Rátkai Zoltán

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Barkóczy József, Szent Királlyi Zsuzsa, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Greff Zoltán, Balázs László, Nagy Kalman, Domán Imre, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Seres Péter, Bartha Ferenc

MPK: C07D 207/00

Značky: vápenatej, přípravy, spôsob, atorvastatínu, amorfnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Martonné Markó Bernadett, Simó Annamária, Tihanyi Károly, Szabó Géza, Gigler Gábor, Rátkai Zoltán, Greff Zoltán, Egyed András, Barkóczy József, Simig Gyula, Lévay György, Blaskó Gábor

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 243/00...

Značky: kompozícia, obsahom, použitie, spôsob, deriváty, přípravy, farmaceutická, 2,3-benzodiazepínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Hársing László Gábor, Simig Gyula, Martonné Markó Bernadett, Greff Zoltán, Gigler Gábor, Lévay György, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Ling István, Végh Miklós, Szabó Géza, Rátkai Zoltán

MPK: A61K 31/551, C07D 243/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, farmaceutické, obsahom, 2,3-benzodiazepínové, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Domán Imre, Barkóczy József, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Clementis György, Sztuhár Ilona, Simig Gyula, Greff Zoltán, Seres Péter, Rátkai Zoltán

MPK: C07C 45/81, C07C 45/51, C07C 49/697...

Značky: spôsob, čistého, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, přípravy, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Greff Zoltán, Szabó Tibor, Barkóczy József, Németh Norbert, Simig Gyula, Gregor Tamás, Seres Péter, Kótay Nagy Peter, Balázs László, Cselenyák Judit, Vereczkey Donáth Györgyi, Rátkai Zoltán, Nagy Kalman, Domán Imre

MPK: C07D 209/88, C07D 209/82

Značky: 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, spôsob, karvedilolu, 2-propanolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...