Rast Bryson

Substituované N-(1H-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové zlúčeniny ako inhibítory receptorov tyrozínkinázy typu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19002

Dátum: 13.12.2011

Autori: Zhao Qian, Delisle Robert Kirk, Hicken Erik James, Marmsater Fredrik, Mareska David, Newhouse Brad, Kennedy April, Topalov George, Boys Mark Laurence, Rast Bryson, Munson Mark, Rodriguez Martha, Rizzi James

MPK: A61P 35/00, C07D 471/04, A61K 31/437...

Značky: n-(1h-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové, inhibitory, tyrozínkinázy, zlúčeniny, substituované, receptorov

Text:

...liečbou indukovanú stratu kosti (napr. následkom liečby glukokortikoidmi, inhibítormi aromatázy alebo antiandrogénnejterapie) súvisiacu s diabetom a osteoporózu spôsobenú nedostatkom aktivity. Len v3 Spojených štátoch touto chorobou a s ňou súvisiacou bolesťou, deformitami a vysiľujúcimi fraktúrami trpia milióny jedincov.0009 Osteoklasty sú viacjadrové bunky, ktoré sú odvodené od monocytických prekurzorov a fungujú pod kontrolou mnohých...

Substituované N-(1H-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové zlúčeniny ako inhibítory cFMS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16996

Dátum: 20.12.2010

Autori: Hennings David, Boys Mark Laurence, Topalov George, Rodriguez Martha, Rast Bryson, Bradley Michael, Rizzi James, Medina Matthew David, Delisle Robert Kirk, Kennedy April, Munson Mark, Zhao Qian, Marmsater Fredrik

MPK: A61K 31/4985, A61P 19/08, A61K 31/437...

Značky: n-(1h-indazol-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-karboxamidové, substituované, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...odpovede na rakoviny a môžu prispievať k rastu nádoru. Najmä, makrofágy, rovnako tak ako nádorové bunky, vylučujú MCSF, čo je kľúčový cytokín pre vývoj osteoklastov z monocytových prekurzorov. Makrofágy,rovnako ako monocyty a niektoré nádorové bunky taktiež vylučujú receptory M-CSF.0008 Pevné nádory zahŕňajú rad bunkových typov, vrátane makrofágov. Predpokladá sa, že tieto makrofágy spojené s nádorom (TAMs) hrajú dôležitú úlohu pri...

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Wright Dale, Zhao Qian, Rast Bryson, Greschuk Julie Marie, Marmsater Fredrik, Robinson John, Topalov George, Pheneger Jed, Delisle Robert Kirk, Hicken Erik James, Gross Stefan D, Jackson Leila, Celeste Laura, Allen Shelley, Kallan Nicholas, Lyssikatos Joseph, Davis Gregg, Munson Mark, Schlachter Stephen

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: kinázy, zlúčeniny, triazolopyridínové, inhibitory

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...