Reinecke Paul

Způsob výroby punčochových kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243463

Dátum: 15.07.1987

Autori: Reinecke Paul, Scheinpflug Hans

MPK: D04B 1/24

Značky: kalhot, výroby, způsob, punčochových

Text:

...jehly n určená pro platení prvního hadicovltáhowýrobku u, zatím co v pletacím systému L 3 sa zvadají pouze daläí pletací jem. u určené pro platení druháho hadicovitého výrobku u.Jak je zřejmě z obr. 11 a 12, v platacím systému 51 53 pletou pouze pletací jahly | jahelního válce, zstímco v pletacím systému A 4 pouze pletecí jehly u talíře.Do pletecího systému A 2 so dostanou platení jehly UA, 112, LE a u určené pro ple tení spojovacího...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hargrave Karl, Reinecke Paul, Devlin John, Brandes Wilhelm

MPK: B21D 5/14

Značky: ohýbačky, plechů, spodních, pohon, válců, válcové, samostatný

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238648

Dátum: 15.05.1987

Autori: Reinecke Paul, Brandes Wilhelm, Scheinpflung Hans, Krämer Wolfgang, Kaspers Helmuth

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající a) z 1-(4-fenylfenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-olu vzorce I a b) z dalších fungicidně účinných derivátů 1,2,4-triazolu obecného vzorce II v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I k účinným látkám vzorce II je mezi 1 : 0,1 a 1 : 10.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hänssler Gerd, Blank Heinz Ulrich, Brandes Wilhelm, Marzolph Gerhard, Reinecke Paul

MPK: A01N 43/36

Značky: výroby, složky, fungicidní, účinné, prostředek, způsob

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Elbe Hans-ludwig, Lürssen Klaus, Jautelat Manfred, Krämer Wolfgang, Ditgens Klaus, Jäger Gerhard, Reinecke Paul

MPK: C07D 249/08, A01N 43/64, A01N 43/56...

Značky: výroby, prostředek, účinné, růstu, složky, fungicidní, způsob, rostlin, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylketon nebo azolylalkohol obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku a dále znamená benzylovou...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Berg Dieter, Krämer Wolfgang, Reinecke Paul, Reiser Wolf, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/28

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alepoň jeden substituovaný aminoketal obecného vzorce I, v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou nebo jeho komplex s kovem II. a IV. hlavní a I., II., jakož i IV. až VIII. vedlejší skupiny periodického systému prvků.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236795

Dátum: 15.02.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Reinecke Paul, Scheinpflug Hans, Krämer Wolfgang, Lürssen Klaus, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: způsob, rostlin, složky, výroby, účinné, prostředek, fungicidní, růstu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 1-azolyl-2-oximinobutanu obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu -CH=, Rl znamená vodík, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232736

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Kühle Engelbert, Reinecke Paul, Paul Volker, Genth Hermann, Paulus Wilfried

MPK: A01N 41/06

Značky: fungicidní, účinné, způsob, složky, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k ochraně technických materiálů před mikrobiální změnou a rozkladem, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-sulfenylovaný benzylsulfonamid obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají nezávisle na sobě vodík, halogen, nitroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu a R5 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenilovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, fenylovou skupinu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235325

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Marzolph Gerhard, Scheinpflug Hans, Blank Heinz Ulrich, Reinecke Paul

MPK: A01N 37/32

Značky: výroby, způsob, prostředek, látek, fungicidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný imid maleinové kyseliny obecného vzorce I, ve kterém X znamená atom chloru nebo bromu, X1 představuje atom chloru nebo bromu, R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou nebo benzylovou skupinu, R1 až R5 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, R6 představuje atom halogenu,...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235323

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oeckl Siegfried, Reinecke Paul, Paulus Wilfried, Kuck Karl-heinz, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 37/18

Značky: ochraně, rostlin, složky, prostředek, mikrobicidní, materiálů, účinné, způsob, fungicidní, výroby, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden halogenpropargylformamid obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo popřípadě jednou až pětkrát, stejně nebo různě halogenem, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinou s 1 až 5 atomy halogenu a s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinou,...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235322

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reinecke Paul, Schmitt Hans-georg, Genth Hermann, Radt Walter, Paulus Wilfried

MPK: A01N 33/12

Značky: složky, výroby, prostředek, mikrobicidní, způsob, fungicidní, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu jodpropargylamoniovou sůl obecného vzorce I, v němž R a R1 jsou stejné nebo různé a znamenají přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku v každém z alkylových zbytků, R2 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku, ferrocenmetylovou skupinu,...

Fungicidní a baktericidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kuck Karl-heinz, Kühle Engelberf, Reinecke Paul

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, baktericidní, způsob, látek, fungicidní, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a baktericidní prostředek k ochraně rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden ester N-sulfenylované biuret-N"-karboxylové kyseliny obecného vzorce I ve kterém R1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R2 představuje methylovou, ethylovou nebo fenylovou skupinu, R3 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Reinecke Paul, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: výroby, účinné, prostředek, fungicidní, způsob, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylfenoxyderivát obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH) R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenfenylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246578

Dátum: 17.09.1985

Autori: Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Hänssler Gerd

MPK: H01B 3/08

Značky: dielektrická, fotocitlivá, sloučenina

Text:

...Í,2 Ha®TOXHHOHnHa 3 HH-(Ž)5 CyHb®O 3 ®Hpa 6 poMHpoBaHHoň HoBonaqHoň ůenonopMąnberHnHoň cMonm, Hononaunoň meHonopManbernnHoñ cMonm H HoKcaHa.Texnonornn npnrowonnennn cMecH (HDHMEDH 1-6) nnn nonyqeuua ®oToqyBcTBMTeHbHOĚ uanexrpuqecxoü KoMno 3 MuMn.B Qapmoposoň uamxe cMemnBamT npeaapuwenbno npHroToaneHHuňpacTBop cononHMepa HSOĎYTHHEHH, nnnepuneaa H Hnrpuna axpnnoaoň KHCHOTH B nHMeTHnopMaMane c pacTBopoM (B nepecqewe na cyxoň ocrarox) nosurnauoro...