Ragan Emil

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285460

Dátum: 05.01.2007

Autori: Doležálek Ladislav, Andrejčák Imrich, Ragan Emil

MPK: G01B 7/02, B23K 9/02, G01B 17/02...

Značky: prievaru, zvarových, stanovenia, spojov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov na uskutočňovanie zvarov s prievarom, najmä zistenia potrebných rozmerov na určenie veľkosti prievaru, ktorý je určený z meranej hodnoty a z nej vypočítaných hodnôt.

Zařízení pro měření tlaku v dutině formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262831

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ragan Emil, Tocík Pavol

MPK: B29C 45/77

Značky: dutině, formy, měření, zařízení, tlaku

Text:

...do formy. Pouze je zapotřebí upravit délku vyhazovaku a vytvořit jednoduché vybrání ve vyhazovací deece formy. Snímací vyhazovák přenáší tlak v du~uložena na dvojicích kroužků.tině formy na membránu se snímačom deformace, který je spojen-s vyhodnocovacim zařízením tlaku v dutině formy.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky uvedene na připojeném vykresu, na kterém je zobrazena celková sestava měřícího zařízení v...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ragan Emil, Vozár Miroslav, Žitoanský Marcel, Kaloforov Nikola, Bajanak Augustan

MPK: C07C 47/02

Značky: propylenu, způsob, hydroformylaci, sub.4.n, výroby, aldehydů

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242170

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žineák Ján, Ragan Emil, Žák František, Dědek Vladimír, Nestor Ivan, Riško Pavol, Džupon Miroslav

MPK: A01N 39/04, C07C 59/70

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...podľa vynálezu je, že sa použije odplyn chlóru, ktorý doteraz unikal do ovzdušia a nevyužíval sa. Oproti čs. AO č. 179 200 sa zníži spotreba NaClO, ako i minerálnej kyseliny. Vzhľadom k tomu, že sa chlôr nebude odvádzať do ovzdušia, zabráni sa tvorbe exhalátov z výrobne. Súčasne sa znížením spotreby minerálnych kyselín zníži množstvo minerálnych solí V tadpadiových vodách. Časť minerálnych kyselín sa nahradí...

Plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242169

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ragan Emil, Zdinek Dalibor, Zelený Jaromar

MPK: C10M 141/02, C10M 117/02

Značky: mazivo, plastické

Text:

...teploty 110 °C sa pridalo 0,200 kg dietylénglykolu a pri teplote 100 °C sa pridalo 23,950 kg pseudorafinátu zo sírnoparafinických rôp o viskozite 275,4 Inms 1 pri 50 C s vizkozitným index-om 26,9, bodom tuhnutia -6 °C a číslom kyslostl 0,03 mg KOH/g. 7 , ~Násada sa ďalej miešala až do dos 1 ahnu~ tia teploty 50 °C, kedy sa plastické mazivo v tekutom stave prečerpalo do pripravených spotrebiteľských obalov.Plastická mazivo bolo...

Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nestor Ivan, Vozár Miroslav, Ragan Emil, Podstanický Alexander

MPK: E04B 1/348

Značky: budov, buňka, skládaná, prostorová, stavbu

Text:

...rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo...

Zařízení pro měření doby plnění dutiny formy tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248544

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žinčák Ján, Ragan Emil, Vozár Miroslav

MPK: B22D 2/00, B22D 17/32

Značky: dutiny, měření, zařízení, kovem, formy, plnění, tekutým

Text:

...znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení seetává ze dvou vyhazovacích kolíků 1, 3, uložených ve atěně formy v teflonových pouzdrech 2, 4, kterými jsou vůči formě elektricky odizolovány. Vyhazovací kolíky 1, 3, jsou elektricky napojeny přes měrný obvod 2 na výmdnmmnuň obvod § a přes měrný obvod 5 na obvod logikyZ elektronických stopek a na elektronické etopky§, celé zařízení je napájené z napájecího zdroje goPři plnění dutiny formy tekutým...

Dělicí a mazací prostředek k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 223308

Dátum: 15.03.1986

Autori: Láník Igor, Nestor Ivan, Vaněk Mojmír, Ragan Emil

Značky: tlakovém, ošetření, dělicí, forem, prostředek, slitin, železa, odlévání, zejména, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělicího a mazacího prostředku k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa, obsahujícího jemně mletý grafit v množství 0,5 až 50 hmot. dílů, případně jemně mletý hliníkový prášek v množství 0,05 až 15 hmot. dílů nebo hydrid hlinitolitný v množství 0,05 až 10 hmot. dílů, rozptýlené v uhlovodíkovém nebo vodném prostředí, případně v jejich směsi a dále obsahujícího některý z kysličníků železa, wolframu, vanadu,...

Zařízení na lití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213876

Dátum: 01.05.1984

Autori: Ragan Emil, Nestor Ivan, Riško Pavol

Značky: lití, tlakem, zařízení, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oblasti tlakového lití železných slitin. Vynález řeší problém ekonomické konstrukce zařízení na tlakové lití vysokotavitelných kovů a slitin. Zařízení podle vynálezu je tvořena formou, skládající se z pevné a pohyblivé části. Do pevné části je zaústěna lisovací komora tak, že její ústí je upraveno ve stykové rovině pevné a pohyblivé části. V pohyblivé části je vytvořena dutina mající negativní tvar odlitku. V lisovací...