Reichelt Wolfgang

Zariadenie na pásové liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284048

Dátum: 26.07.2004

Autori: Schwerdtfeger Klaus, Von Hinrichs Thomas, Urlau Ulrich, Kroos Joachim, Freier Paul, Spitzer Karl-heinz, Feuerstacke Ewald, Brühl Michael, Reichelt Wolfgang

MPK: B22D 11/06

Značky: zariadenie, pásové, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na pásové liatie s bočnými ohraničeniami tesne dosadajúcimi na nosný pás. Bočné ohraničenia sú, rovnako ako výhodne privádzacie zariadenie na tekutý kov, vytvorené kmitateľne, spojené so zariadením na vytváranie kmitania. Tým sa môže zamedziť napaľovaniu stuhnutého materiálu.

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hofmann Werner, Reichelt Wolfgang

MPK: C21B 13/02, C21C 1/08

Značky: zlievarenského, výroby, jednosmerný, surového, spôsob, uskutočnenie, prúd, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...