Redshaw Sally

Hydroxyetylamínové deriváty na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1932

Dátum: 03.12.2003

Autori: Walter Daryl, Stanway Steven James, Naylor Alan, Faller Andrew, Redshaw Sally, Demont Emmanuel, Macpherson David Timothy, Milner Peter Henry, Vesey David

MPK: A61K 31/415, A61K 31/4015, A61K 31/45...

Značky: hydroxyetylamínové, choroby, liečenie, deriváty, alzheimerovej

Text:

...inhibítorom enzýmu Asp 2, ale ideálne by malo tiež byt selektívne voči Asp 2 na rozdiel od ostatných enzýmov z rodiny aspartyl proteináz, napríklad katepsínu D(Connor, G. E. (1998) Cathepsin D in Handbook of Proteolytic Enzymes, Barrett, A. J.,Rawlings, N. D., Woesner, J. F. (ed.) Academic Press London. str. 828-836).(Elan Pharmaceuticals Inc.) sú opísane rady hydroxyetylamínových zlúčenín s B-sekretázovouaktivitou, o ktorých sa...

Deriváty aminokyselín, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280249

Dátum: 08.10.1999

Autori: Martin Joseph Armstron, Redshaw Sally

MPK: C07D 217/26, A61K 31/47, C07K 5/02...

Značky: výroby, aminokyselin, liečivá, použitie, báze, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom R znamená benzyloxykarbonylovú alebo 2-chinolylkarbonylovú skupinu, ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s kyselinami, ich použitie na výrobu liečiv, liečivá na ich báze a spôsob výroby týchto derivátov reakciou 2-[(3(S)-amino-2(R)-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-terc.butyl-dekahydro- (4aS,8aS)-izochinolín-3(S)-karboxamidu s kyselinou so všeobecným vzorcom (III) alebo redukciou zlúčeniny so...

Deriváty benzopyránu, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279037

Dátum: 06.05.1998

Autori: Jones Philip Stephen Chemik, Redshaw Sally, Attwood Michael Richard Chemik

MPK: A61K 31/47, A61K 31/44, A61K 31/35...

Značky: deriváty, medziprodukty, báze, farmaceutické, prostriedky, benzopyránu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty benzopyránu všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, halogén, trifluórmetyl, nitro, kyano, C1-7alkyl, alkoxykarbonyl s 1 až 7 C v alkoxyle, alkanoyl s 1 až 7 C, benzoyl, nitrobenzoyl, halogénbenzoyl alebo karbamoyl, R2 je H, C1-7alkyl alebo fenyl, R3 je H alebo C1-7alkyl R4 a R5 je každý jednotlivo H alebo R4 je OH a R5 je H, alebo R4 a R5 predstavujú spoločne väzbu uhlík-uhlík a R6 je šesťčlenný monocyklický N-heteroaryl s 1 alebo 2 N...

Způsob výroby pyridazo(1,2-a) (1,2)diazepin-, diazocin- a -triazepin-1-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lawton Geoffrey, Redshaw Sally, Hassall Cedric

MPK: C07D 243/02, C07D 245/04, C07D 247/00...

Značky: výroby, pyridazo(1,2-a, 1,2)diazepin, triazepin-1-karboxylových, způsob, diazocin, kyselin

Text:

...kovy, například soli sodné nebo soli draselné,soli s kovy alkalickych zemin, například soli vápenaté a soli hořečnaté, amonné soli a soli s organickými bázemi, jako s dicyklohexylaminem apod.sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Y znamená skupinu -N(R 6)- tvoří farmaceuticky upotřebitelné soli s kyselinami, jako s minerálními kyselinami, například s chlorovodíkovou kyselinou, bromovodíkovou kyselinou, sírovou kyselinou, dusičnou...

Způsob přípravy bicyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249128

Dátum: 12.03.1987

Autori: Attwood Michael, Hassall Cedric, Lambert Robert, Redshaw Sally, Lawton Geoffrey

MPK: C07D 487/04

Značky: bicyklických, sloučenin, způsob, přípravy

Text:

...část alkoxykambonylové skiipliny může být nerozvětveria nebo rozvětvená a obsahuje 1 až 8, s výliodlou 1 až 4 atomy uhlíku. specifické příklady alkldxykalrbonyliových skupin jsou methlokykairbionyl a etlroxykiarbionyl. Heteromsolmolcyklický kruh tvorený R 5 a R 7 spolu s atomem dusiku, ke ktearému jsou pvřipjojemry,je například pyrrollildinoskupinia, piperldlmo 249128zaujímavou pondskupinoou sluoiučenin VZOITCG I jsou sloučenicny, kde R 1...