3 ďalšiu variantu obuvi podľa vynálezu obr. 4 rez pozdĺž roviny B-B na obrázku 3,pričom lavá strana tohoto rezu zobrazuje konštrukciu zo šálovou medzipodošvou a s prilepenou podošvou a pravá strana zobrazuje konštrukciu s monolitnou šálovou podošvou obr. 5...

Spôsob dvojstupňovej výroby monomerného a/alebo polymerného zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238257

Dátum: 01.06.1987

Autori: Prievidza, Maňas Jaroslav, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Kavala Miroslav, Štovčík Imrich, Štovčíková Irena, Sýkora Stanislav, Macho Vendelín

MPK: C08G 63/02, C08K 5/10

Značky: zmäkčovadla, polymérneho, dvojstupňovej, výroby, monomérneho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne alebo polymérne zmäkčovadlo plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov (polyvinylchlorid, kopolyméry vinylchloridu, kaučuky, deriváty celulózy) sa vyrába dvojstuňove tak, že v prvom stupni sa esterifikujú vedľajšie produkty izolované ako destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu alkoholom C1 až C4 (metanol, atanol ap.) za zvýšeného tlaku pri teplote 100 až 300 oC. Po oddestilovaní nezreagovaného...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Rendko Tibor, Mokrý Jozef

MPK: C08G 63/12

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Štěpina Václav, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Matějovský Vladimír Ing, Čollák Mikuláš

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, spôsob, mazadla, komponentu, výroby

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tobičík Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Ambrož František, Šnyta Bohumír, Rendko Tibor, Kavala Miroslav

MPK: B03D 1/02

Značky: komponent, činidlo, flotačně

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Samonasávací odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245026

Dátum: 16.03.1987

Autori: Stoešinka Jozef, Rendko Tibor

MPK: F04D 29/66

Značky: odstředivé, čerpadlo, samonasávací

Text:

...cmecs numecnaewca B cnmpanbnuñ oTBon 3, a aawem B Hanopauñ narpyoon, rne aa cqew U oópaanoro noaopora B Koneue 6 npoucxonuw cenapauna uoTo~ na - mnnnocws, nan óonee Taxenaa Qpannma, nauxewca no Bnemneñ cmeane, a noanyx ~ no Baympenneñ.Hpouecc cenapaunn npaxmnqecxu nonnocrnm saxanqnnaewca B MBROHMBĽBHOM ceqeuun, rne cxopocrs nnumeumn mmnnocmao-Bosnymaon cmecu saaqmmensuo canxaewca, qro npenswcwnyew HGKGĽETBHLHOMN auuocy xunxocrn na aanopaoro...

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Rendko Tibor, Štovčíková Irena, Mikeštík Antonín, Kavala Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C10M 109/02

Značky: hydraulické, komponentov, kvapaliny, brzdové, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...

Spôsob odstraňovania organických látok z roztokov chloridu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237893

Dátum: 15.03.1987

Autori: Rendko Tibor, Sigotský Milan, Dvončová Edita, Kavala Miroslav, Filadelfy Ivan

MPK: C01D 3/06

Značky: chloridů, sodného, organických, odstraňovania, látok, spôsob, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie kvality roztokov chloridu sodného, vznikajúcich pri výrobe propylénoxidu dehydrochloráciou propylénchlórhydrínu lúhom sodným, odstránením prímesí organických látok najmä 1,2-propándiolu, čím sa umožní využitie týchto roztokov, prípadne pevného chloridu sodného izolovaného z týchto roztokov, na výrobu hydroxidu sodného a chlóru diafragmovou, amalgámovou alebo membránovou elektrolýzou. Odstránenie 1,2-propándiolu z...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudák Michal, Papp Jozef, Patušová Elena, Rendko Tibor, Adam Valér, Macho Vendelín

MPK: C07D 303/04, C07D 301/19

Značky: diénov, epoxidácie, zvýšenia, olefínov, spôsob, selektivity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Rendko Tibor, Komorová Eva, Macho Vendelín, Suran Pavol, Střešinka Jozef, Sýkora Stanislav, Komora Ladislav

MPK: C08G 63/02, C08K 5/10

Značky: polymérneho, spôsob, zmäkčovadla, výroby, monomérneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...