Ranki Annamari

Expresné vektory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287471

Dátum: 13.10.2010

Autori: Ustav Mart, Ranki Annamari, Tahtinen Marja, Toots Urve, Blazevic Vesna, Ustav Ene, Männik Andres, Krohn Kai

MPK: A61K 48/00, A61P 31/00, C12N 15/00...

Značky: expresné, vektory, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vektory, DNA-vakcíny a génové terapeutiká, ktoré obsahujú uvedené vektory, spôsoby prípravy vektorov a DNA-vakcín, a génových terapeutík, ktoré obsahujú vektory, a terapeutické použitie uvedených vektorov. Konkrétne sú opísané vektory, ktoré obsahujú (a) expresnú kazetu génu NAP (nuclear anchoring protein), ktorá obsahuje (i) DNA väzbovú doménu schopnú viazať sa na špecifickú sekvenciu DNA a (ii) funkčnú doménu schopnú viazať sa na...

Spôsoby a použitia zahrnujúce genetické aberácie NAV3 a aberantnú expresiu mnohopočetných génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16837

Dátum: 19.10.2009

Autori: Hautaniemi Sampsa, Häyry Valtteri, Ranki Annamari, Carlsson Emilia, Krohn Kai, Ovaska Kristian

MPK: C12N 15/113, C12N 15/11, C12Q 1/68...

Značky: aberantnú, použitia, génov, aberácie, zahrnujúce, expresiu, spôsoby, genetické, mnohopočetných

Text:

...Cancer Res 65 8101-10 Hahtola S et al. 2008, J Invest Dermatology 128 2304-9 WO 2008059 ll 2 A 1) arakovinami pľúc Spojenými s CTCL (Hahtola S et al. 2008, Genes Chromosomes Cancer 47 107-17). Nedávno sa zistili mutácie resp. zmeny počtu kópií NAV 3 u melanómu (Bleeker F. et al. 2008, Human Mutation 29 E 451-59), u rakoviny pankreasu (Bleeker F. et al. 2009, Hum-3 Mutat 30(2) E 451-9) a u ľudských glioblastómov (Nord H. et al 2009, Neuro Oncol...

Spôsoby a použitia zahrňujúce genetické anomálie na chromozóne 12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11955

Dátum: 13.11.2007

Autori: Krohn Kai, Ranki Annamari, Helle Markku, Hahtola Sonja, Karenko Leena, Hassan Wael, Peltomäki Päivi

MPK: C12Q 1/68

Značky: spôsoby, použitia, genetické, anomálie, zahrnujúce, chromozóne

Text:

...na http//wwN-dep.iarc.fr/, 2002). Je preto životne dôležité, aby sme dokázali identifikovať jedincov so zvýšeným rizikompodľa možnosti čo najskôr. aby sme umožnili účinnú prevenciu rakoviny alebo liečebné ošetrenie.0005 Rozvoj karcinómu hrubého čreva/konečníka prostredníctvombenignych prekurzorov spolu shromadením genetických zmien je jednýmznajiepšie známych príkladov mnohokrokovej karcinogenézy (ChungD C. Gastroenteroiogy 119 854-865, 2000...