Rejent Jan

Zapojení dvoufázového nebo vícefázového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 268457

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rejent Jan, Fridrich Miloš, Sova Jiří, Čapek Miloslav

MPK: H02H 3/04, H02M 3/125

Značky: zapojení, dvoufázového, vícefázového, pulsního, měniče

Text:

...provedení dvoufázového pulsníhoměniče, jehož schéma zapojení je znázornčno na výkresu.Jak z přiloženého výkresu vyplývá, každá fáze se skládá ze dvou tyristorových spínačů,dvou nulových diod a dvou dílčích vyhlazovacích tlumivek zapojených tak, že ke kladnému pőlu kondenzâtoru EQ vstupního filtru je zapojena anoda prvého tyristorového spínače l, resp. ll,jehož katodą, spojené s katodou první nulově diody 3, resp. 13, je přes první dílčí...

Zapojení nezávislé odporové brzdy pro elektrická trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267426

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Rejent Jan

MPK: B60L 7/04, H02P 3/12

Značky: nezávisle, vozidla, odporové, trakční, zapojení, elektrická, brzdy

Text:

...napětí, jehož první pól je spojen s první vstupní svorkou pulsního měniče lg pro řízení budicího proudu trakčních motorů. Výstupní svorka tohoto pulsního měniče 1 § pro řízení budícího proudu stejnosměrných trakčních motorů je zapojena na první svorku sérlově spojených budicích vlnutí łg stejnosměrných trakčních motorů. kam je rovněž přes pomocný tyristor LZ připojen první pól vozidlové baterie Lg. Druhý pól této vozidlově baterie 11....

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: vznětového, obvodů, elektrického, signálu, poklese, otáčok, zapojenie, získanie, motora

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Elektrické zapojení reverzačního budícího měniče zvláště pro stejnosměrná trakční vozidla s rekuperací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251631

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sova Jiří, Rejent Jan, Fridrich Miloš, Ibl Stanislav

MPK: B60L 15/20, H02P 3/08

Značky: trakční, zvláště, zapojení, budicího, stejnosměrná, měniče, reverzačního, elektrické, rekuperací, vozidla

Text:

...3, ktorý jo podlo obr. 2 v Morganově jodnotyriatorovém zapojení tvořený tyristorom g 4, kondenzátorem głg a indukčností 343 a nabíjocím odporom 3,5, tvoři s nulovou diodou 1 pulsní měnič so vstupním ss. zdrojom L. V obr. 2 jo ss. zdroj dorinován filtrační indukčností lL 1 a filtračním kondonzátorom 14 g. Na joho výstup je stojnosmlrnými poly připojon můstok rovorsočuích tyristord gůl, 5,3, 4, a 3,1. Kozí atřídavě svorky tohoto můstku jo...

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rejent Jan, Sluka Josef

MPK: B60L 15/18

Značky: adheze, regulaci, regulačních, zapojení, vozidel, trakčních, obvodů, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Zařízení pro zajištění rovnoměrného rozdělení proudů v paralelně zapojených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220603

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rejent Jan, Ryant Jiří, Casanova Rudolf, Hrůza Miloslav

Značky: paralelně, zařízení, zapojených, součástkách, zajištění, proudu, polovodičových, rovnoměrného, rozdělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukčně zjednodušit dosavadní způsob zajištění rovnoměrného rozdělení proudu mezi paralelně zapojené prvky (diody či tyristory) především u polovodičových měničů velkých výkonů. Uvedeného účelu je dosaženo jednoduchým konstrukčním řešením napájecích pásovin, jejichž součástí jsou trubky. Na tyto trubky jsou nasunuta magnetická jádra. Magnetické jádro přitom může být dělené či nedělené. Trubkami i magnetickými jádry je...