Rebeka Zdeněk

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Milan, Rebeka Zdeněk, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: nejméně, pohyblivého, zámku, ovládání, zařízení, jednoho

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, ovládání, pohyblivého, zařízení

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš, Čermák Stanislav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/54

Značky: pletacího, dvouválcového, okrouhlého, zařízení, stroje

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk, Gross Lumír

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zařízení, jehel

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, jehel, volbu

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Zařízení pro volbu stoprů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247665

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rebeka Zdeněk, Maléř Josef, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/68

Značky: zařízení, volbu, stoprů

Text:

...§. Před najetím páky 1 na kolik g, jak je vidět na obr. 1 je snímaci výstupek 33 na povrchu vzorovacího bubínku l, kam je přitlaćován působenim tažné pružiny L. Rameno 33 snimaci páky 1 dosedá na volicí páčku á,která je držena-svým nosem g u jehelního válce působením ozubu západky g, jež na ni dosedá nad zářezem g a zajišťuje .-51 tak v této poloze. Nos §ZL zatlačuje stopr do dréžky jehelniho válce, takže nemůže být zvednut zámkom. Poloha...

Zařízení pro blokování stahovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236446

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/56, D04B 9/20

Značky: stahovače, blokování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro blokování stahovače v nepracovní poloze během vratného pletení na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového zboží apod. přičemž řešena jednoduchost a použitelnost zejména pro dvouválcový pletací stroj. Podstata řešení spočívá v tom, že sestává z blokovací západky přiřazené ke stahovači upraveném pro záběr se západkou, dále z mechanického převodu, jehož jeden koncový člen je přiřazen k západce a druhý k...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Stanislav, Rebeka Zdeněk, Maléř Josef, Gross Lumír

MPK: D04B 9/10

Značky: pletací, okrouhlý, stroj, dvouválcový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového apod. zboží, kde v drážkách jehelních válců jsou uloženy jazýčkové jehly, vyznačující se tím, že hloubka (h) drážky (4) jehelního válce (1) na konci, kde je uložena jehla (2), v rozsahu výseče odpovídající plnému výkyvu jazýčku (22) zatažené jehly (2), přesahuje rozsah výseče ohraničené délkou (R2) jazýčku (22) jehly (2) mezi čepem (23) jazýčku (22) a nejširší částí lžičky (22´) jazýčku...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 228279

Dátum: 01.11.1985

Autori: Rebeka Zdeněk, Maléř Josef, Čermák Stanislav

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání vyhazovačů na okrouhlém pletacím stroji se dvěma pletacími systémy pletoucími ve vratném chodu. Způsob ovládání vyhazovačů tak, aby v jedné vratné otáčce nemohly ujímat dvakrát, je řešen pomocí systému upravených pák, které střídavě zadržují vždy jeden z ujímačů v nepracovní poloze. Páky jsou ovládány vždy vyhazovačem, který ujímá jehly. Systém pák přiřazených k ujímačům je nejlépe vidět na obr. 5.