Ranný Mojmír

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sedláček Jiří, Musil Jan, Souček Jiří, Ranný Mojmír

MPK: A23J 7/00

Značky: výroby, fosfolipoproteiny, jejich, způsob

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čapek Karel, Marek Miroslav, Ranný Mojmír, Musil Petr

MPK: C07H 13/06

Značky: způsob, kyselinami, sacharosy, mastnými, vyššími, esterů, výroby

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Kosmetické emulzní přípravky s bioaktivní složkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268441

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ranný Mojmír, Fiker Soběslav, Husník Stanislav

MPK: A61K 7/48

Značky: složkou, bioaktivní, emulzní, přípravky, kosmetické

Text:

...stability vzniklýoh emalzí. Hydrotilizaoe nolekul foetolipidů jejich vazbou na eaoheridy usnadrhje jejich enažüí penetreoi k membránám kožníoh buněk a k jejich případné regenereci.Komplexní sloučeniw onionaktivníoh glyoeroilroerólipidů a ve vodě rozputnýoh eaoharidů, vznztkajíoí in situ lze využít pro přípravu všech typů koemetiolýoh emlzzzíoh výrobků. Níže uvedená příklady znázorňují, nikterąk však neomozují prinoipiální využití vynálezu.V...

Tekutá výživa pro orální podání a aplikaci sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262861

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ranný Mojmír, Souček Jiří, Musil Jan, Nováková Olga

MPK: A61K 37/16, A23J 7/00

Značky: orální, sondou, aplikaci, výživa, podání, tekutá

Text:

...i nutričně definované tekuté výživy.Popsané nevýhody odstraňuje tekutá výživa pro orálnä podání i aplikaci sondou ve formě vodné disperze lipidů, proteínu, poky 3232 861 sacharidů o molekulové hmotnosti 1800 až 5400, vitaminů, biologicky významných stopových prvků, ochucovadel a konzervačních látek, nutričně vyvážené, s osmolalitou od 250 do 4 OO.mmol~.l 1 podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje l až lO hmot. dílů...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sedláček Jiří, List Jaroslav, Růžička Jiří, Mareš Emil, Schwarz Walter, Ranný Mojmír, Zvolský Karel

MPK: C11C 3/06

Značky: způsob, acylglycerolů, nasycených, směs, mastných, kyselin, jejich, výroby, nenasycených

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Antioxidanty a stabilizátory pro potravinářské výrobky a krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259954

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sedláček Jiří, Pokorný Jan, Souček Jiří, Ranný Mojmír, Davídek Jiří, List Jaroslav

MPK: A23J 7/00

Značky: krmné, potravinářské, výrobky, směsi, antioxidanty, stabilizátory

Text:

...z uvedených příkladů, které však nikterak neomezuji rozsah vynálezu.2 Stabilízované jàdrovínové pasty sloužici jako nàplně pro oplatky a podobne druhy trvanlívého pečiva se připravi tak,že se ltskové ořišky, mandle nebo arašjdy rozemelou s 10 až 4 so z hmot. cukru a 0,05 až 0,1 z hmot. fosfoljpjdového koncenträtu ve formě amonně solí. výsledný výrobek má typický vzhled,barvu a chut jádrovinově pasty a stab 1 l 1 ta~protŠ oxjdačnimužluknuti...

Jedlé oleje se zvýšenou stabilitou proti oxidačnímu žluknutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259953

Dátum: 15.11.1988

Autori: List Jaroslav, Sedláček Jiří, Davídek Jiří, Souček Jiří, Pokorný Jan, Ranný Mojmír

MPK: A23J 7/00

Značky: žluknutí, stabilitou, proti, oleje, jedlé, oxidačnímu, zvýšenou

Text:

...produktů, ktoré pravidla obsahují 40 až 60 Z hmot. fosfolipidů a 40 až 60 Z hmot. jednoduchých lipidů a mastných kyselin, se pak vhodným způsobem,např. extrakcí organickými rozpouštědl» připraví žádanà směs fosfatidových, lysofosfatidových a bislacylglycerol/fosforečnýchJedlé oleje podle vynàlezu se připravi smíchánim rafinovaných rastlinných olejů a žívočišných tuků s potřebným množsťvím fosfolipidového koncenträtu a případně 9 dalšími...

Fosfolipidové koncentráty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259440

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jan, Hrdina Pavel, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: koncentráty, způsob, jejich, fosfolipidové, výroby

Text:

...ditacylglycerolů, 80,9 0/0 hmot. fosfolipidů s poměrem mon-noa diesterů kyseliny trihydrogenfostorečné 41,6 z 1,0.Produkt neobsahuje soli glycerolfosforečných kyselín, ani -anorganické tosfáty. Tento ñosfvolipidový kvoncentrát se použil. jako ,antioxídant a stabilizátor pokrmových tuků a rostlinných jedlých olejů.Do reaktoru o objemu 5,5 m 3 se načerpá 550 kg neutrálníh-o produktu fnosfołrylace parcíálních acylglycerolů na bázi řepkrovehvo...

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kondelík Petr, Souček Jiří, Sedláček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Hrdina Pavel, Ranný Mojmír

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: mastných, diacylglycerolů, kyselin, výroby, způsob, monoacylglycerolů, fosforylovaných

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tůma Jan, Zamykal Jaroslav, Ranný Mojmír, Trnkalová Ema, Sedláček Jiří, Souček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: fosforečných, směsi, kyselin, způsob, homogenní, bis(diacylglycerol, výroby, fosfatidových

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trnkalová Ema, Stříbrnský Vladimír, Zamykal Jaroslav, Ranný Mojmír, Bláhová Markéta, Souček Jiří, Sedláček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: vápenatých, kyselých, výroby, solí, fosfolipidů, způsob

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Zařízení na přípravu substrátu pro pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 245828

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ranný Mojmír

MPK: A01G 1/04

Značky: pěstování, přípravu, substrátů, zařízení

Text:

...máčení suroviny uniká s odplavovanými živinami se svádí do sběrné jímky a může se opět vracet pomocí čerpadla do substrátu. Fermentor se může použít při dobrém harmonogramu střidavě pro dvě hromady substrátu.e-lí k dispozici méně substrátu k propaření, fermentor se dá zkrátit. Pokud se má připravit prorostlý substrát, stěny fermentoru se po propaření odsunou, fermentační stroj najede opět do hromady a zamísí sadbu do substrátu, uhladí...

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tůma Jan, Broukal Zdeněk, Ranný Mojmír, Mikulič Josef

MPK: A23G 3/30

Značky: vyšší, výroby, sníženou, žvýkací, vysýchavostí, plastičností, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Cukrovinky fortifikované železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248869

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čapek Karel, Wolf Augustin, Tůma Jan, Ranný Mojmír, Musil Jan

MPK: A23L 1/304

Značky: fortifikované, cukrovinky, železem

Text:

...nosičem železa jsou nečokoládové cukrovinky jako např. kandytové hmoty, fondán, karamely, želé, šlehané cukrovinky, lěkořicově cukrovínky apod., které.umožňují velmi dobré rozptýlení ve vodě rozpustných nebo snadno dispergovatelných komplexů železa jako jsou komplexy se sacharidy a/nebo polykarboxylovými kyselinami s výhodou komplexy sacharőzy a/nebo fruktőzy a/nebo kyseliny citronové. Tyto komplexy obsahují cca 20 až 35 železa ve vodě...

Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232334

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tůma Jan, Souček Jiří, Ranný Mojmír, Černý Přemysl, Dušek Ferdinand

MPK: A23L 1/27

Značky: cukrovinkářských, čokoládových, emulgátory, polev, homogenní, ztekucování, tuhé, polotuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev složené ze směsi 50 až 95 % hmot. amonných solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, připravených fosforylací acylglycerolů rostlinných olejů s 5 až 50 50 % hmot. amonných nebo vápenatých solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin připravených fosforylací acylglycerolů nenasycených živočišných nebo rostlinných tuků obsahujících esterifikované mastné...

Přísada do mléčných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226061

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ranný Mojmír, Doležálek Jiří, Musil Jan, Valný Oldřich

Značky: prísada, mléčných, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do mléčných výrobků, jako přírodních sladkých, kyselých a tavených sýrů nebo tvarohu, tvarohových krémů, desertů, kazeinátů a koprecipitátu bílkovin mléka, určených pro lidskou výživu, vyznačující se tím, že je tvořena solemi fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, složených z fosfatidylového aniontu obecného vzorce kde R1 je CnH2n+1 CO, a/nebo CnH2n-1 CO, a/nebo CnH2n-3 CO, a/nebo CnH2n-5 CO a R2 je R1, případně H, n je 10 až 25, s...

Kariostatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226520

Dátum: 15.05.1986

Autori: Broukal Zdeněk, Ranný Mojmír, Čmolík Jiří, Havlínová Marie, Janeš Karel

Značky: kariostatické, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Kariostatické přípravky ústní hygieny a potravinářského charakteru, vyznačené tím, že jako kariostaticky účinnou látku obsahují soli fosfatidových kyselin obecného vzorce I a/nebo soli bisfosfatidových kyse1in obecného vzorce II kde R1 je CnH2n+1CO a/nebo CnH2n-1CO a/nebo CnH2n-3C0 a/nebo CnH2n-5CO, přičemž n je rovno 5 až 25, R2, R3, R4 jsou Rl nebo vodík, Kl, K2 je buď kationt výše mocného kovu, jako je Ca++, Mg++, Zn++, Sn++ dále NH4+ nebo...

Způsob výroby esterů sacharosy s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223440

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bláhová Markéta, Ranný Mojmír, Vydra Tomáš, Čapek Karel, Čapková Jindra, Kvapilová Eva

Značky: esterů, karboxylovými, sacharosy, způsob, kyselinami, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto estery se uplatní jako tensidy, změkčovadla, tužidla vodního skla pro přípravu forem ve slévárenském průmyslu nebo při výrobě kopolymerů. Výroba spočívá v tom, že na roztok okta-O-acyl-sacharosy se působí oxidem hlinitým impregnovaným hydroxidy, methoxidy nebo uhličitany alkalických kovů nebo kovů žíravých zemin v množství 1 až 15 % hmot. za teploty 0 až 70°C, v požadovaném stupni deacylace se reakční směs zneutralizuje a vzniklá směs se...

Způsob výkrmu jatečných hus se zvýšenou hmotností tučných jater

Načítavanie...

Číslo patentu: 224861

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kalous Jaroslav, Ranný Mojmír, Sova Zdeněk, Trefný Dušan

Značky: způsob, jater, zvýšenou, hmotnosti, tučných, výkrmu, jatečných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výkrmu jatečných hus se zvýšenou hmotností tučných jater za použití biologicky aktivních látek, vyznačující se tím, že se husy v přípravné fázi před nuceným výkrmem krmí dietou s přídavkem amonných nebo vápenatých solí fosforylovaných monoacyl- a diacylglycerolů nasycených i nenasycených mastných kyselin s 12 až 24 atomy uhlíku, s výhodou 16 až 22 atomy uhlíku, v hmotnostní koncentraci 0,1 až 10 % na hmotnost krmné dávky po dobu 30 až...

Přísada do krmiv pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 217629

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ranný Mojmír, Kacerovský Otto, Sova Zdeněk A Výmola Jarmil, Kalous Jaroslav, Motyčka Jiří, Souček Jiří, Doležálek Jiří

Značky: prísada, zvířata, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení růstové fáze krmných zvířat, při zvýšení stravitelnosti průmyslově vyráběných krmiv a zvýšení fyziologických účinků látek snižujících tření, což přispívá ke snížení spotřeby energie. Přísada je tvořena solemi fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, složených z fosfatidylového aniontu a kationtů, které jsou odvozeny z nezbytných biogenních prvků, a to vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, kobaltu, niklu, zinku,...

Maziva se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217817

Dátum: 15.07.1984

Autori: Volf Jiří, Volfová Eva, Piškula Jan, Sedlák Vladimír, Ranný Mojmír, Stejný Emil, Černá Zdena

Značky: maziva, účinky, obsahující, polyméry, stabilizačními, chlor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziv se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor, především pro polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Pomocí těchto maziv se dosahuje zlepšení tepelné stability polymerních směsí a jejich zpracovatelnosti. Maziva se stabilizačními účinky podle vynálezu se skládají z ionogenních tenzidů, obsahujících fosfatidylový nebo bisfosfatidylový aniont a kationtem je iont výšemocného kovu. Maziva podle vynálezu je vhodné...

Anionaktivní koželužská mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215365

Dátum: 29.02.1984

Autori: Hemžal Pavel, Ranný Mojmír, Blažej Anton, Smejkal Pavel, Pivoňka Václav

Značky: anionaktivní, mazadla, koželužská

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužské technologie. Řeší problematiku snížení množství koželužských mazadel v procesu likrování usní. Podstata vynálezu spočívá v přípravě anionaktivních koželužských mazadel, vyznačujících se tím, že obsahují 1 až 99 hmotnostních procent, fosforylovaných monoacylglycerolů nebo diacylglycerolů s 12 až 22 atomy uhlíku v řetězci mastné kyseliny. Kationtem těchto solí může být libovolný kovový iont. Fosforylované monoacyl a...