Reljič Jakša

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: krokování, motorů, zapojení, krokového, řízení

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Zapojení pro řízení indukčního proudu asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259484

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 17/30, H02K 17/12

Značky: proudu, motorů, řízení, indukčního, zapojení, asynchronního

Text:

...1 příklad zapojení a na obr. 2 vektorový průběh napětí.Síťové napětí je zapojeno na prvni, druhý a třetí síťový vstup l, 1, Q jednotlivých statorových fází motoru. Vinutí statoru je zapojeno do tzv. úsporneho zapojení delta mezi první, druhý a třetí uzel 3, g, Q. Mezi první a druhý uzel l a 3 je zapojen v sérii s druhým tyristorem 23 primární vinutí druhého proudového transformátoru § 53. Mezi druhý a třetí uzel 3 a Q je zapojen třetí...

Kapacitní rotační snímač polohy s vyhodnocovacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259483

Dátum: 17.10.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: G01P 3/483

Značky: rotační, obvodem, snímač, polohy, vyhodnocovacím, kapacitní

Text:

...o 90 ° elektrických. sekce ÉEJ gg jsou galvanicky odděleny a jsou opatřeny vývody ll, 13, ktoré jsou připojeny na sekundární vinutí diferenciálního transformátoru lg připojeněho na vysokofrekvenční generátor g. Stator Q je opatřen kovovým kroužkem Ag stejných rozměrů jako kovový kroužek 5 rotoru g. Kroužek gg statoru § je vývodem g připojen na zesilovač ll ząpojený přes impedanční transformátor lg na Schmittův klopný obvod lg tvořící výstup...

Zapojení pro bezkontaktní vypínání pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259175

Dátum: 17.10.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H02P 1/42

Značky: bezkontaktní, fáze, motorů, pomocné, jednofázového, vypínání, zapojení, asynchronního

Text:

...asynchronních motorü, nejsoudosavadní způsoby spínání a vypínání pomocné fáze ani z technickéÉho ani z ekonomického hlediska vhodné pro všechny motory. Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro- bezkontaktní vypínäní pomocné fáze jednofázového~aanchronního motoru podle vyná.lezu, jehož podstata spočívá v tom, ževv sérii s hlavní fází motoruje zapojeno primární vinutí proudového transformáyoru s proměn mnou indukčností. Jeho sekundární...

Zapojení pro synchronní chod dvou krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258075

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sobek Pavel, Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: synchronní, zapojení, krokových, motorů

Text:

...čítačůjšĺje připojen přes druhý dekodér gg na třetí vstup prvního.dekoděrukgl, jehož jednotlivé výstupy tvoří vstupy fází krokovćhomotoru. Buzení fází obou krokových motorů je určováno dekodéhúj krem 2 na základě informací o režimu.provozu krokového motoruj ta o aktuálním stavu krokověho motoru, zaznamenaný pamětí stevug§.Logika dalšího stavu Lgg určuje následující očakávanýstav krokového motoru po provedení jednoho kroku na základě...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254516

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: motorů, zapojení, bezkontaktní, pomocné, fáze, ovládání, asynchronního

Text:

...polovodičový spínač a kondenzátor na pomocnou fázi a jednak přes druhý odpor na hlavní fázi. Řídicí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes první odpor mezi druhý odpor a hlavní fázi.zapojení je velmi jednoduché s velmi nízkými výrobními náklady a zajiščuje prakticky bezporuchový rozběh jednofázových asynchronních motoru.Na připojeném výkresu je uvedeno schéma zapojení. Druhý vstup 1 elektrické napájecí sítě je zapojen mezi...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254515

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H02P 1/42, H03K 17/64

Značky: motorů, asynchronního, zapojení, bezkontaktní, ovládání, pomocné, fáze

Text:

...je paralelně zapojen třetí odpor. Řídíoí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes druhý odpor na anodu diody.zapojení je lscine, malé a účelne. Prakticky zajišťuje bezporuchový chod jednofázového asynchronního motoru v chladničkách, pračkách apod.Na připojeném výkresu je uveden příklad zapojení.První vstup zl elektrické sítě je zapojen mezi pomocnou fázi g a hlavní fázi g. Polovodičový spínač 3 je anodou zapojen na pomocnou fázi 2,...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokových, logiky, řízení, více, ovládací, stupně, koncového, zapojení

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Zapojení koncového stupně pro řízení krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253883

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, koncového, zapojení, řízení, stupně, krokových

Text:

...nejmenší rychlosti, popřípadě Celistvé podíly největšíÚprava takto koncipovaného koncového stupně podle vynálezu je pravedena podle obr. 1 na přiloženém výkresu. Každý koncový vývod bifilárního vinutí głł, ggl, głł, ggł prvního krokového motoru 5 je připojen na silový tranzistor El až ii koncového stupně přes blokovací diodu gł až QA, stejně jako každý koncový vývod bifilárního vinutí êłg, § 23, E 12, ggg druhého krokověho motoru, který...

Zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250138

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: F16F 7/12

Značky: odstranění, mechanických, elektrické, rezonancí, hřídele, zařízení

Text:

...je pokles otáček elektrické hříxdele, např. -klesnou otáčky z 10 D 00 na 3800 min. Kromě poklesu otáček do chází i ke ztrátě synchronismu obou krokových motoru, což při aplikací u elektronických opřádaček strun pro hudební ná» stroje vede ke zmeťkovitosti, tj. k .prasskání ocelového jadra strun.Uvedené nevýhody v podstatě řeší zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249979

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, zapojení, řízení, krokování

Text:

...fáze§ motoru.Výstupy elektronických spínacĺch prvků Zł, głł první a druhé fáze Ř, Ě motoru jsou vzájemné propojeny a pŕipojeny na první výstupgł kladného napěčového zdroje g. Na jeho druhý a třetí výstup gg, gg jsou analogicky paralelně připojeny výstupy elektronických spínacích prvků 2 g, ggł a 33, głł první a druhé fáze A, 5 krokového motoru.Podstatná funkce vynálezu je charakterizovaná přepínáním odstupňovaných a předem daných úrovní...

Zapojení pro přesné dělení kroku krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234177

Dátum: 01.04.1987

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, motorů, krokových, dělení, kroku, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přesné dělení kroku krokových motorů, sestávající ze směrové logiky, čítače kroků, komparátoru, regulátoru polohy a logické části napájení krokového motoru. Výstupy čidla jsou spojeny se vstupy směrové logiky, jejíž výstupy jsou připojeny na vstupy reversibilního žítače kroků, jehož jeden výstup je připojen na vstup elektronického bloku čtyřfázové logiky a druhý výstup na vstup komparátoru. Na druhý vstup komparátoru je připojen...

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238704

Dátum: 16.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: rychlostí, krokového, motorů, zapojení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je připojen přes první čítač na první vstup přepínací logiky, která je dvěma výstupy přes logické přepínače otáček, odpovídající režimům "VPŘED" a "VZAD KROKOVOU RYCHLOSTÍ", paralelně spojena s druhým vstupem logiky uzavřené smyčky, odpovídající režimu "MAX". Třetí výstup přepínací logiky je spojen s prvním vstupem logiky uzavřené smyčky, odpovídající režimu "STOP". Čidlo krokového motoru spojené s logikou uzavřené smyčky je...

Zapojení ke zvýšení výkonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234286

Dátum: 01.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: zvýšení, zapojení, výkonu, krokového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje dlouhou dobu komutačního procesu elektronickým způsobem tak, že paralelně k bifilárnímu vinutí fází jsou zapojeny přídavné tranzistory spolu s odpory, přičemž střední vývod vinutí fází je přes ochranný odpor s paralelně zapojenou zpětnou diodou připojen na napájecí zdroj. Zapojení je vhodné realizovat u těch krokových motorů, kde je žádoucí dosažení vyšších momentů, zejména při vyšších rychlostech.

Zařízení pro navíjení ocelového jádra struny, zejména pro hudební nástroje, na rolničku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234555

Dátum: 01.01.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 79/00

Značky: nástroje, rolničku, struny, navíjení, zejména, hudební, zařízení, ocelového, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový zásobník rolniček, který je opatřený otáčejícím se několikaramenným nakládačem a oddělovačem, umístěným v mezeře dolní části zásobníku. je svým ústím umístěn nad vkládačem rolniček. V jeho prodloužené vodorovné ose jsou za probíhajícím jádrem struny umístěny pohyblivé čelisti s elektromagnetem, spojené přes pevně uchycenou šroubovici s druhým krokovým motorem. Mezi ústí zásobníku rolniček a čelistmi je umístěna svěrka s pevnou a...

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237513

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H01L 21/96, G01C 7/06, H01S 3/101...

Značky: spojů, zjištění, zařízení, zejména, vŕtačky, stopy, polohy, plošných, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjištění polohy světelné stopy, zejména pro vrtačky plošných spojů, sestávající z optické a optoelektronické části, uspořádané v obrazové rovině a tvořené fotocitlivými čidly, podle vynálezu pěti fototranzistory, připojenými na Schmittovy klopné obvody s hradly a invertorem. Podstatou vynálezu je rozpoznání kruhového průhledného místa uprostřed neprůhledného okolí na průhledné matrici, kterou může být např. šablona pro tištěné...

Zařízení pro automatické napínání jádra struny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235844

Dátum: 01.12.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: G05D 17/02

Značky: struny, napínání, zařízení, automatické, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické napínání jádra strumy, zejména u elektronických opřádaček, na předem zvolenou hodnotu. Motor s regulovatelným momentem je spojen se šroubovicí s nasunutým jezdcem, který je pevně vázán s konzolou, na níž je upevněn krokový motor. Otáčením motoru ve směru napínání jádra strumy se vzdaluje pohyblivá konzola krokového motoru od pevné konzoly druhého krokového motoru do té doby, než je dosažen potřebný a předem zvolený...

Zapojení pro regulaci krokového motoru v oblasti nízkých rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235759

Dátum: 01.12.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: nízkých, zapojení, oblastí, krokového, motorů, rychlostí, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci krokového motoru v oblasti nízkých rychlostí. Vynález spadá do oboru regulace rychlostí krokových motorů a řeší problém jejich lability, zejména dodržení směru krokování a velikosti momentu při nízkých rychlostech do 1000 Hz. Podle podstaty vynálezu byl problém vyřešen tím, že výstupy z čidel poloh jsou spojeny jednak přímo, jednak přes zpožďovací obvod s obvody logiky řízení nízkých rychlostí v uzavřené smyčce. Zapojení...

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236562

Dátum: 15.11.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 54/00

Značky: opřádačky, hlava, upínací, strun, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun, určená zejména pro zachycování a upínání rolničkové strany jádra struny při výrobě strun pro hudební nástroje. Upínací hlava je tvořena válcovým tělesem, jehož jedna strana má tvar komolého kužele se souose provedenou vnitřní dutinou. Do ní jsou po obvodu komolého kužele vytvořeny nejméně dva upínací otvory symetrické k ose válcového tělesa a navzájem propojené mezerou, procházející osou válcového...

Upínací hlava, zejména pro opřádačky strun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236561

Dátum: 15.11.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: B65H 54/00

Značky: zejména, hlava, strun, upínací, opřádačky

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlava zejména pro opřádačky strun, určená pro zachycování a upínání zejména jádra struny při výrobě strun pro hudební nástroje, sestává z vnitřní části a pouzdra. Vnitřní část upínací hlavy je tvořena válcovým tělesem, v jehož středu je souose vytvořen otvor pro upevnění na hřídel poháněcího motoru a na něj kolmý otvor pro zajišťovací prvek polohy, a upínacím hákem, připevněným na válcové těleso, na který je nasunuta pružina. Tloušťka...

Zapojení pro tlumení rezonančních jevů krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229255

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šindelář Jaroslav, Reljič Jakša, Dušek Tomáš

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, motorů, tlumení, krokových, jevů, rezonančních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumení rezonančních jevů při krokování motorů, zejména při nízkých krokovacích kmitočtech. Paralelně s vinutími fáze jsou zapojeny tyristory, polované vůči napětí napájecího zdroje v nepropustném směru, buzené při nízkých kmitočtech krokování, například do 150 kroků/s. Při vybuzení fáze, například AI, je při nízkých kmitočtech krokování zkratováno vinutí fáze A2, čímž se zpomalí nárůst proudu v buzené fázi A1. Vynález lze...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: momentové, krokových, charakteristiky, motorů, zapojení, způsob, provádění, posouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232438

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sobek Pavel, Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: rychlostí, krokového, motorů, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru. Vynález spadá do oboru řídicí elektrotechniky - regulace krokových motorů a řeší problém, který spočívá v kolísání rychlostí krokování, vznikající změnou zátěže. K základní čítací jednotce přednastavené na časové zpoždění impulsu následujícího po informaci o provedeném kroku je přes elektronickou výhybku zapojena korekční čítací jednotka, odečítající časové zpoždění při zpomalení chodu vlivem...

Zapojení pro regulaci rychlostí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231746

Dátum: 15.07.1986

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, regulaci, zapojení, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky - regulace dynamoelektrických strojů a řeší regulaci rychlostí krokového motoru zejména číselnými údaji z mikroprocesoru. Princip zapojení podle vynálezu spočívá v číselném udání doby, která má uplynout mezi následnými impulsy, ať mikroprocesorem nebo ručním nastavením.

Zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: rozbeh, krokových, synchronní, zapojení, brzdění, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro synchronní rozběh, chod a brzdění dvou a více krokových motorů. První výstupy čidel krokových motorů jsou připojeny na vstupy první paměti, druhé výstupy čidel krokových motorů jsou spojeny se vstupy druhé paměti. Vstupy pro rozběh a chod motoru a vstupy pro brzdění motoru do první a druhé paměti jsou navzájem propojeny a připojeny na odpovídající výstupy režimu krokového motoru. Výstupy první a druhé paměti jsou...

Zapojení pro synchronní rozběh a chod alespoň dvou krokových motorů vzájemně vázaných formou elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 228656

Dátum: 15.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: rozbeh, alespoň, vzájemné, motorů, formou, elektrické, vázaných, hřídele, synchronní, krokových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vyznačuje tím, že koncový stupen opatřený regulovatelným napájecím zdrojem je všem krokovým motorům společný, přičemž výstupy čidel poloh rotorů jsou zapojeny na vstupy logiky synchronizace motorů, jejíž výstup je připojen na druhý vstup obvodu logiky řízení krokování v uzavřené smyčce. Zapojení je doplněno synchronizačním členem umožňujícím použití logiky řízení v uzavřené i v otevřené smyčce.

Zapojení pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231100

Dátum: 01.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, krokového, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru řízení krokových motoru a řeší problém přispusobení rychlosti rozběhu, krokování a brzdění krokového motoru v závislosti na předvolené dráze. Problém byl vyřešen pomocí vícedekádového registru, jehož výstupní obvody s vyšší hodnotou kroků jsou zapojeny pomocí logických obvodů na režimy s vyšší krokovací rychlostí. Při vyplnění celého registru se automatický nastaví nejvyšší rychlost motoru, která se postupným...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221240

Dátum: 15.01.1986

Autor: Reljič Jakša

Značky: rychlostí, zapojení, krokového, řízení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v režimech vpřed krokovou rychlostí, vzad krokovou rychlostí a maximální rychlostí pro jeden nebo nejméně dva synchronně běžící krokové motory. Zapojením podle vynálezu se reguluje krokovací kmitočet uvnitř rozsahu mezi nulovým kmitočtem a kmitočtem odpovídajícím režimům vpřed, nad a maximální rychlosti. Čidlo krokového motoru je připojeno přes režimům vpřed, nad a maximální rychlostí. smyčky na...

Zařízení pro bezdotykové měření rychlosti a délky drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228268

Dátum: 01.11.1985

Autori: Lončar Gojko, Reljič Jakša

Značky: rychlostí, drátu, délky, zařízení, bezdotykové, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezdotykové měření rychlosti a délky drátu. V určité vzdálenosti od probíhajícího drátu je umístěn zdroj bodového ohřevu, například laser vysokofrekvenční cívka popřípadě svazek neutronů. Za ním ve směru pohybu drátu ve vzdálenosti je umístěno snímací zařízení tepelného bodu. Nový bezkontaktní způsob měření je založen na principu tepelného značkování drátu. Rychlost značkování může být i kratší než 1/50 sec.

Zapojení pro brzdění krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217807

Dátum: 15.07.1984

Autor: Reljič Jakša

Značky: krokového, zapojení, brzdění, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro brzdění krokového motoru. V zapojení se využívá jednotlivých fází motoru, spínacích prvků a diod. Vinutí fází motoru je bifilární. Jako spínací prvky jsou využívány výkonové tranzistory. K brzdění je použit transformátor, který je sekundárním vinutím zapojen na diody, zapojené jako jednocestný usměrňovač. Brzdění při využití vynálezu je vířivě hysterezní. Vychází se z toho, že hysterezní ztráty jsou úměrné velikosti...

Způsob indikace počátku pracovního přísuvu na brousicích strojích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214576

Dátum: 28.02.1984

Autori: Reljič Jakša, Rosberg František, Frank Helmar

Značky: indikace, zařízení, způsob, provádění, pracovního, přísuvu, brousicích, počátku, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení počátku pracovního přísuvu (broušení) na hrotových bruskách. Podstata způsobu indikace počátku pracovního přísuvu spočívá v tom, že mezi obrobek a brousicí kotouč je umístěn předepnutý pojistný drát, jehož osa je kolmá k rovině proložené osou obrobku a osou brousicího kotouče, přičemž pojistný drát je elektricky vodivě uzavřen do indikačního obvodu s vyhodnocovacím zařízením, které v případě přerušení indikačního...