Rast Bryson

Substituované N-(1H-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové zlúčeniny ako inhibítory receptorov tyrozínkinázy typu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19002

Dátum: 13.12.2011

Autori: Mareska David, Kennedy April, Newhouse Brad, Topalov George, Rast Bryson, Marmsater Fredrik, Hicken Erik James, Delisle Robert Kirk, Rodriguez Martha, Boys Mark Laurence, Munson Mark, Zhao Qian, Rizzi James

MPK: A61K 31/437, A61P 35/00, C07D 471/04...

Značky: inhibitory, zlúčeniny, tyrozínkinázy, receptorov, n-(1h-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové, substituované

Text:

...liečbou indukovanú stratu kosti (napr. následkom liečby glukokortikoidmi, inhibítormi aromatázy alebo antiandrogénnejterapie) súvisiacu s diabetom a osteoporózu spôsobenú nedostatkom aktivity. Len v3 Spojených štátoch touto chorobou a s ňou súvisiacou bolesťou, deformitami a vysiľujúcimi fraktúrami trpia milióny jedincov.0009 Osteoklasty sú viacjadrové bunky, ktoré sú odvodené od monocytických prekurzorov a fungujú pod kontrolou mnohých...

Substituované N-(1H-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové zlúčeniny ako inhibítory cFMS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16996

Dátum: 20.12.2010

Autori: Delisle Robert Kirk, Medina Matthew David, Rodriguez Martha, Munson Mark, Zhao Qian, Rizzi James, Topalov George, Kennedy April, Bradley Michael, Hennings David, Marmsater Fredrik, Rast Bryson, Boys Mark Laurence

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4985, A61P 19/08...

Značky: inhibitory, zlúčeniny, substituované, n-(1h-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové

Text:

...odpovede na rakoviny a môžu prispievať k rastu nádoru. Najmä, makrofágy, rovnako tak ako nádorové bunky, vylučujú MCSF, čo je kľúčový cytokín pre vývoj osteoklastov z monocytových prekurzorov. Makrofágy,rovnako ako monocyty a niektoré nádorové bunky taktiež vylučujú receptory M-CSF.0008 Pevné nádory zahŕňajú rad bunkových typov, vrátane makrofágov. Predpokladá sa, že tieto makrofágy spojené s nádorom (TAMs) hrajú dôležitú úlohu pri...

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Robinson John, Gross Stefan D, Jackson Leila, Topalov George, Delisle Robert Kirk, Zhao Qian, Pheneger Jed, Hicken Erik James, Rast Bryson, Lyssikatos Joseph, Schlachter Stephen, Munson Mark, Greschuk Julie Marie, Wright Dale, Davis Gregg, Allen Shelley, Kallan Nicholas, Celeste Laura, Marmsater Fredrik

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: kinázy, triazolopyridínové, zlúčeniny, inhibitory

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...