Rapant Bohuslav

Spojkový mechanizmus presúvacej vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261676

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/20

Značky: vidlice, spojkový, mechanizmus, presúvacej

Text:

...s pohonom.Spojkový mechanizmus podľa vynálezu obr, 1 pozostáva z hnacieho spojkověho telesa 1, opatreného hnacím kolesoum 2 a s ním súosovým prevodovým kolesom 3, ktoré má oproti hnaciemu kolesu 2 menší priemer. Spojkový mechanizmus dalej pozostáva z hnaného spojkového telesa 4. opatreného unàšacím ramenom 5 či už hlavnej vidlice 6, alebo pomocnej presúvacej vidlice 7. Hnacie spojkové~ teleso 1 a hnané spojkové teleso 4 sú navzájom spojené...

Presúvacia vidlica regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257483

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/14

Značky: regálového, presúvacia, zakladača, vidlica

Text:

...dieli,vidlice,takže osi nosných kladiek horného pohyblivého dielu a nosných kladiek stredného pohyblivého dielu sú v jednej rovine a samotné kladky sú uchytené na strednom pohyblivom dieli. Tým sú vytvorené predpoklady k dosiahnutiu relativne malého výškového rozmeru vidlice. Tým,že priebeh rýchlosti v závislosti na dráhe vysunutia vidlice má polkruhový charakter, vytvárasa možnost dalšieho zvýšenia priemernej rýchlosti výsuvu vidlice pri...

Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 256580

Dátum: 15.04.1988

Autori: Putera Vladimír, Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/12

Značky: regálového, uloženie, výsuvných, vidlíc, nosníkov, zakladača

Text:

...1 predstavuje nárysný pohľad na časť stredného výsuvného nosníka vidlice regálového zakladača, obr. 2 bokorysný rez nosníkom v- rovine A-A z obr. 1, t. j. v mieste nosných kladíek a obr. 3 bokorysný rezUloženie výsuvných nosníkov vidlic regálového zakladače pozostáva z dvojíc nosných .kladiek 1 upevnených pomocou prvého nosného čapu 2 a druhého nosného čapu 3 na strednom výsuvnom nosníku 4 vidlice regálového zakladače. Obidve nosné čapy 2,3...

Pasta polyvinylchloridu se sníženou migrací změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rapant Bohuslav, Uhlár Vladimar

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: sníženou, migrací, polyvinylchloridu, pasta, změkčovadel

Text:

...běžné komponenty polyvinylchloridových plastisolü nebo organosolů, především pak některé přísady ze skupiny zahrnující pigmenty, regulatoryfviskozity, stabilizátory a plniva.mavní výhodou polyvinylchloridová pasty podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými směsi polyvinylchloridu to, že při zachování velmi nízká migrace změkčovadel nepřekročí její viskozita hodnotu 3 Pa.s. Tím je umožněno použití pasty i pro aplikace,u kterých bylo...

Istiace zariadenie otvorenej polohy krídlových dverí, najmä garážových

Načítavanie...

Číslo patentu: 250885

Dátum: 14.05.1987

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: E05F 3/22

Značky: najmä, polohy, zariadenie, dveří, krídlových, istiace, garážových, otvorenej

Text:

...zariadenia podľa vynélezu je zvýšenie jeho funlvčnej spoľahlivosti, jednoduchá konštiukcia, nízka imat-eriálovvá a výrobná náročnosť, jednoduchá montaž .a obsluha. Pritom je vhodné pre montáž na také miesto, lade neprekávža a kde nie je vystavené povetrnosrnýnm účinkom.Príklad vvyhíortovenia istiaceho zariadenia podľa vyndlezu je znázornený na výłkre 4- s-och, na ktorých obr. 1 predstavuje .podo rysný .pohľad na zariadenie v...

Prídavná záťaž malotraktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249486

Dátum: 12.03.1987

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: A01B 63/11

Značky: malotraktora, záťaž, přídavná

Text:

...plocheho doskovitáho tvaru sú lahko manipulovateľné, nie je potrebné ich istenie skrutkou, pričom možno dosiahnut značný hmot. rozsah pri pomerne jednoduchej konštrukcii pridavnej záťaže. Z hľadiska zlspienia manipulácie je tiez výhodne, keď jednotlivé závažia sú na ich bočných hranách opatrené vybraniami pre ich lepšie uchopenie rukou.Príklad vyhotovenia pridavnej záťaže podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245404

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šutka Marián, Romaouk Miroslav, Rapant Bohuslav, Koneený Karel, Vavro Rudolf, Krištín Anton, Eupka Vladim3r, Varkonda Štefan

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...crepzqecsux Qaxropon, a conepsauna npunnrux 3 QEpHHX rpynn orpaauuunaerca Konuqecraou akruaaux uearpon nonepxaocmm aspocuna.B Kaqecmne nonzuepaoro cnasymmero zcnonssyerca nuaneumpnqecxun nneanooópaaymmnü uonnmep rana aspunonnx,nnannonux, crnponzaux n max naaee.4 Bneenze ueasmero uonnqecrna annoxcnnupoaaaaoro aapocuna ae odecneuunaem aaxpenneaue uaoópaueann na namepuane, a nneneuue donnmero ero Konuqecrna npnnaar cepuñ Qoa...

Regálový zakladač s presuvňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226055

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zakladač, presuvňou, regálový

Zhrnutie / Anotácia:

Regálový zakladač s presuvňou, ktorého stĺp je vo svojej hornej časti opatrený aspoň jednou vodiacou kladkou pre styk s vodiacou koľajnicou, vyznačujúci sa tým, že stĺp (1) zakladača je vo svojej hornej časti opatrený aj nábehovou lištou (7) pre výkyvnú páku (8), uchytenú pomocou kĺbu (9) k pevnej časti (10) konštrukcie, či koľajišťa presuvne, a pomocou tiahla (11) prepojenú s odklopnou častou (13) koľajišťa, pričom voľné konce koľajníc (3, 6)...

Ovládací mechanizmus pomocnej presúvacej vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226121

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: presúvacej, ovládací, mechanizmus, pomocnej, vidlice

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací mechanizmus pomocnej presúvacej vidlice pozostávajúci z rámu, v ktorom je uložený predlohový hriadeľ spojený pomocou aspoň jedného ložiska s nábojom ozubeného kolesa, vyznačujúci sa tým, že náboj (5) ozubeného kolesa (6), umiestneného na jednej strane dĺžky predlohového hriadeľa (3), je osovo predĺžený smerom ku spojkovému kotúču (8), umiestnenému a pevne spojenému s predlohovým hriadeľom (3) na druhej strane jeho dĺžky, pričom...

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226120

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zakladača, blokovacie, pojazdu, zariadenie, regálového

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie pojazdu regálového zakladača, vyznačujúce sa tým, že je tvorené dvojramennou kyvadlovou pákou (1), uloženou na čape (3) a klopnou lištou (5), uloženou jej koncovými čapmi (6) v závesných konzolkách (7), na ktorých sú zároveň stabilizačné pružiny (8) klopnej lišty (5) a mikrospínače (9).

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 221667

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: ovládacie, regálového, pohonů, zariadenie, zakladača, vidlíc

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača, pozostávajúce z hydraulického rozvádzača zapojeného medzi hydrogenerátor a hydromotor, mechanicky spriahnutý s regulačným ventilom, zapojeným do výstupnej vetvy hydromotora, vyznačené tým, že v úseku hydraulického rozvodu medzi hydromotorom (3) a jeho hydraulickým rozvádzačom (1) je medzi obidve reverzačné vetvy (6) zapojený skratovací ventil (7), a hydromotor (3) je s regulačným ventilom...