Rattay Vladimír

Sposob chemickej modifikácie epoxidovaného sójového oleja esterifikovaného butanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260279

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špirk Eugen, Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Rattay Vladimír, Chrástová Viera, Sedlář Jiří

MPK: C08F 8/04

Značky: oleja, chemickej, epoxidovaného, modifikácie, esterifikovaného, butanolom, sójového, spôsob

Text:

...antistatickým, .antibakteriálnym, môžu to byť retardéry .tvorenia, prípadne látky mierne toxické alebo zapachajúce. Látky možno tpútat relatívne stálymi väzba-mi ako sú uamirny, alkoholy alebo s možnosťou ich rozštiepenia a. uvoľneirina tix-ovanej látky, ako sú -karboxylove kyseliny.Predpokladá sa, že podľa vynálezu modifíkovaný epoxidovaný a butanolom esterifikovtaný sójový olej, ktorý i naďalej zostáva kvapalným produktom, by sa pridával do...

Substituované 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265307

Dátum: 13.10.1989

Autori: Janigová Ivica, Vollek Walter, Kúdela Štefan, Rattay Vladimír, Síleš Bohumil, Garaj Ján

MPK: C07F 7/22, C07C 155/08

Značky: 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty, substituované

Text:

...oddestiloval benzén a získal sa kryštalicky podiel príslušnej 3-/ditiokarbamido/-propionan tri-n-butylcínu o výtažku cca 98 teoretického.Látky podľa vynálezu boli identifikované elementárnou analýzou stanovenim uhlíka, vodíka,dusíka, síry a cinu NMR spektroskopiou a stanovili sa im body topenia, ktoré sú uvedené V tabuľke 1.Baktericidnú účinnost novosyntetizovaných organociničitých zlúčením demonštrujeme na nasledujúcich príkladoch, bez...

Spôsob prípravy antimonitých solí tris-N,N-dialkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261079

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štefanec Jozef, Rattay Vladimír, Garaj Ján, Kyselá Gabriela, Štaudner Emil

MPK: C07C 155/06

Značky: antimonitých, solí, kyselin, přípravy, tris-n,n-dialkylditiokarbamidových, spôsob

Text:

...príslušnej alkalickej soli N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny. 0 kamžite začne vypadávať antimonitá sol kyseliny N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny, ktorú možno po ukončení reakcie, odfiltrovaní a. premytí na filtri metanolom a po vysušení priamo použiť ako urýchľoivač vulkanizácie do kaučukových zmesí.výťažky takto pripravených antimonitých solí kyselín N,N-dialkylditiokarbamidových sú velmi vysoké okolo 9 D teoretickêho...

Sposob prípravy kopolyméru styrén-maleinanhydrid alebo alfa-metylstyrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 259598

Dátum: 17.10.1988

Autori: Godályová Viera, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Citovický Pavol

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: kopolymerů, alfa-metylstyrén-maleinanhydrid, přípravy, styrén-maleinanhydrid, spôsob

Text:

...a-metylstyrén v zmesi s maleinanhydridom spôsobuje, že sa vo velkej prevahe tvorí nenaviazawný kopolymér. Príznakuomnevhodne voleného pomeru objemu rozpúšťadla k ostatným zložkám systému je tuhá finálna vzorka po polymerizácii, ktorá je obtiažne spracov-atelná. Pri výbere rozpúšťadla monomérov je výhodné používat benzén, toluén a iné látky, v ktorých sa nenaviazaný polymér nerozpúšta. Technika vytvárania peroxidických centier na povrchu...

Sposob chemickej modifikácie izotaktického práškového polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259591

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ondáš Miroslav, Citovický Pavol, Rattay Vladimír, Chrástová Viera, Kizlink Juraj

MPK: C08F 255/02, C08F 222/08

Značky: polypropylénu, modifikácie, izotaktického, chemickej, práškového, spôsob

Text:

...byt v ňom rozpustný pripad použitia etylacetátu .alebo dioxánu alebo nerozpustný a vylučuje sa do heterogénnej Iázy benzén, toluénj. Reakcia má exotermlcký charakter, preto je nutné udržiavať konštantnú teplotu reakcie a pracovať s možnosťou návratu destilujúceho rozpúšlšadla.Neipodarilo sa významne obmedzit tvorbu nenaviazaného kopolyméru bez toho, aby sa neznížlla tvorba naviuazaného kopolyméru. Pri optimallzácii procesu očkovania sa...

Urýchlovač vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252046

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štaudner Emil, Štefanec Jozef, Rattay Vladimír, Beniska Jozef, Kyselá Gabriela

MPK: C08J 3/24, C08K 5/59

Značky: urychlovač, vulkanizácie

Text:

...poklese ťažnosti, pevnosti v ťahu a štruktúrnej pevnosti.Vplyv dialkylditiokarbamanov antimonitých na sírnu vulkanizáciu kaučukov sa sledoval pri teplote 145 °C na prístroji Rheometer - 100 Monsanto. Antimonité urýchľovače sa do zmesí dávkovali v takých množstvách, aby mólová koncentrácia dialkylditiokarbamínových skupín bola rovnaká akoV zmesi s dietylditiokarbamanom zinočnatým. Termooxidačné starnutie vulkanizátov sa sledovalo metódou...

Keramický izolátor vysokého a velmi vysokého napätia s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252008

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kúdela Štefan, Chovanec Tibor, Rattay Vladimír, Gábriš František, Garaj Ján

MPK: H01B 17/26

Značky: velmi, napätia, hydrofóbnymi, vysokého, izolátor, keramický, vlastnosťami

Text:

...montované navysokonapätové vedenia -22 kV, i v retazci na velmi vysokonapäťové vedenia 110 kV. Ide o driekové plnojadrové lzolátory závesného typu s piatimistrieškami, ktorý je na oboch koncoch vyzbrojený čiapkou s panvičkou. izolátor sa testoval na preskokové napätia najprv v suchom stave a potom za umelého dažďa ako neošetrený a rovnako ako ošetrený. Všetky izolátory sa pred ošetrením dokonale poumývali a volne na vzduchu vysušili a potom...

Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238421

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hladký Zdeněk, Polonský Jozef, Ríšová Juliana, Rattay Vladimír, Garaj Ján

MPK: B01J 45/00

Značky: přípravy, katexu, ditiokarbamátovou, skupinou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný...

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 235556

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balog Karol, Chrástová Viera, Náplava Anton, Reiser Vladimír, Citovický Pavol, Špilda Ivan, Mejzlík Jiří, Štaudnerová Anna, Košík Martin, Rattay Vladimír

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylén, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polypropylén so zníženým povrchovým elektrickým nábojom a horľavosťou pozostávajúci z 5U až 95 % hmot. izotaktického polypropylénu s prísadou 2,6-diterc.butyl-4-metylfenolu, tetrakis-5-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl )-3-oxo-2-oxopentylmetánu, stearátu vápenatého a do 100 % antistatika na báze dietanolamínu a/alebo retardéra horenia. Antistatikum a retardér horenia sú v modifikovanom polypropyléne prítomné v immobilizovanej forme,...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kizlink Juraj, Fančovič Karol, Malík Ján, Beniska Jozef, Majer Josef, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Chrástová Viera, Rattay Vladimír

MPK: C08F 10/06, G01N 31/00, C08F 8/08...

Značky: skupin, epoxidických, spôsob, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kizlink Juraj, Chrástová Viera, Sedlář Jiří, Brenner Rudolf, Mejzlík Jiří, Rattay Vladimír, Žák Karol, Citovický Pavol, Lesná Marie, Benč Gabriel

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Spôsob prípravy difenylesterov kyseliny o-ftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 219687

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rattay Vladimír, Garaj Ján Drsc, Štefanec Jozef, Polievka Milan

Značky: kyseliny, o-ftálovej, spôsob, difenylesterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy difenylesterov kyseliny oftálovej z anhydridu kyseliny ftálovej a difenylesterov alebo di-o-tolylesteru kyseliny siričitej a to v ich molárnom pomere 1 : 1,0 až 1,1. Reakcia prebieha v prostredí inertného rozpúšťadla, za prítomnosti 0,0025 až 0,1 mólu organickej dusíkatej bázy pri teplote 100 až 120 °C počas 6 až 12 hodín. Difenylestery kyseliny ftálovej je možné použiť ako pomocné prostriedky, predovšetkým ako...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rattay Vladimír, Durmis Július, Maňásek Zdeněk, Chrástová Viera, Štaudnerová Anna, Majer Josef, Mejzlík Jiří, Mikulášová Darina, Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Fančovič Karol

Značky: látok, fixácie, spôsob, dusíkatých, nízkomolekulárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lesná Marie, Švec František, Kizlink Juraj, Majer Josef, Rattay Vladimír, Mejzlík Jiří, Mikulášová Darina, Citovický Pavol, Maňásek Zdeněk, Chrástová Viera

Značky: polyméry, spôsob, nízkomolekulových, fixácie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...

Spôsob prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216891

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Špirk Eugen

Značky: organociničitých, přípravy, spôsob, kombinovaných, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín pre tepelnú stabilizáciu polyvinylchloridu. Spôsob prípravy spočíva v reakcii dialkylcínoxidu, kde alkyl je butyl alebo oktyl s monoesterom maleinovej kyseliny a 2-alkoxyetylalkoholu v molárnom pomere 1:1 v prostredí aromatických rozpúšťadiel, v inertnej atmosfére, s výhodou v atmosfére dusíka, pri teplote 40 až 60 °C a ďalej v reakcii tohoto produktu s esterom kyseliny...

Urýchĺovač sírnej vulkanizácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224193

Dátum: 01.07.1984

Autori: Beniska Jozef, Štaudner Emil, Kúdela Štefan, Kyselá Gabriela, Rattay Vladimír

Značky: kaučukov, urychlovač, vulkanizácie, sírnej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dialkylciničitých derivátov dialkylcínditiokarbamidových kyselín obecného vzorca I kde R je C4 H9 alebo (R)2 je C2 H4 - O - C2H4, (CH2)4, (CH2)5 R1 je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ako urýchľovača sírnej vulkanizácie kaučukov.

Spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218093

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kizlink Juraj, Rattay Vladimír

Značky: zlúčenín, spôsob, butylciničitých, cíničitého, alkylácie, cínu, izolácie, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého s prvotným oddelením tetrabutylcínu v prostredí alkoholu tak, že na zmes ostatných butylciničitých zlúčenín z alkylácie sa pôsobí alkalickými soľami kyseliny octovej. Získané acetáty sa delia ďalej destilačne tak, že zo zmesi sa oddelí dibutylcínacetát a v destilačnom zvyšku zostane tributylcínácetát.

Fungicídný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 213521

Dátum: 01.03.1984

Autori: Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Mišiga Stanislav, Košík Martin, Garaj Ján

Značky: prostriedok, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídný prostriedok s obsahom tributylcínditiokarbamátu obecného vzorca I kde Rl je akyl s počtom uhlíkov 1 až 4 a R2 je vodík alebo alkyl s počtom uhlíkov 1 až 4.