Reiser Vladimír

Zariadenie na elektrostatické nanášanie kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258217

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kovačič Emil, Košík Martin, Reiser Vladimír, Čermák Mirko

MPK: B01F 13/10

Značky: sypkého, kvapalín, částic, materiálů, povrch, zariadenie, nanášanie, elektrostatické

Text:

...a opačne nabitý aerosol kvapaliny sa zmiešajú.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rýchlo dosiahnut homogénne pokrytie povrchu častíc sypkého materiálu kvapalinou, pri jeho použití nedochádza k tvorbe aglomerátov a koláča ani v prípade miešania visköznych kvapalín a kohéznych práškov, nedochádza k zahrievaniu zmesi a ani k mechanickému rozrušeniu sypkého materiálu V priebehu miešania, pričom miešanienie je energeticky naročne.Pripojený výkres...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rendoš František, Košík Martin, Reiser Vladimír, Zelník Addej

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: logická, automatizaci, lokální, důlní, zařízení, vyhodnocovací, zejména

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...

Spôsob termolytickej sacharifikácie surovin obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251514

Dátum: 16.07.1987

Autori: Augustín Jozef, Košík Martin, Reiser Vladimír, Špilda Ivan, Pekarovičová Alexandra, Šurina Igor Csc, Zelník Andrej, Blažej Anton Akademik, Vodný Štefan

MPK: C07B 41/02

Značky: obsahujúcich, polysacharidy, surovin, sacharifikácie, termolytickej, spôsob

Text:

...a frakcie kondenzátu obsahujdca glykozány sa ďalej hydrolyzuje n-a monosachairi-dy alebo priamo použije na klľlltĺ váciu mikroorganizmov.Takéto podmienky sa »dosahujú ,pri termildkom rozklade za vákua, resp. pri pyrolýze vo vhodnom zariadení. Produkty, ktoré vzniknú termolýzou sa zvachytávajú fralkičnou .korrdenzâcioiu a kondenzát bez .podstatnejších úprav sa použije na biochemické.spracovanie alebo po zriadení vodou sa an hydridy...

Spôsob úpravy povrchov natieraných materiálov s vysokým obsahom hydroxylových skupín v koronovom výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239174

Dátum: 15.05.1987

Autori: Reiser Vladimír, Jurák Štefan, Košík Martin, Čermák Mirko

MPK: B05D 3/06

Značky: obsahom, hydroxylových, skupin, úpravy, spôsob, koronovom, vysokým, povrchov, výboji, materiálov, natieraných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepeniek. Jeho podstata spočíva v tom, že sa na povrch pôsobí v zápornom korónovom výboji ionizačným žiarením pri intenzite elektrického prúdu 0,5 až 20 mA, napätí 10 kV, po dobu 20 až 60 sekúnd za prítomnosti pár anhydridu kyseliny octovej. Predmet vynálezu sa dá využívať v obalovej technike, a to pri glejení papiera, kartónu a lepeniek.

Náterová farba pre zníženie horľavosti natieraných materiálov na báze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239173

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jurák Štefan, Obetko Dušan, Reiser Vladimír, Košík Martin

MPK: C09D 5/18, C09D 3/74

Značky: zníženie, farba, báze, hořlavostí, natieraných, buničiny, materiálov, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši náterovú farbu pre zníženie horľavosti natieraných materiálov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z 10 až 40 % hmotnostných hydroxidu hlinitého, 60 až 90 % hmotnostných náterového kaolínu, 0,2 až 2 % hmotnostných retardérov horenia, 0,1 až 1,5 % hmotnostných molekulových koloidov, 5 až 15 % hmotnostných polyvinylacetátu so stupňom hydrolýzy acetylových skupín 95 až 100 % hmotnostných. Predmet vynálezu sa dá využívať v...

Spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236623

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dvořák Anton, Reiser Vladimír, Černák Mirko, Polášek Milan, Moravec Juraj, Košík Martin

MPK: B32B 21/02

Značky: částic, nanášania, kvapalín, sypkého, materiálů, spôsob, povrch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chemickej technológie rieši spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že dezintegrovaný materiál, ako sú piliny, jemná drť, prach, vlákna, triesky, sečka, granuly, sa elektricky nabije a zmieša sa s elektricky opačne nabitým aerosolom kvapaliny. Pôsobenie síl elektrického poľa zabezpečí homogénne pokrytie povrchu rozdrveného materiálu reakčným...

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 235556

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štaudnerová Anna, Balog Karol, Chrástová Viera, Košík Martin, Reiser Vladimír, Náplava Anton, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Rattay Vladimír, Špilda Ivan

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylén, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polypropylén so zníženým povrchovým elektrickým nábojom a horľavosťou pozostávajúci z 5U až 95 % hmot. izotaktického polypropylénu s prísadou 2,6-diterc.butyl-4-metylfenolu, tetrakis-5-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl )-3-oxo-2-oxopentylmetánu, stearátu vápenatého a do 100 % antistatika na báze dietanolamínu a/alebo retardéra horenia. Antistatikum a retardér horenia sú v modifikovanom polypropyléne prítomné v immobilizovanej forme,...

Sposob výroby 2-furaldehydu z rastlinných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248059

Dátum: 15.01.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Pajtík Jozef, Šurina Igor, Zelník Andrej, Reiser Vladimír, Madlo Viliam, Rendoš František, Košík Martin

MPK: C07D 307/50

Značky: surovin, rastlinných, výroby, spôsob, 2-furaldehydu

Text:

...surovina sa potom vystaví účinkom teploty 160 až 250 °C -vo vibrofluidnom reakt-ore po dobu 2 až 180 minút, pričom vznikajúci pro.dukt sa vo forme pár .kontinuálne z reaktora odvádza.Cez reaktor sa môže prepúšťať vodná para alebo pary iného inertného média, aby sa Z-furaidehyd rýchle odvádza z reakčnej zóny. Z-Fural-dehyd sa v ďalšom izoluje zVýhodou spôsobu .podľa vynálezu je to, že sa da uskutočniť v jed-noduchom zariadení,~akuo postup...

Spôsob zníženia inkrustácie pri hydrolýznom spracovaní lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228366

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bakoš Dušan, Brabec Juraj, Špilda Ivan, Krkoška Pavol, Šutý Ladislav, Mišovec Pavol, Reiser Vladimír, Golis Emil, Košík Martin, Vodný Štefan, Mozoľová Lujza, Lužáková Vlasta, Blažej Anton Akademik, Marcinčinová Tatiana

Značky: spôsob, inkrustácie, hydrolýznom, spracování, zníženia, lignín-celulózových, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania lignifikovaných surovin. Rieši spôsob zníženia inkrustácie pri hydrolýznom spracovaní 1ignín-celulózových materiálov. Postupuje sa tým spôsobom, že 1 až 100 hmotnostným dielom drevných štiepok alebo iného ligníncelu1ózového materiálu sa pridá 1 až 10 hmotnostných dielov vodného roztoku prostriedku na zníženie inkrustácie a zmes sa zohreje na teplotu 150 až 215 °C za zvýšeného tlaku a teplota sa udržuje 1...

Spôsob hydrolytického spracovania lignifikovaných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220999

Dátum: 15.03.1986

Autori: Košík Martin, Pekarovičová Alexandra, Haľama Dušan, Reiser Vladimír, Augustín Jozef

Značky: spôsob, lignifikovaných, surovin, spracovania, hydrolytického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania dreva, respektíve fytomasy. Rieši spôsob hydrolytického spracovania lignifikovaných surovín. Postupuje sa tým spôsobom, že vhodné mechanicky upravená rastlinná surovina sa zohrieva v pomere hmotnosti 1 :,1 až 10 v suspenzií alifatického alkoholu s počtom 1 až 4 atómov uhlíka v molekule obsahujúceho 0,1 až 10 % hmotnostných anorganickej kyseliny pri teplote 63 až 200°C po dobu 2 až 300 minút, ďalej sa tuhý...

Spôsob radiačnej úpravy surovín určených pre hydrolitické spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224774

Dátum: 01.09.1984

Autori: Košík Martin, Lűbke Heinrich, Jokel Jozef, Reiser Vladimír, Orech Július Tibor, Blažej Anton Akademik

Značky: určených, surovin, spôsob, spracovanie, úpravy, radiačnej, hydrolitické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob radiačnej úpravy surovín určených pre hydrolytické spracovanie, vyznačujúci sa tým, že suroviny obsahujúce polysacharidy sa ponorené v nadbytku vody alebo vodného roztoku napúčacích činidiel ožarujú vysokoenergetickým žiarením integrálnej dávky 101 až 106 Gy a následne sa spracúvajú hydrolytickými alebo enzymatickými postupmi.

Prostriedok s fungicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 217679

Dátum: 16.07.1984

Autori: Straková Daniela, Uhlár Ján, Košík Martin, Reiser Vladimír, Mišiga Stanislav

Značky: účinkom, prostriedok, fungicídnym

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešiť bezfarebnú fungicídnu a protiplesňovú ochranu materiálov, predovšetkým dreva a iných celulózových materiálov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že prostriedok je tvorený vodným roztokom anorganickej zlúčeniny obsahujúcej antimón a fluór. Vynález sa dá využiť hlavne pri ochrane dreva a iných materiálov, ako i pri múzejníctve a ochrane pamiatok.