Raška Pavel

Způsob tvorby tekuté kyselé strusky v kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268477

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vavroš Zdeněk, Raška Pavel, Soušek Vladimír

MPK: C21C 5/36

Značky: kyslíkovém, strusky, způsob, kysele, konvertoru, tvorby, tekuté

Text:

...netekuté strusky během tavby, pomocí epeciálního zařízení. Nevýhodou tohoto způsobu jsou zvýšené investiční náklady, nároky na prostor a údržbu daného zařízení a zvýšené nároky na pracnoet.Uvedená nevýhody řeší způsob tvorby tekuté strusky V konvertoru se spodním dmýcháním kyslíku dle vynálezu, kde se struskotvorná bazická přísada přidává v údobí odkřemičení v takověm množství. že po odkřemičení oceli je poměr hmotnoetí oxidu vápenatého...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Peška Rudolf, Lánský Vladislav, Pětroš Jaroslav, Dobrovský Lubomír, Hromek František, Macozsek Milan, Chvojka Jan, Záviský Jaromír, Raška Pavel

MPK: C21C 7/00

Značky: před, odlévací, odpichem, úpravy, taveniny, pánve, železa, způsob

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Macozsek Milan, Chvojka Jan, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Lánský Vladislav, Dobrovský Ludovít, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav, Hromek František

MPK: C21C 7/00

Značky: nádobě, desoxidace, reakční, taveniny, způsob, železa

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Březina Jaroslav, Šubert Pavel, Kučera Jaroslav, Hromek František, Šotola František, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: výroby, tandemové, oceli, ocelářské, způsob

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Raška Pavel, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/30

Značky: uhlíkaté, prachové, lázně, způsob, roztaveného, ocelářské, dmýchání, látky

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Singer Jan, Raška Pavel, Hakl Josef, Soušek Vladimír, Malátová Irena, Dolének Jan, Bučina Ivan, Kodrle Luděk

MPK: C21C 7/00

Značky: nízkou, způsob, oceli, aktivitou, zářiču, mernou, vlastní, výroby

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raška Pavel, Varta Jioí, Slouka František, Šigut Ivan

MPK: B41M 3/02

Značky: tvorbu, fólie, obrazů, rytím, negativního

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Raška Pavel, Peška Rudolf, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Hromek František, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Hošek Jan, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Slouka František, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Šigut Ivan

MPK: C21C 5/46

Značky: horní, konvertorech, hlavice, kombinované, výrobe, oceli, kyslíkových, trysky, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Slováček Jiří, Matějka Čestmír, Záviský Jaromír, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Hromek František, Varta Jiří, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich

MPK: C21C 7/04

Značky: hutnickém, oceli, taveniny, agregátu, plynů, způsob, směsi, prachových, výroby, dmýcháním, proudu, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Raška Pavel, Beňa Miloslav, Kluževič Milan

Značky: výrobe, oceli, tandemové, chemického, způsob, strusky, úpravy, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šigut Ivan, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Varta Jiří, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Hromek František, Raška Pavel, Slouka František, Hladký Jan, Peška Rudolf

Značky: rotační, uzáver, hutnických, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Varta Jiří, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Jasinský Zdeněk, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Hromek František, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj

Značky: zkujňování, zařízení, železa, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hladký Jan, Chvojka Jan, Slouka František, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Varta Jiří, Hromek František, Peška Rudolf, Raška Pavel, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Šigut Ivan, Bohuš Jiří

Značky: způsob, konvertoru, hrdla, čištění, límce, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Divák Břetislav, Hošek Jan, Peška Rudolf, Raška Pavel, Řehoř Josef, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Šigut Ivan, Matějka Čestmír, Hromek František, Chvojka Jan, Jasinský Zdeněk

Značky: výroby, konvertoru, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Měrka Pavel, Beňa Miloslav, Turek Jiří, Raška Pavel

Značky: pochodem, způsob, agregátu, kyslíkovým, pecním, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Raška Pavel, Hill Eduard, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Hromek František, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Jekl Jiří

Značky: dmýchání, tryska, sypkých, lázně, hladinu, tekutin, roztaveného, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.